Testikelinflammation

Skriv ut (ca 3 sidor)

Om du får testikelinflammation kan du ha ont i pungen, känna dig sjuk och få feber. Sök vård på en vårdcentral eller akutmottagning om du plötsligt får ont i pungen. Det är viktigt att bli undersökt för att ta reda på vad smärtan beror på.

Skriv utTestikelinflammation är ovanligt, men om du får det behöver du behandling. De flesta blir bra efter behandling med antibiotika, men det är viktigt att få behandling i tid, eftersom du annars kan blir steril.

Symtom

Symtom

Vanliga symtom kan vara att:

  • pungen svullnar och gör ont
  • du känner dig ordentligt sjuk
  • du får feber.

Om inflammationen beror på en urinvägsinfektion kan du också:

  • behöva kissa oftare än vanligt
  • känna att det svider när du kissar
  • vara öm mellan penisen och ändtarmsöppningen.
Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du plötsligt får ont i pungen och det inte går över inom några minuter.

Kontakta en vårdcentral om du får ont i pungen och smärtan kommer och går, eller inte går över.

Du kan alltid ringa telefonnumret 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning.

Fäll ihop

Vad kan man göra själv?

Vad kan man göra själv?

Du kan skydda dig mot bitestikelinflammation genom att använda kondom.

Fäll ihop

Undersökningar

Undersökningar

Läkaren undersöker pungen

Läkaren känner på pungen för att undersöka om ömheten och svullnaden sitter i testikeln eller bitestikeln.

Du får lämna ett urinprov

Du får oftast lämna ett urinprov för att läkaren ska kunna ta reda på om du har urinvägsinfektion eller klamydia.

En del urinprover kan undersökas direkt på mottagningen och du får ett provsvar direkt. Andra prover kan behöva skickas till ett laboratorium för analys och provsvaret brukar komma inom en vecka.

Blodprov för att mäta snabbsänkan

Du kan också få lämna ett blodprov för att mäta CRP-värdet , som också kallas snabbsänka. Det är för att läkaren ska kunna bedöma inflammationen. Provet brukar analyseras på mottagningen och du får ett provsvar inom några minuter.

Ibland tar läkaren ett gonorréprov

Om det finns något som tyder på att du har könssjukdomen gonorré, tar läkaren ett prov med hjälp av en tunn bomullspinne som förs in någon centimeter i urinröret. Det kan kännas lite obehagligt men det tar bara några sekunder. Provet skickas sedan till ett laboratorium och du brukar kunna få svar från läkaren inom en vecka.

Ultraljud kan behövas

Ibland kan det vara svårt för läkaren att avgöra om smärtan beror på en inflammation i testikeln, eller på något annat. I så fall kan en röntgenläkare behöva undersöka bitestiklarna och testiklarna med ultraljud.

Ibland kan smärtan bero på att testikeln vridits

Det är ovanligt, men att det gör ont i pungen kan bero på att testikeln har vridit sig. Testikelvridning händer oftare hos pojkar än hos vuxna. För det mesta är det lätt för en läkare att skilja på testikelvridning och en inflammation. Men någon enstaka gång kan läkaren behöva gör en operation för att utesluta att det är testikelvridning. 

Fäll ihop

Behandling med antibiotika

Behandling med antibiotika

Eftersom testikelinflammation nästan alltid orsakas av bakterier brukar man få antibiotika. Du kan också få smärtstillande läkemedel.

Oftast får man ta antibiotika i två till tre veckor. Efter tre till fyra dygn brukar man må mycket bättre, men det är viktigt att fullfölja antibiotikakuren, även om besvären går över innan behandlingen är slut.

Om inflammationen har börjat med en urinvägsinfektion kan det hända att du ibland bli svårt medtagen. Då kan du till en början behöva sjukhusvård under några dagar och få antibiotika direkt i blodet.

Om inflammationen beror på ett virus finns det ingen behandling, utan du får vila tills du blir frisk igen. Suspensoar och isblåsa känns ofta skönt och kan ge en viss lindring om pungen värker och tynger.

Återbesök efter ett par veckor

Du får komma på återbesök efter ett par veckor för att läkaren ska kunna följa upp att inflammationen har läkt som den ska. Ofta är pungen då mindre svullen och då behöver du inte komma tillbaka för fler undersökningar. Ibland kan pungen vara lite svullen och öm en lång tid efter inflammationen.

Fäll ihop

Vad beror det på?

Vad beror det på?

Testiklarna är två körtlar som sitter i pungen. De producerar spermier och könshormoner. En inflammation i testiklarna beror nästan alltid på att en bitestikelinflammation har spridit sig.

Bitestikelinflammation beror oftast på att bakterier har kommit upp genom urinvägarna när man har en urinvägsinfektion eller på klamydia. Om du har testikelinflammation som beror bakterier, är alltså oftast bitestikeln och testikeln inflammerade samtidigt.

Testikelinflammation kan också bero på påssjuka, som orsakas av ett virus. Då är det oftast bara testikeln som är inflammerad och då brukar pungen inte blir riktigt lika öm och svullen.

Fäll ihop

Ovanligt med komplikationer

Ovanligt med komplikationer

Om du får behandling i tid leder testikelinflammation som beror på bakterier sällan till några komplikationer. Om du inte får behandling, kan det leda till att det bildas var i pungen, men det är mycket ovanligt.

Testikelinflammation som beror på virus kan ibland leda till sterilitet. Ungefär en tredjedel av alla pojkar och män som får påssjuka får också testikelinflammation. Om du är vaccinerad mot påssjuka har du också skydd mot den typen av testikelinflammation och mot sterilitet.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-10-07
Redaktör:

Ellinor Lundmark, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jan-Erik Damber, läkare, professor i urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge