Vården i Jämtland Härjedalen

Rådgivning och stöd i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Om du är osäker på vart du ska vända dig så kan du alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt, året runt och det kostar ingenting. Om det behövs så kan 1177 förmedla kontakt med den hälsocentral du tillhör eller till den psykiatriska vården. Du kan även kontakta patient- och stödföreningar som kan ge information och hjälpa till att få kontakt med andra som är i en liknande situation. Det finns både nationella och lokala föreningar.

Patient- och stödföreningar

När man mår dåligt, eller är anhörig till någon som mår dåligt kan det vara skönt att få stöd och hjälp från människor som varit i samma situation. Det finns många föreningar som erbjuder information, stödsamtal, forum och aktiviteter.

Genom föreningarna finns det möjlighet att komma i kontakt med andra som har liknande problem och erfarenheter. Man behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.

Nationella patient- och närståendeföreningar

I Jämtland Härjedalen finns följande föreningar:

Attention

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Attention Jämtland-Härjedalen
E-post: info@attention-jamtlandharjedalen.se

Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk & Fri arbetar med att sprida information och genomföra aktiviteter för att:

  • stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga
  • arbeta förebyggande inom området
  • påverka för bättre vård

E-post: ostersund@friskfri.se
Hemsida: www.friskfri.se

RSMH – Riksförbund för Social och mental hälsa

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

RSMH Backe/Fjällsjö

Lasarettsvägen 21
880 50 Backe
Telefon: 0624-105 55
E-post: rsmhfjallsjo@telia.com
Hemsida: www.rsmhfjallsjo.se

RSMH Östersund/Gnistorna

Odensviksvägen 5
831 45 Östersund
Telefon: 076-811 39 53 (endast mobilsvar)
E-post: rsmhgnistorna@hotmail.com
Hemsida: www.rsmhgnistorna.se

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet

ÅngestSyndromSällskapet är en patientorganisation som vänder sig till dig som lider av specifika fobier, social fobi, paniksyndrom ("panikångest") och/eller
generaliserat ångestsyndrom. ÅSS vänder sig även till anhöriga.
Kontaktperson i Östersund: Peter Åhs
E-post: peter.ahs@medborgarskolan.se
Hemsida: www.angest.se/ostersund

Nationella hjälplinjer

Det finns även nationella hjälplinjer som du kan ringa till. Exempel på sådana är:

  • Jourhavande kompis: Chattjour för barn och ungdomar upp till 25 år
  • Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80
  • Jourhavande präst: 112
  • Röda korsets jourtelefon: 0771 - 900 800
  • BRIS – barnens hjälptelefon: 116 11
  • BRIS Vuxentelefon - om barn: 077-150 50 50
  • Föräldratelefonen: 020-85 20 00
Till toppen av sidan