Vården i Jämtland Härjedalen

Barn- och elevhälsa i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Barn- och elevhälsan på skolan kan hjälpa till med allt som rör hälsan. Du kan kontakta barn- och elevhälsan för att få hjälp och stöd eller bara för att prata med en vuxen. På barn- och elevhälsan jobbar bland annat skolsköterska, skolkurator, skolläkare, speciallärare och skolpsykolog. Det kan också finnas andra, men det är olika från skola till skola. Öppettiderna är också olika.

Till toppen av sidan