Muntorrhet

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Om man har för lite saliv kan man bli torr i munnen. En del kan bli så torra att det blir svårt att svälja och prata, eller besvärligt att äta.

Oftast är muntorrheten en biverkning av mediciner, bland annat sådana som används mot psykiska besvär. Även en del sjukdomar kan göra att man blir torr i munnen, men det kan också bero på stress eller på att det man äter ger för lite tuggmotstånd.

Mindre saliv i munnen ökar risken för att få hål i tänderna och därför kan man behöva gå till tandläkaren oftare. Om man har en tandprotes kan för lite saliv göra att den inte sitter bra, då kan man få problem med skavsår i munnen.

Behandling

Att skölja munnen med vatten är ett enkelt och bra sätt att lindra besvären. Man kan också dricka vatten. Däremot bör man undvika söta eller sura drycker som läsk, saft och juice för tändernas skull.

När man tuggar ökar salivproduktionen. Därför är det bra att äta mat med mycket tuggmotstånd, till exempel råa morötter. Sockerfritt tuggummi kan också hjälpa.

På apotek finns bland annat sug- eller halstabletter och munsprej som lindrar besvären.

När ska man söka vård?

Man kan man ta kontakt med en tandläkare eller tandhygienist för att få råd om man är torr i munnen och har besvär av det.

Om man misstänker att muntorrheten beror på mediciner ska man ta upp det med den läkare som skrev ut receptet.

Visa mer

Vad beror det på?

Vad beror det på?

Brist på saliv

I munnen finns dels stora spottkörtlar, dels ett stort antal små körtlar. De stora spottkörtlarna bildar saliv när man äter och hjälper till att smälta maten. Mellan måltiderna är de vilande. De små körtlarna bildar däremot saliv hela tiden. Den saliven är trögflytande och ska skydda och smörja i munnen.

Man blir torr i munnen om man har för lite saliv. Det verkar som om muntorrhet i många fall beror på att man inte har tillräckligt av den trögflytande saliven eller att den har ändrat sammansättning och blivit tunnare. Muntorrhet är ett vanligt problem, framför allt hos äldre som använder många mediciner.

Muntorrhet kan ha olika orsaker

Det finns många läkemedel som gör att mängden saliv i munnen minskar. Bland annat mediciner mot psykiska besvär kan ha den biverkningen. Risken att få muntorrhet ökar starkt om man medicinerar med flera olika läkemedel samtidigt.

Det kan också finnas andra skäl till att man får besvär. Här är några orsaker till muntorrhet:

  • Förmågan att tugga har försämrats på grund av svaga tuggmuskler eller dåliga tänder.
  • Man använder sina tuggmuskler mindre än vanligt, vilket är fallet om man är sängliggande och sjuk.
  • Stress kan minska mängden saliv i munnen. Det beror på att de nervimpulser som ska stimulera en eller flera spottkörtlar att bilda saliv blockeras när man är stressad.
  • Inflammation i spottkörtlarna. Sjögrens syndrom är ett exempel på ett sådant tillstånd som också drabbar andra körtlar, till exempel tårkörtlarna med röda och torra ögon som följd.
  • Om man har strålbehandlats mot tumörer i huvud och hals kan man också få en kraftigt minskad salivproduktion. Det beror på att körtlarna kan skadas vid strålbehandlingen.

Lättare få hål i tänderna

Mindre saliv ger sämre skydd mot hål i tänderna, så kallad karies. I en torr mun ökar också risken för inflammation i tandköttet eller munslemhinnan. Många som har muntorrhet får också svårt att svälja och tala, dålig andedräkt och besvärligt att äta. Brist på saliv kan dessutom göra att man har svårare att känna smak.

Muntorrhet efter strålbehandling

Om man har problem med muntorrhet efter en strålbehandling ökar risken att man snabbt får hål i tänderna och smärtande inflammation i slemhinnorna. Därför finns det särskilda vårdprogram för hur man ska sköta sina tänder under och efter strålbehandling.

I tandvårdsförsäkringen finns det ett särskilt stöd om man har för liten salivproduktion på grund av strålbehandling, eller om man har diagnosen Sjögrens syndrom.

Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

När ska man söka vård?

Om man har besvär av muntorrhet och inte vet vad som är orsaken bör man ta kontakt med sin tandläkare eller tandhygienist för att få råd och förebyggande vård. På apotek kan man också få råd om hur man lindrar muntorrhet.

Om man misstänker att det är läkemedel som är orsaken bör man rådgöra med den läkare som skrev ut receptet. Tillsammans får man väga besvären med muntorrhet mot den nytta läkemedlet kan göra. Ibland kan läkaren eventuellt ändra dos eller föreslå att man prövar en likartad medicin, som kanske kan ge mindre besvär med muntorrhet.

Man kan be läkaren som ordinerar medicinen att skriva ut ett lämpligt fluorpreparat på recept. Vissa fluorpreparat som skrivs ut på recept kan erhållas med rabatt inom ramen för apotekens högkostnadsskydd.

Man kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Svårt att mäta salivflödet

Det finns tester som mäter salivflödet i munnen, men det saknas bra metoder att mäta saliven från de små körtlarna. Därför kan minskad mängd vilosaliv från de små körtlarna göra att man får besvär av muntorrhet, trots att tandläkarens mätning visar att det stimulerade salivflödet är som det ska vara.

Viktigt med utredning vid vissa tillstånd

Om spottkörtlarna är skadade på grund av strålbehandling eller om man har Sjögrens syndrom har man oftast ett minskat flöde av saliv från alla körtlar. Då är det viktigt att göra en utredning hos en tandläkare. En sådan utredning är nödvändig för att kunna få det ekonomiska stöd som man har rätt till enligt tandvårdslagen.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Vad kan man göra själv?

Att skölja munnen med vatten är ett enkelt och bra sätt att lindra muntorrhet. Man kan också dricka vatten, gärna kolsyrat. För tändernas skull är det bra att undvika drycker som läsk, saft och juice.

Man bör undvika att småäta eftersom det bildas syror i munnen varje gång man äter. Det är också bra att undvika sötsaker.

Det är bra att tugga maten ordentligt. Välj gärna mat med mycket tuggmotstånd, till exempel råa morötter. Sockerfritt tuggummi är också bra. För att ge tänderna extra skydd kan man använda ett tuggummi som innehåller fluor.

På apotek finns produkter som lindrar besvären och ökar salivproduktionen. Det finns sug- eller halstabletter, tuggummi, munsprej och gel. Det finns också så kallade saliversättningsmedel eller konstgjord saliv, men många upplever att de preparaten inte fungerar bättre än vatten.

Extra viktigt att sköta tänderna

Om man har muntorrhet är det extra viktigt att besöka tandläkaren regelbundet.

Fluor stärker tänderna och förutom att använda fluortandkräm kan man också tugga fluortuggummi eller suga på en fluortablett. Då får man ett bättre skydd mot de skadliga syrorna.

Man bör göra rent mellan tänderna med tandpetare, tandtråd eller mellanrumsborste. Har man konstgjorda tänder som sitter fast med hjälp av så kallade implantat, är det också viktigt att göra rent ordentligt om man är torr i munnen. Det gäller att göra rent både under de nya tänderna och runt implantatskruvarna.

Bidrag för förebyggande tandvård

Om man är mycket torr i munnen på grund av någon sjukdom eller behandling kan man ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB. Det särskilda tandvårdsbidraget kan användas för förebyggande tandvård och är 600 kronor per halvår. Man kan fråga sin läkare eller tandläkare för att få mer information.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-14
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunilla Nordenram, tandläkare, Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet, Stockholm