Vården i Jämtland Härjedalen

Sjukresor i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Här kan du läsa vad som gäller vid beslut om och beställningar av sjukresor för dig som är folkbokförd i Jämtland Härjedalen. I grund och botten är det Reseservice som hanterar alla frågor om beställningar som gäller sjukresor.

En sjukresa är en resa som du gör mellan din folkbokföringsadress och ett besök i sjukvården. Det gäller vid besök hos närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat. Men en sjukresa räknas inte som en del av ditt vårdbesök. Därför ansvarar du själv för att ta dig till och från ditt besök.

Sjukresan kan ske på många olika sätt, till exempel med egen bil, att du går eller att du åker buss eller tåg. I andra hand sker en sjukresa med buss eller tåg i kombination med anslutningstaxi. För att få resa med annat färdsätt, som taxi eller flyg måste du ha ett särskilt beslut från Reseservice.

Du får inget bidrag vid resor i samband med förebyggande hälsovård, till exempel hälsoundersökningar och vaccinationer. En sjukresa ska inte heller blandas ihop med en patienttransport, som exempel om du behöver åka med ambulans.

Vem avgör hur jag får resa?

Det är ditt eget ansvar att kontrollera att tiden som du bokar eller blir kallad till passar så att du kan åka allmän kollektivtrafik både till och från besöket.

Det är alltid handläggare hos Reseservice som bedömer och beslutar om du ska åka med taxi eller flyg, och få bidrag för det. Reseservice beslutar också om bidrag för eventuell följeslagare. Ring 0771-82 00 83 vid frågor om sjukresor.
Personal som du möter inom hälso- och sjukvården hanterar inte frågor och beställningar som har med sjukresor att göra.

Vilka resor kan jag söka bidrag för?

Du kan söka bidrag för resa med billigaste färdsätt, vanligtvis buss, tåg eller egen bil. Behåll då originalbiljetten från bussen eller tåget. Du ansöker om bidrag i efterhand. Du får inte ersättning för parkeringsavgift, förlorad arbetsinkomst eller mat. Läs mer under rubriken Bidragshandläggning och bidragsblankett.

Du kan få bidrag för resor till och från:

 • Sjukhusvård och förlossning.
 • Sjukbesök vid närmaste offentliga vårdinrättning, till exempel hälsocentral, läkare, sjukgymnast eller tandläkare inom länet.
 • Utprovning/anpassning av hjälpmedel.
 • Rådgivning om preventivmedel, abort- eller sterilisering.
 • En besöksresa per vecka för vårdnadshavare till barn fram till 18-årsdagen.
 • En permissionsresa tur och retur var 30:e dag vid längre vårdperioder.

Förebyggande besök ger inte grund till bidrag för sjukresa. Förebyggande besök är besök hos exempelvis mammografi, vaccination, fertilitetsutredningar, med mera.

Planera din resa

Planera dina sjukresor i god tid före ditt vårdbesök. 

Kontakta Reseservice vid frågor om resmöjligheter och bidrag. Reseservice har telefonnummer 0771-82 00 83.

Här finns en tabell som visar ersättningsnivåer och egenavgifter vid sjukresor.

Normalt sett gäller buss eller tåg för sjukresor. För att hitta hållplatser och avgångstider kan du använda Länstrafikens app eller reseplaneraren på Ltr.se.

Buss och tåg

Bidragen för sjukresor finansieras med skattemedel. Därför ska sjukresor normalt sett ske med billigaste färdsätt. Region Jämtland Härjedalen har också som ekonomi- och miljömål att så långt som möjligt styra resande till allmän kollektivtrafik.

Med allmän kollektivtrafik menas buss och tåg (max 2:a klass, sittplats eller plats i liggvagn, ombokningsbar biljett).

Därför behöver du som patient inte betala någon egenavgift för resor med buss och tåg inom Jämtland Härjedalen. När du ansöker om bidrag får du alltså tillbaka hela summan som du har betalat för dina resor.

