Senast reviderad 2018-06-29

Jag måste ofta harkla mig. Vad kan jag göra åt det?

Fråga

Jag är ofta lite hes och måste harkla mig mycket, vilket jag upplever som ganska störande. Speciellt jobbigt är det efter att jag har ätit. Jag står ofta inför folk och pratar och det är iriterande att avbryta med att hosta eller harkla sig titt som tätt. Vad kan det bero på? Jag röker inte.

Svar

De problem som du beskriver med att du lätt blir hes och irriterad i svalget, kan ha att göra med hur du använder din röst. Musklerna i svalget och kring stämbanden har ett komplicerat samspel. När vi talar jobbar denna muskulatur mer eller mindre avspänt beroende på vår röstteknik.

Sångare är den grupp som använder sin röst mest tufft. De brukar utbilda och träna sig för att stämman ska tåla så mycket som möjligt. Men även för den som inte tänjer sin röst så extremt kan problem uppstå.

Utredning av hals och röstbesvär brukar göras av öron-näs-halsläkare. Helst en sådan med så kallad foniatrisk inriktning. Behandlingen av röstproblem ges av en logoped, en röstterapeut.

Sannolikt behöver du få en remiss av en allmänläkare för att få komma till öron-näs-halsläkaren. Ta alltså kontakt med en allmänläkare på en vårdcentral i första hand.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin