Upptäck och förebygg cancer

Regelbunden testning för prostatacancer

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Har du fått ett brev om att testa dig för prostatacancer fast du är utan symtom? Det är ett erbjudande som skickas till dig som fyller 50 eller 56 år. Du kan då lämna ett blodprov för att mäta ditt PSA-värde. Här får du veta hur du lämnar provet och vad som händer sedan.

PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen.

PSA-värdet stiger vid olika sjukdomar i prostata. Därför bör ett PSA-värde över en viss nivå utredas för att ta reda på om orsaken är prostatacancer, eller en godartad prostatasjukdom.

Om du har symtom som du tror skulle kunna vara prostatacancer ska du inte vänta på erbjudande om testning. Kontakta en hälsocentral och berätta om dina besvär.

Läs mer om blodprov för PSA.

Om erbjudandet

Erbjudandet kommer med posten. Du som är född tidigt på året får erbjudandet före de som fyller år sent på året.

Det är viktigt att du tar del av informationen om fördelar och nackdelar med att testa sig. Det är frivilligt att testa sig.

Du betalar ingenting för att lämna PSA-prov om du har fått ett erbjudande.

Vem kan testa sig?

Du som fyller 50 eller 56 år och har ett manligt personnummer får information och erbjudande om testning för tidig upptäckt av prostatacancer.

Personer som har det juridiska könet kvinna, men har en prostata får inte automatiskt något erbjudande. Om det gäller dig så är du välkommen att höra av dig till kansliet för prostatacancertestning för att få ett erbjudande.

Jämtland Härjedalen

Utökat erbjudande i Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen får även du som fyller 62 år erbjudandet hemskickat med posten. 

Fördelar och nackdelar med att testa sig

Det finns både fördelar och nackdelar med att testa sig regelbundet för prostatacancer. Därför får du själv bestämma hur du vill göra.

Fördelar

Prostatacancer är lättare att hitta tidigt om du testar dig regelbundet. Hittar läkaren farlig prostatacancer behandlas du direkt. Då går sjukdomen oftast att bota och du kan bli frisk igen.

Nackdelar

Ibland behöver prostatacancer inte behandlas. Till exempel om cancern växer långsamt. Då kan cancern vara ofarlig. Det är vanligt.

Det kan också gå många år innan cancern behöver behandlas. Under tiden får du testa dig flera gånger, även om cancern aldrig blir farlig. Det kan kännas jobbigt att veta om cancern.

Du kan också behandlas fast det egentligen inte hade behövts. Behandlingen kan ge olika besvär. Vissa besvär blir bättre eller försvinner helt. Andra besvär kan du ha kvar resten av livet. Du kan till exempel få svårt att få stånd, läcka urin eller få lösare avföring.

Jämtland Härjedalen

Film: Fördelar och nackdelar

Filmen förklarar vilka fördelar och nackdelar som finns med prostatacancertestning. Har du fått ett erbjudande om testning kan filmen vara en hjälp i ditt beslut.

Så gör du för att testa dig

Boka tid och lämna ett blodprov på din hälsocentral inom sex veckor.

Du får ett brevsvar hemskickat inom några veckor efter provtagningen.

Du som väljer att inte testa dig

Om du väljer att inte testa dig får du ett nytt erbjudande om sex år.

Jämtland Härjedalen

Så gör du om du vill testa dig i Jämtland Härjedalen

Vill du testa dig så bokar du tid eller går på drop-in på en hälsocentral. Kontakta din hälsocentral för att få veta vad som gäller där. Till provtagningen ska du ha med dig legitimation och erbjudandebrevet som du fick hemskickat. 

Vad händer efter du lämnat provet?

Visar provsvaret ett lågt PSA-värde kommer du att få ett nytt erbjudande om att lämna PSA-prov om två eller sex år. Intervallet beror på vilken nivå ditt PSA-värde ligger på.

Visar provsvaret att ditt PSA-värde är förhöjt kommer du att bli erbjuden en undersökning av prostatan på en urologmottagning.

Har du inte fått något brevsvar inom två veckor kan du kontakta kansliet för prostatacancertestning norr.

Läs mer om vad olika provsvar innebär på sidan Blodprov: PSA.

Vissa prov sparas

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen.

Ett högt PSA-värde beror oftast inte på cancer

Visar provet att du har ett måttligt förhöjt PSA-värde kan du bli rekommenderad att göra en utredning för att ta reda på om du har prostatacancer eller inte. Den vanligaste orsaken till ett måttligt högt PSA-värde är en godartad förstoring av prostatan.

Godartad prostataförstoring är vanligt hos män över 50 år. Det kan göra att du får svårt att kissa. Du kan få behandling om besvären inte minskar.

För män med ärftlighet för prostatacancer

Om din pappa eller bror samt ytterligare någon i din familj har haft prostatacancer kan det vara bra att starta prostatacancertestningen vid 40 års ålder. Kontakta i så fall kansliet för prostatacancertestning norr.

Utredning för dig som har ett högt PSA-värde

Inför besöket på urologmottagningen får du lämna ett nytt PSA-prov. Om värdet fortfarande är förhöjt, kommer du att erbjudas en kontroll av storleken på din prostata med ultraljud.

Det kan också bli aktuellt att göra en undersökning med magnetkamera. Om den visar något avvikande tar urologen ett prov från prostata, ett så kallat vävnadsprov.

Vad händer sen?

Analysen av vävnadsprovet tar några veckor. Du får besked av urologen som gör undersökningen, på det sätt som ni har kommit överens om.

Om vävnadsprovet visar att du har prostatacancer blir du erbjuden en tid till en urolog för att prata om vilken behandling som är lämplig för dig. En del typer av prostatacancer bör behandlas, andra behöver bara följas upp med regelbundna kontroller.

Om vävnadsprovet inte visar någon cancer får du ett nytt erbjudande att lämna PSA-prov inom två år.

Kontaktuppgifter till kansliet för prostatacancertestning

Har du frågor eller synpunkter om regelbunden prostatacancertestning? Kontakta kansliet för prostatacancertestning norr.

Frågor och svar om regelbunden testning för prostatacancer

Varför får min granne erbjudandet och inte jag, när vi är lika gamla?

Erbjudandet skickas ut löpande under året. De som är födda tidigt på året kommer att få erbjudandet före de som fyller år sent på året.

Hur lång tid har jag på mig för att lämna PSA-prov?

Du kan lämna prov inom sex veckor från att du fått brevet.

Hur gör jag för att lämna PSA-prov?

Du som vill testa dig lämnar ett blodprov på din hälsocentral. Du kan antingen boka tid eller gå på drop in, om din hälsocentral erbjuder drop in-tider. Du får ett brevsvar hemskickat inom några veckor efter provtagningen.

Kostar provtagningen något?

Du betalar ingenting för att lämna PSA-prov. Om du behöver fortsatt utredning betalar du för vårdbesöket. Summan du betalar ingår i högkostnadsskyddet för öppenvård.

Vad innebär det att testningen är regelbunden eller organiserad?

Organiserad prostatacancertestning förkortas ibland OPT. Det är ett sätt att anordna testning för prostatacancer av symtomfria män.

Testningen utgår från en rekommendation från Socialstyrelsen om att på försök erbjuda en strukturerad, regelbunden och jämlik testning för prostatacancer.

Vad betyder överdiagnostik och överbehandling?

Om män bjuds in till regelbunden testning så minskar dödligheten i prostatacancer. Men den regelbundna testningen innebär också att vissa symtomfria män genomgår utredning och får en cancerdiagnos i onödan. Vissa former av prostatacancer utvecklas aldrig till en livshotande sjukdom.

Vid vilket PSA-värde rekommenderas ytterligare undersökning?

När PSA-värdet är över 3 skriver läkaren en remiss till en urologklinik för ytterligare undersökning.

Kan PSA-värdet visa om jag har prostatacancer eller inte?

PSA-värdet stiger vid prostatacancer, men även av andra orsaker som förstorad prostata och urinvägsinfektion. Vid lätt förhöjda värden har du troligtvis inte prostatacancer. Men det är viktigt att du går vidare med ytterligare utredning för att kunna utesluta prostatacancer.

Jag är under utredning för prostatacancer, ska jag ändå testa mig när jag får erbjudandebrevet?

Kontakta kansliet för prostatacancertestning norr så får du hjälp att besluta om du ska delta eller inte delta.

Jag har tidigare lämnat PSA-prov, ska jag ändå ta del av erbjudandet?

Ja, genom att delta i regelbunden testning för prostatacancer får du återkommande erbjudanden om provtagning. Hur lång tid det är mellan testen beror på dina tidigare PSA-värden.

Vad kan kansliet för prostatacancertestning hjälpa mig med?

Kansliet administrerar brev och remisser samt hjälper dig att få svar på frågor om testningen.

På kansliet finns en samordningssjuksköterska med urologisk utbildning och erfarenhet samt en medicinskt ansvarig urolog. Det är en läkare med specialistkompetens inom urologi

Du kan kontakta kansliet för prostatacancertestning genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa.

Till toppen av sidan