Syn

Akut glaukom

Akut glaukom beror på att trycket i ögat har ökat på kort tid. Då kan inte ögat fungera som det ska. Ögat blir rött och kan göra mycket ont. Du kan få sämre syn och må illa. Det är viktigt att du får behandling snabbt.

De flesta som får akut glaukom är äldre än femtio år. Det är vanligt att ha ett brytningsfel i ögat som kallas översynthet.

Det finns en annan form av glaukom som kommer mer långsamt, den kallas öppenvinkelglaukom.

Symtom

Vid akut glaukom får du symtom snabbt. Det är vanligt att du får fler än ett av följande symtom:

  • Du får väldigt ont i ett öga, ibland i båda ögonen.
  • Du får snabbt sämre syn.
  • Du ser ringar i regnbågens färger runt lysande lampor.
  • Ögat är rött och irriterat.
  • Du har ont i huvudet.
  • Du mår illa och kan börja kräkas.
  • Du har ont i magen eller i bröstet.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård på en akutmottagning eller en akut ögonmottagning om du plötsligt får mycket ont och nedsatt syn på ett öga, eller om du ser färgade ringar runt lampor och ljuskällor.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar

Det är viktigt att dina ögon blir undersökta så fort som möjligt om du har akut glaukom.

Så går undersökningen till

Läkaren undersöker ditt öga och ser om det är rött och om pupillen är vidgad. Läkaren riktar också en lampa som lyser starkt mot ögat. Det gör hen för att se hur pupillen reagerar. Vid akut glaukom drar pupillen inte ihop sig som den ska.

Tryckmätning av ögat

Läkaren gör också en tryckmätning av ögat. Den kan göras på flera sätt. Du kan få ögondroppar med bedövningsmedel före undersökningen. Det beror på vilken metod som läkaren använder.

Behandling

Det är viktigt att du får behandling så snabbt som möjligt vid akut glaukom. Det behöver inte vara en ögonläkare som ställer diagnosen. En annan läkare kan ställa diagnosen och påbörja behandlingen. Det kan till exempel vara en läkare på akutmottagningen, vårdcentralen eller på en jouröppen mottagning.

Först får du läkemedel som sänker trycket

Först får du behandling med ögondroppar och tabletter som minskar ögontrycket.

Därefter får du komma till en ögonmottagning där en ögonläkare tar över och fortsätter behandlingen. På ögonmottagningen kan du få läkemedel som för bort mängden vätska från ögat. Du kan också få läkemedel som minskar bildandet av vätska i ögat. Läkemedlet kan du få direkt i blodet eller som tabletter.

Du får också ögondroppar som sänker trycket i ögat. Det får du eftersom ögats synnerv kan skadas om ögat har akut glaukom och samtidigt ett högt tryck.

Sedan får du behandling med laser

Efter några timmar brukar ögats tryck vara tillbaka på en lägre nivå. Då får du behandling med laser. Behandlingen gör att trycket i ögat inte blir högt igen.

Så går behandlingen till

Du får sitta vid ett mikroskop på mottagningen. Du behöver inte byta kläder. Behandlingen tar en till tre minuter. Läkaren lägger först en bedövningsdroppe på ögat. Därefter sätter läkaren en kontaktlins på ögat. Kontaktlinsen används för att göra laserbehandlingen. Läkaren gör små hål i regnbågshinnan så att vätska kan passera.

Efter behandlingen

Du behöver inget bandage efter behandlingen. Det brukar inte längre göra ont i ögat när trycket i ögat har sänkts. Synen brukar också bli bättre.

Du kan få stanna kvar på sjukhuset en eller två nätter. En del kan lämna sjukhuset samma dag.

Ibland behövs ögondroppar efteråt

Ibland blir ögat mycket inflammerat vid akut glaukom. Då kan du behöva använda antiinflammatoriska ögondroppar i ett par dagar.

Komplikationer är ovanliga

Behandlingen gör att ögat fungerar som vanligt igen. Det är ovanligt att akut glaukom orsakar en synnedsättning, om du får behandling snabbt.

De flesta klarar sig bra med synen på det andra ögat om synen skulle bli sämre på ögat som behandlats.

Hjälpmedel

Du kan få hjälp från en syncentral eller synrehabilitering om du har nedsatt syn på det andra ögat också. Där kan du få hjälp med synhjälpmedel. Det kan vara både tekniska hjälpmedel, anpassning i hemmet och synträning.

Läs om hur det går till att få synhjälpmedel och om hur du kan få stöd och anpassningar i vardagen.

Vad beror akut glaukom på?

Kammarvätskan flödar genom pupillen och förs bort genom kammarvinkeln. Vid akut glaukom kan vattnet inte rinna bort. Då höjs trycket i ögat.

Akut glaukom innebär att trycket i ögat plötsligt har blivit för högt. Trycket i ögat bestäms av en genomskinlig vätska som heter kammarvatten. Vätskan bildas i ögat. Den ger näring till ögats lins och hornhinna och för bort slaggprodukter genom kammarvinkeln.

Trycket höjs

Ögat producerar hela tiden nytt kammarvatten som rinner från ögat genom kanaler i kammarvinkeln. Vid akut glaukom kan inte kammarvattnet rinna bort som det ska genom kammarvinkeln. Det gör att trycket i ögat höjs. Oftast är det bara ett öga som påverkas.

Kan bero på översynthet

De flesta som får akut glaukom är äldre än femtio år. Det är vanligare att få sjukdomen om du har ett brytningsfel som innebär att du är översynt. Då har ögat en mindre form än det ska ha och den främre kammaren är grundare än den ska. När pupillen förstoras trycker den ihop kammarvinkeln och då får kammarvattnet svårt att passera.

Akut glaukom i båda ögonen är ovanligt

Du kan få sjukdomen i båda ögonen samtidigt, men det är ovanligt. Då kan det bero på att du har fått ögondroppar som vidgar pupillerna så att läkaren kan se in i ögat och göra en undersökning. Det blir extra trångt i kammarvinkeln när pupillerna vidgas med sådana droppar. Du får behandling om du får glaukom i båda ögonen.

Två former av glaukom

Den vanligaste typen av glaukom är öppenvinkelglaukom. Då kommer skadan långsamt, oftast under flera månader eller flera år.

Akut glaukom är mycket mer ovanlig än öppenvinkelglaukom i Sverige. Akut glaukom kallas också trångvinkelglaukom.

Båda typerna av glaukom är allvarliga och kan göra att din syn blir sämre. Trycket i ögat kan vara mycket högre än det ska vara. Det är viktigt att trycket i ögat sänks, både vid akut glaukom och öppenvinkelglaukom. Det är extra viktigt om du har akut glaukom eftersom ögats synnerv kan skadas snabbt. Du kan då få en synnedsättning som inte kan behandlas. 

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Hjälpmedel

Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem.

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Hjälpmedel för synen

Ofta behöver du en kombination av olika hjälpmedel om du har en synnedsättning. Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel.

Till toppen av sidan