Så fungerar vården

Att välja vårdmottagning

Du kan söka vård över hela landet men ibland behöver du en remiss. Här kan du läsa om hur du söker vård.

Innehåll - Att välja vårdmottagning

Visa innehåll som:
 • Egen vårdbegäran i Region Jämtland Härjedalen

  För att söka specialiserad öppenvård i Jämtland Härjedalen kan du antingen ha remiss eller skicka en egen vårdbegäran

 • Sök vård på rätt mottagning

  Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

 • Välja vårdmottagning

  Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. Vissa mottagningar kräver en remiss. Ibland kan du skriva en egen vårdbegäran för att boka tid på en mottagning.

 • Remiss och egen vårdbegäran

  Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. Till vissa mottagningar kan du själv skriva en så kallad egen vårdbegäran eller egenremiss.

 • Vad gäller när du söker vård i Jämtland Härjedalen

  Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna villkor. Här kan du se vad som gäller i Region Jämtland Härjedalen.

 • Vård i en annan region

  Du kan söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte.

 • Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen

  Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst. Logga in på 1177.se för att se vilken hälsocentral du tillhör, byta hälsocentral och beställa tid.

 • Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen

  Du behöver antingen ha remiss eller lämna in en egen vårdbegäran. Tillhör du en annan region, men vill söka vård här så gäller din hemregions remissregler.

 • Möjlighet till vård hos Sanks i Norge

  Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten har ett avtal med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk (Sanks) i Norge. Det innebär bland annat att du kan få en remiss för vård hos Sanks.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan