Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Den här texten finns även på lätt svenska.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Jämtland Härjedalen

Boka om eller avboka en tid

Du kan boka om din tid för cellprovtagning direkt på nätet. Klicka på länken nedan för att komma till tjänsten för om- och avbokning:

Omboka eller avboka tid för cellprov

Logga in med hela ditt personnummer och den kod som står på din kallelse.

Du bör boka om tiden om du:

  •  förväntar dig att ha mens vid provtagningstillfället
  • har fött barn för mindre än två månader sedan.

Om du inte har möjlighet att boka om din tid via nätet så kan du ringa till kansliet för gynekologisk cellprovskontroll för att ändra din tid. Telefonnumret är 063-15 33 95.

Har du frågor om själva provtagningen eller behöver tolk ska du kontakta barnmorskan på den hälsocentral som du har blivit kallad till.

Vad kostar det?

Gynekologisk cellprovtagning är gratis.

Vilka blir kallade?

I Region Jämtland Härjedalen gäller följande:

  • Du som är 23 till 49 år får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år.
  • Du som är 50 till 64 år får en kallelse till cellprovtagning vart femte år. Om det prov som du lämnar första gången efter 1 mars 2021 inte innehåller HPV så glesas kontrollerna ut till vart sjunde år.
  • Om det senaste provet togs före 64 års ålder kan du bli kallad upp till 70 års ålder.
  • Du som tidigare har blivit behandlad för cellförändringar kan behöva lämna cellprov livet ut. Du blir då kallad vart tredje år, oavsett din ålder. Om du undrar hur det är just för dig rekommenderas du ta kontakt med Gynekologiska mottagningen i Östersund på telefon 063-15 37 11.

Tänk på att även om du har fått Vaccination mot HPV är det viktigt att du går på de cellprovskontroller som du blir kallad till.

Det skiljer sig mellan olika regioner hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. 

Läs mer om cellprov, vilka som kallas och hur provet analyseras i din region:

Du som bor i region Skåne läser vidare här.

Du som bor i region Västernorrland läser vidare här.

Du som bor i en region som inte nämns i ovanstående länkar, läser vidare här.

Till toppen av sidan