Olika sätt att föda barn

Snabb förlossning

För en del går förlossningen väldigt snabbt. Du kanske inte ens hinner till sjukhuset, utan föder hemma eller i en bil på väg till förlossningsavdelningen. Det är ovanligt att förlossningar går så snabbt. Det brukar oftast gå bra om det händer, men det kan vara omskakande.

Det finns ingen särskild definition på vad som menas med en snabb förlossning. I den här texten avser vi förlossningar som går så snabbt att du inte hinner till förlossningsavdelningen. Eller där det går så snabbt att du inte hinner med att arbeta med dina värkar eller ha kontroll över situationen.

Ring telefonnummer 112 eller en förlossningsavdelning om du eller någon i din närhet föder barn och barnet är på väg att komma.

Till toppen av sidan