Vården i Jämtland Härjedalen

Sjukresor i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Om du bor i Jämtland Härjedalen kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat. Du får inget bidrag vid resor i samband med förebyggande hälsovård (till exempel hälsoundersökningar och vaccinationer).

Till toppen av sidan