Du som är 85 år eller äldre får även fullt bidrag för en följeslagare om en sådan behöver följa med på din sjukresa med allmän kollektivtrafik.

När du söker bidrag för resor till sjukvårdande besök måste du kunna skicka med kopia på färdbevis för resorna och ett vårdgivarintyg från det sjukhus som du har besökt

Om du själv absolut inte klarar av att boka tågbiljetter kan Reseservice hjälpa dig. Reseservice behöver i så fall få en kopia på din kallelse.

Taxi

Resa med taxi räknas som dyrare färdsätt och används bara om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda andra färdsätt. Sjukresa med taxi används främst för dig som i din vardag använder dig av färdtjänst, taxi eller andra former av servicefordon.

I första hand ska du alltså använda buss, tåg eller egen bil. I andra hand ska du använda buss eller tåg i kombination med anslutningstrafik och/eller följeslagare. I sista hand kan resan ske med taxi hela vägen, men då måste du kunna styrka att du har specifika behov.

Det är Reseservice som bedömer och beslutar om du kan resa med buss eller tåg, eller om du har behov av att resa med taxi. Till grund för beslutet ligger Region Jämtland Härjedalens regelverk för sjukresor.

Om du har färdtjänsttillstånd, och kan styrka det, får du åka sjukresa med taxi utan särskilt beslut från Reseservice.

Det här är inte giltiga skäl för att få resa med taxi:

 • Att du har långt avstånd till hälsocentralen eller sjukhuset.
 • Att du behöver resa på en obekväm tidpunkt.
 • Att du har ekonomiska skäl.
 • Att det inte finns kollektivtrafik eller att de tidtabeller som finns inte passar i tid till ditt vårdbesök.

Reseservice samplanerar resorna så att du i så stor utsträckning som möjligt delar transport med andra resenärer. Det är för att transport-resurserna ska räcka till alla resor som behövs utföras. . Därför måste din sjukresa med taxi bokas senast två (2) vardagar innan du ska åka till ditt planerade vårdbesök. Du måste göra beställningen via Reseservice. Om du beställer taxi på annat sätt så får du själv stå för kostnaden.

För taxiresor till och från Östersunds sjukhus gäller fasta ankomst- och avgångstider.

Ankomsttiderna är:

 • 07:45
 • 09:30
 • 13:00

Avgångstiderna är:

 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00

Frågor och diskussioner om beslut som gäller sjukresor, färdsätt och grunderna för bidrag ska du alltid ta med personalen på Reseservice. Vårdpersonal arbetar inte med sjukresefrågor och kan därför inte besluta eller skriva intyg om det. Det gäller oavsett vilken region vårdpersonalen jobbar i.

Flyg

Resa med flyg räknas som dyrare färdsätt. För att få resa med flyg måste du ha särskilda behov som gör att det inte är möjligt för dig att resa med något annat färdsätt. Det görs en individuell bedömning inför varje resa.

Personalen på Reseservice gör bedömningarna och fattar beslut om du har rätt att resa med flyg. Därför ska du alltid kontakta Reseservice om du har frågor som sjukresor med flyg.

Ambuss

Ambuss är en vårdutrustad buss som kör mellan Östersund och Umeå. Den kör varje helgfri vardag. Bussen har tolv sittplatser som bokas via Reseservice, och fyra platser för liggande patienter med vårdbehov.

Ambuss är i första hand till för de personer som har svårast att resa med andra färdsätt, till exempel buss, tåg eller egen bil. Men målet är att alla patienter som reser mellan Östersund och Umeå ska resa med Ambuss. Reseservice beslutar om vilka patienter som har förtur till Ambuss.

Introduktionsfilm om Ambuss

I den här filmen beskrivs det hur inredningen i Ambuss ser ut, vilken utrustning som finns och hur bussen är bemannad.

Reseservice

Reseservice är Region Jämtland Härjedalens eget servicekontor som organiserar alla sjukresor. I arbetet ingår det att handlägga bidragsansökningar, utbetalningar och reseförfrågningar. Men även att koordinera de transporter som utförs. Varje år utförs det cirka 100 000 sjukresor inom Jämtland Härjedalen.

