Att välja vårdmottagning

Sök psykiatrisk vård i Region Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Lätta till måttliga psykiska besvär

Vid psykiska besvär som sömnsvårigheter, ångest, stress, nedstämdhet eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din hälsocentral för att få hjälp. Läkare och psykolog kan där göra en första bedömning och påbörja behandlingsinsatser. Vid behov skickas en förfrågan/remiss till psykiatrin inom den specialiserade vården. Du kan också själv kontakta psykiatrin för rådgivning om egenvård eller hur du kan gå till väga.

Barn och ungdomar

Gäller det barn och ungdomar under 18 år kan man kontakta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för rådgivning. Remiss behövs inte.

Läs mer om stöd och hjälp till barn och ungdomar i Jämtland Härjedalen 

Allvarliga psykiska besvär

Vid allvarligare psykiska besvär, exempelvis psykoser, djupa depressioner och självmordstankar finns vård och behandling att få inom psykiatrin. Du kan kontakta läkare på en hälsocentral för att få remiss, eller själv kontakta den psykiatriska vården.

Är du 18 år eller äldre ska du kontakta psykiatriska akutmottagningen på Östersunds sjukhus.

Om du redan är patient på någon av mottagningarna inom den psykiatriska vården så kan du kontakta den mottagningen dit i första hand.

Är du under 18 år kontaktar du barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Läs mer om stöd och hjälp till barn och ungdomar i Jämtland Härjedalen 

Akuta psykiska besvär

Har du akuta psykiska besvär kan du få hjälp via den psykiatriska akutmottagningen. Mottagningen finns i Östersund men tar emot personer från hela länet. Mottagningen är öppen dygnet runt.

Om du redan är patient på någon av mottagningarna inom den psykiatriska vården så kan du kontakta den mottagningen i första hand.

Vid akut behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin på kvällar, nätter och helger, ring via Region Jämtland Härjedalens växel, 063-15 30 00.

Råd och stöd

Om du är osäker på vart du ska vända dig så kan du alltid ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningen är öppen dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Vid behov kan 1177 förmedla kontakt med den hälsocentral du tillhör eller med den psykiatriska vården. Du kan även vända dig till patient- och stödföreningar. De kan ge information och hjälpa till att få kontakt med andra i en liknande situation.

Det finns även nationella hjälplinjer som du kan ringa till. Exempel på sådana är:

  • Jourhavande Kompis (upp till 25 år): tel nr 020-22 24 44
  • Jourhavande medmänniska tel nr 08-702 16 80
  • Jourhavande präst begärs genom tel nr 112
  • Röda korsets telefonjour tel nr 0771-900 800
  • Föräldratelefonen, tel nr 020-85 20 00
  • Bris, för dig upp till 18 år, tel nr 116 11
  • Bris vuxen, om barn, tel nr 077-150 50 50
  • Äldretelefonen – för äldre som mår psykiskt dåligt tel nr 020-22 22 33

Samarbetsavtal om psykisk hälsa för samer

Region Jämtland Härjedalen har ett avtal med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk, Sanks, i Norge.

Sanks stödjer flera svenska regioner i att ge psykiatrisk vård som är speciellt anpassad för personer med samisk bakgrund. Vårdpersonalen på Sanks har stor kunskap om samers livsvillkor, och en stor del av vårdpersonalen pratar samiska.

Avtalet innebär bland annat att du kan få en remiss för vård hos Sanks. Fråga din läkare, psykolog eller kurator om du vill veta mer.

Läs mer: Möjlighet till vård hos Sanks i Norge

Till toppen av sidan