Vård och stöd för barn

Stöd och hjälp till barn och unga i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Det tillhör livet att det ibland känns tungt och trist – men om du känner dig ledsen eller orolig under en längre tid är det bra att ta hjälp.

Att må dåligt när du är barn eller ung

Du kan kontakta barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, om du har lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med skolan, träffa vänner, har självmordstankar, tvångstankar eller skadar dig själv. Du kan också ha varit med om otäcka saker som till exempel sexuella övergrepp och misshandel. Till BUP kan du söka själv direkt eller via din hälsocentral, ungdomsmottagning eller elevhälsan. Om du är under 23 år kan du kontakta Ungdomsmottagningen.

I skolan

I skolan finns det många vuxna som du kan prata med. På Barn- och elevhälsan jobbar skolsköterska, skolkurator, skolläkare, speciallärare och skolpsykolog. Det kan också finnas andra, men det är olika från skola till skola. Öppettiderna är också olika.

Förälder och familj

Som förälder till ett yngre barn, 0-5 år, kan du även kontakta en barnavårdscentral (BVC) eller en familjecentral.

Stöd och hjälp i din kommun

I vissa fall kan du få hjälp och stöd av personal som jobbar i den kommun där du bor. Här är en lista över kommunerna i Jämtland Härjedalen

Hjälplinjer och stödorganisationer

Det finns också flera organisationer och hjälplinjer som du kan kontakta. De erbjuder rådgivning och stöd till både den som är drabbad och till anhöriga och närstående.

Om det är akut

Om du har akuta psykiska problem kan du få hjälp via den psykiatriska akutmottagningen. Mottagningen finns i Östersund och tar emot personer från hela Jämtland Härjedalen. Om du redan är patient på någon av mottagningarna inom den psykiatriska vården så kan du vända dig direkt dit i första hand.

Vid livshotande tillstånd - ring 112

Rådgivning

Om du är osäker på vart du ska vända dig så kan du alltid ringa telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningen är öppen dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Då får du prata med en telefonsjuksköterska. Om det behövs kan telefonsjuksköterskan hjälpa till att ta kontakt med den hälsocentral som du tillhör eller med den psykiska vården.

Till toppen av sidan