Reseservice samplanerar resorna så att du i så stor utsträckning som möjligt delar transport med andra resenärer. Det är för att transport-resurserna ska räcka till alla resor som behövs utföras. För taxiresor till och från Östersunds sjukhus gäller fasta ankomst- och avgångstider. Läs mer under rubriken Taxi.

Bidragsansökan och bidragshandläggning

Om du reser med bil, buss eller tåg så kan du söka bidrag för dina resekostnader.

Åker du i din egen bil eller i en närståendes bil så räknas bidraget utifrån den kortaste körvägen mellan din folkbokföringsadress och platsen för det vårdbesök som du är kallad till. Ersättningen är 18.50 kr/mil.

Har du åkt tåg eller buss så räknas bidraget utifrån dina kostnader för biljetterna.

I vissa fall står du själv för en del av dina resekostnader. Det kallas för egenavgift. Egenavgiften dras av innan bidraget betalas ut. Läs mer under rubriken Ersättningsnivåer, villkor, med mera.

Bidragsansökan via blankett för sjukresa med buss, tåg, flyg

Om du inte har e-legitimation så kan du i stället ansöka genom att fylla i Blankett för sjukresebidrag.

Skicka in blanketten till den här adressen:

Region Jämtland Härjedalen Reseservice
Hamngatan 13
83131, Östersund

Hur anmäler jag mitt bankkonto för digital utbetalning?

Med digital utbetalning kan du få utbetalningar från Region Jämtland Härjedalen direkt till ditt konto i stället för som en avi på posten.

Om du vill att beloppet vid utbetalningar ska sättas in på ditt konto så behöver du registrera dig i Swedbanks kontoregister, även kallat SUS-registret. Det gäller oavsett vilken bank du själv har.

Enklaste sättet är att registrera ditt konto är via Swedbanks webbplats.

Om du använder e-legitimation så godkänns din anmälan direkt.

Om du inte har tillgång till internet så kan du anmäla dig till kontoregistret på något av Swedbanks kontor, eller på ett kontor hos din egen bank.

Om du anmäler utan e-legitimation så kan registreringen ta upp till 14 dagar.

Har du fått en avi?

Är du inte anmäld till kontoregistret nu, och därför har fått en avi med ditt personnummer på? På Swedbanks webbplats kan du då läsa om hur du ska göra för att få din utbetalning: Lös in avi online.

Har du inte tillgång till internet så kan du besöka något av Swedbanks kontor, eller ett kontor hos din egen bank, för att få hjälp med utbetalningen.

På avin står det hur du ska göra för att lösa in den.

Egenavgift

Beroende på vilket färdsätt du åker din sjukresa med så får du själv betala en del av kostnaden för resan. Den kostnaden kallas för egenavgift. Om du är under 18 år gammal behöver du inte betala någon egenavgift.

Resor med allmän kollektivtrafik (buss/tåg) inom Region Jämtland Härjedalen är fråntaget egenavgift. Om du reser med allmän kollektivtrafik inom länet får du därför tillbaka hela summan för din resekostnad till vårdbesöket.

För personer som har rätt till färdtjänst och är folkbokförda i Bergs kommun, Bräcke kommun, Krokoms kommun, Härjedalens kommun, Ragunda kommun och Åre kommun är egenavgiften för sjukresa med taxi anpassad efter färdtjänsttaxan – men aldrig högre än 200 kronor per enkelresa.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för sjukresor är 2 400 kronor per tolvmånadersperiod. När du har betalat 2 400 kronor i samlade egenavgifter för utförda sjukresor behöver du alltså inte betala någon mer egenavgift för sjukresor under den tid som återstår perioden, räknat från första besöksdatum.

Du ansvarar själv för att bevaka när du har nått upp till högkostnadsskyddet, och har rätt till frikort för sjukresor.

