Att välja vårdmottagning

Sök psykiatrisk vård i Region Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Lätta psykiska problem

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din hälsocentral för att få hjälp. Läkare där kan göra en första bedömning och, om det behövs, skicka en förfrågan/remiss till psykiatrin inom den specialiserade vården. Det finns inget krav på remiss, utan du kan också själv kontakta psykiatrin för rådgivning om egenvård eller hur du kan gå tillväga.

Barn och ungdomar
Gäller det barn och ungdomar under 18 år kan man kontakta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för rådgivning. Remiss behövs inte.

Läs mer om stöd och hjälp till barn och ungdomar i Jämtland Härjedalen 

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem, exempelvis psykoser, djupa depressioner och själmordstankar finns vård och behandling att få inom den psykiatriska öppenvården. Om du inte har fått remiss dit från läkare på hälsocentral, så kan du själv kontakta den psykiatriska vården.

Är du 18 år eller äldre ska du kontakta psykiatriska akutmottagningen vid Östersunds sjukhus.

Om man redan är patient på någon av mottagningarna inom den psykiatriska vården så kan man vända sig direkt dit i första hand.

Är man under 18 år vänder man sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Läs mer om stöd och hjälp till barn och ungdomar i Jämtland Härjedalen 

Akuta psykiska problem

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp via den psykiatriska akutmottagningen. Mottagningen finns i Östersund men tar emot personer från hela länet. Mottagningen är öppen dygnet runt.

Om du redan är patient på någon av mottagningarna inom den psykiatriska vården så kan du vända sig direkt dit i första hand.

Vid akut behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin på kvällar, nätter och helger, ring via Region Jämtland Härjedalens växel, 063-15 30 00.

Rådgivning och stöd

Om du är osäker på vart du ska vända dig så kan du alltid ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningen är öppen dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Vid behov kan 1177 förmedla kontakt med den hälsocentral du tillhör eller med den psykiatriska vården. Du kan även vända dig till patient- och stödföreningar. De kan ge information och hjälpa till att få kontakt med andra i en liknande situation.

Det finns även nationella hjälplinjer som du kan ringa till. Exempel på sådana är:

  • Jourhavande Kompis (upp till 25 år): tel nr 020-22 24 44
  • Jourhavande medmänniska tel nr 08-702 16 80
  • Jourhavande präst begärs genom tel nr 112
  • Röda korsets telefonjour tel nr 0771-900 800
  • Föräldratelefonen, tel nr 020-85 20 00
  • Bris, för dig upp till 18 år, tel nr 116 11
  • Bris vuxen, om barn, tel nr 077-150 50 50
  • Äldretelefonen – för äldre som mår psykiskt dåligt tel nr 020-22 22 33

Samarbetsavtal om psykisk hälsa för samer

Region Jämtland Härjedalen har ett avtal med Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS) i Norge. SANKS ger kulturanpassad vård till samer med psykisk ohälsa.

Avtalet innebär att Region Jämtland Härjedalen och SANKS kan skicka remiss för patienter till varandra. Däremot kan du själv inte söka till SANKS genom en så kallad egen vårdbegäran, eftersom patientlagen endast gäller inom Sverige.

SANKS kan också vara ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Region Jämtland Härjedalen i behandlingen av samiska patienter, bland annat genom att ge handledning och konsultation. Avtalet innebär också att SANKS bidrar till att utveckla kompetens om kultur hos hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Region Jämtland Härjedalen..

Fråga din läkare, psykolog eller kurator om du vill veta mer.

Till toppen av sidan