Följeslagare

Om det är motiverat att du behöver hjälp av en följeslagare eller vårdare för att kunna utföra resan, så kan du få bidrag för följeslagaren eller vårdarens resa. Då måste följeslagaren eller vårdaren vara med under hela besöket och även åka i samma fordon som dig.

Det är Reseservice som bedömer och beslutar om ditt behov av hjälp.

Det finns några fall där ingen bedömning behövs:

 • Barn har rätt att ta med sig en närstående utan särskilt beslut. Det gäller fram till 18-årsdagen.
 • Om du som patient är 85 år eller äldre kan du kostnadsfritt ta med en följeslagare när du reser med kollektivtrafik inom Region Jämtland Härjedalen.

 

Permissionsresor

Om du befinner dig på ett vårdbesök längre än 30 dagar kan du få bidrag för en permissionsresa var trettionde (30:e) dag under samma vårdperiod. Kontakta i så fall Reseservice så hjälper de dig med frågor kring permissionsresor.

Bidragsgrund för sjukresa vid olika remisser och vårdval

När du får vård utanför Region Jämtland Härjedalen så har du först fått en skriven remiss från din vårdgivare inom Region Jämtland Härjedalen. Det finns olika typer av remisser med olika grunder till bidrag för sjukresor.

Specialistvårdsremiss

Specialistvårdsremiss får du om den vård du behöver saknas i Region Jämtland Härjedalen, och därför behöver genomföras på ett sjukhus i någon annan region. Med en specialistvårdsremiss kan du ansöka om bidrag för dina sjukresekostnader.

Vårdgarantiremiss

Vårdgarantiremiss kan du få om du har blivit kallad till ett vårdbesök inom Region Jämtland Härjedalen, men att du har fått vänta längre än 3 månader. Med vårdgarantiremiss blir du erbjuden vård på ett sjukhus i en annan region, utifrån reglerna för vårdgarantin. Med en vårdgarantiremiss kan du ansöka om bidrag för dina sjukresekostnader.

Eget val-remiss

Eget val-remiss innebär att du egentligen har erbjudits vårdbesök på Östersunds sjukhus eller blivit hänvisad till ett namngivet sjukhus eller vårdgivare, men att du själv sedan har valt att söka vård någon annanstans i stället. Med en eget val-remiss har du inte rätt att ansöka om bidrag för dina sjukresekostnader.

Det fria vårdvalet

Det fria vårdvalet innebär att du själv kan välja vilken vårdinrättning du vill vara knuten till, eller listad på om det är en hälsocentral. Men du får bara ansöka om bidrag för sjukresor till och från den vårdinrättning som ligger närmst din folkbokföringsadress.

Akuta sjukresor

Om du har skadat dig eller blivit sjuk kan du ringa 1177. Då får du prata med en telefonsjuksköterska som kan ge dig råd om vård och hjälp med att hitta rätt i vården.

Om du är livshotande skadad eller sjuk ska du ringa 112.

Om du besöker akutmottagningen och reser med billigaste färdsätt så kan du söka bidrag i efterhand. För att få bidraget måste du kunna styrka att du har fått vård på akutmottagningen. Om du väljer att åka till akutmottagningen men personalen där bedömer att du inte behöver vård där så får du alltså inte bidrag för resan.

Om du ringer till 1177 före besöket och en telefonsjuksköterska där bedömer att det är nödvändigt att du söker vård på akutmottagningen så kan det räknas som grund för att få bidrag. För att ansöka om bidraget ska du kontakta Reseservice.

För dig som är turist i Jämtland Härjedalen

Om du blir sjuk eller skadar dig när du är i Jämtland Härjedalen så har du grund till att söka bidrag för dina sjukresor tur och retur mellan platsen där du skadade dig eller blev sjuk och till närmaste vårdgivare.

I normala fall får du bidrag för billigast färdsätt. Till billigast färdsätt räknas buss, tåg, tunnelbana eller egen bil. Du kan inte få bidrag för övriga kostnader, som till exempel för parkeringsavgift och hemresan till din folkbokföringsadress.

För att söka sjukresebidrag ska du kontakta din hemregion.

Bidrag vid resor utanför Jämtland Härjedalen

Om du är folkbokförd i Jämtland Härjedalen och skadar dig eller blir sjuk under en privat resa utanför länet kan du få bidrag för din resa från platsen där du skadade dig eller blev sjuk och till närmaste vårdgivare som kan ge dig vård på rätt nivå. Du kan även få bidrag för resa från ditt sjukvårdande besök tillbaka till platsen där du skadade dig eller blev sjuk.

I normala fall får du bidrag för billigast färdsätt. Till billigast färdsätt räknas buss, tåg, tunnelbana eller egen bil. Du kan inte få bidrag för övriga kostnader, som till exempel för parkeringsavgift och hemresan till Jämtland Härjedalen. Du kan kontakta ditt försäkringsbolag för mer information om vilket övrigt stöd du kan få.

Ersättningsnivåer, villkor, med mera

Det kan hända att du behöver rulla/skrolla till höger för att se hela tabellen.

Färdsätt    Villkor* Bidrag Egenavgift för enkelresa

Buss/tåg inom  Jämtland Härjedalen.

Boka själv. ****

Registrerat besök hos sjukvårdande behandling. Kostnaden för biljett/tågbiljett i 2:a klass. 0 kr. **

Buss/tåg utanför Jämtland Härjedalen. 

Boka själv. ****
(Vid särskilt behov kan Reseservice boka tåg.)

Kallelse till sjukvårdande behandling. Kostnaden för biljett/tågbiljett i 2:a klass. 100 kr.
Ambuss. Boka via Reseservice. Patienter från Jämtland Härjedalen får åka med. Patienter med speciellt medicinskt behov har förtur.
  100 kr.
Taxi. Boka via Reseservice. Det krävs särskilda skäl och beslut av Reseservice.    200 kr.
Egen eller närståendes bil *** Vårdgivarintyg från eller registrerat vårdbesök på sjukvårdande behandling.  18,50 kr/mil. 150 kr.
Flyg.  Det krävs särskilda skäl och beslut av Reseservice. 
Kostnaden för reguljär biljett.
200 kr.
Övriga fordon (snöskoter, båt eller annat) *** Kallelse till sjukvårdande behandling. 30 kr/mil. 100 kr.

Observera! Vid utomlänsvård krävs originalbiljetter (buss/tåg) och vårdgivarintyg från det aktuella sjukhuset som styrker ditt besök.

* Villkor för sjukresebidrag är en kallelse till bidragsgrundad sjukvårdande behandling.

** Kostnadsfritt inom Jämtland Härjedalen. Utanför Jämtland Härjedalen är egenavgiften för kollektivtrafik med buss/tåg 100 kr.

*** Ansök om bidragsutbetalning via det digitala ansökningsformuläret.

**** Ansök om bidragsutbetalning via blanketten för sjukresebidrag. Skicka in blanketten till Reseservice senast ett år efter besöksdatumet.

Hantering av personuppgifter

När du gör en sjukresa behöver Reseservice registrera vissa personuppgifter. Region Jämtland Härjedalen följer dataskyddsförordningens regler för insamling, användande, lagring och gallring av personuppgifterna.

Har du frågor?

Region Jämtland Härjedalens Reseservice svarar på alla frågor om sjukresor och sköter alla beslut och eventuella beställningar av sjukresor.

Ring till telefonnummer: 0771-82 00 83: 

 • Gäller det resor med färdtjänst? Välj tonval 1.
 • Gäller det sjukresor och övernattning inom Jämtland Härjedalen? Välj tonval 2.
 • Gäller det sjukresor och övernattning utanför Jämtland Härjedalen? Välj tonval 3.
 • Gäller det frågor om resor till transplantation? Välj tonval 4.

Det går även att skicka mejl till Reseservice på adressen sjukresor@regionjh.se.

Vid frågor om bidragsansökningar

Ring telefonnummer 063-554 13 35. Telefontiden är vardagar klockan 10–12.

Till toppen av sidan