Teknisk störning påverkar sjukresor.Det här meddelandet avser Halland

Tekniska störningar påverkar sjukresor i länet. De flesta sjukresorna kommer att kunna genomföras men man får räkna med förseningar. Störningen väntas pågå även under vecka 13. På Hallandstrafikens webbplats finns uppdaterad information: Hallandstrafiken - Bästa resvalet

Tänder

Visdomständer som ger problem

De tänder som sitter längst bak i varje käke kallas för visdomständer. De inflammeras lätt och kan ge olika problem. Dessutom kan det vara svårt att hålla visdomständerna rena.

Det är vanligt med värk och svullnad i och omkring en visdomstand. När det händer kan det bero på något av följande:

 • Du har hål i visdomstanden.
 • Du har bakterier vid visdomstanden som orsakar en inflammation.
 • Du har tandkött kring visdomstanden som svullnar när du tuggar.
 • Du har en cysta vid en visdomstand som inte har kommit fram.

Symtom

Problem med en visdomstand kan ge ett eller flera av följande symtom:

 • Du kan få ont i tanden.
 • Du kan få svårt att gapa.
 • Du kan få feber.
 • Du kan bli svullen i kinden eller tandköttet.

Inflammation runt visdomständerna

När en tand bryter fram, känns tandköttet runt tanden irriterat då och då. Det tar ofta lång tid för visdomständer att komma fram. Det gör inte ont hela tiden utan bara ibland.

Ofta bildas fickor i tandköttet runt visdomstanden som kommit upp. Där kan bakterier samlas och orsaka en inflammation. Det gör mycket ont. Kinden svullnar, du får svårigheter att gapa och ibland feber. Bakterierna kan sprida sig nedåt halsen och du kan få andningssvårigheter.

Ibland inflammeras tandköttet innan visdomstanden brutit fram.

Bitsår som gör ont

Ibland täcks en del av visdomstandens tuggyta av tandkött. När du biter ihop kan tanden i motsatta käken irritera tandköttet så att det blir ett bitsår. Det svullnar och kommer då ännu mer i kläm. Det händer oftast i underkäken, men det kan även hända med tanden i överkäken. Du kan också få bitsår i kinden som blir inflammerade och gör ont. Ofta blir det också svullet och du kan få svårt att både gapa och bita ihop.

Cystor kan ge problem

Visdomständer som ligger inbäddade i käkbenet utan kontakt med munhålan får sällan några sjukdomar. De kan ligga i benet hela ditt liv utan att ge problem.

Men det händer att hinnan som ligger runt tandkronan i den nedbäddade visdomstanden fylls med vätska. Då bildas ett vätskefyllt hålrum som kallas för cysta. Cystorna kan tränga undan käkbenet så att det tunnas ut eller tränga bort visdomstanden eller en tand bredvid så att den flyttar på sig.

Ibland ger cystorna besvär. Då kan du få ont och området vid tanden kan svullna upp, till exempel kinden framför örat eller området ner mot halsen.

Det kan också hända att du får en känsla av att hakan eller underläppen känns bedövad. Det beror på att känselnerven i underkäken har påverkats.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en tandvårdsmottagning, en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande symtom:

 • Din kind svullnar vid en visdomstand.
 • Svullnaden sprider sig nedåt halsen.
 • Du får svårt att gapa.
 • Du får feber.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar

Tandläkaren undersöker tanden och tar röntgenbilder om du har värk i eller svullnad runt en visdomstand. Du får berätta om din hälsa i allmänhet och om du tar mediciner eller är överkänslig mot någon medicin.

En tandläkare kan själv dra ut eller operera bort tanden om visdomstanden ska tas bort. Du kan också bli remitterad till en specialist i käkkirurgi.

Vård och behandling

Oftast kan en visdomstand dras ut med tång. Men tanden måste då ha kommit fram så mycket att tandläkaren kan få grepp om den. Visdomständer i överkäken är oftast lättare för tandläkaren att få loss än de i underkäken. Det beror bland annat på att käkbenet i överkäken inte är lika hårt som det i underkäken. Även tandens form och käkbenets utseende har betydelse för hur hårt visdomstanden sitter.

Utseendet på tanden kan kräva operation

Du behöver en operation för att få bort en visdomstand som inte kommit fram. En operation kan också behövas om röntgenbilden visar att tanden har ett komplicerat utseende, med krokiga rötter till exempel.

Lokalbedövning vid operation

Du får alltid lokalbedövning om visdomstanden ska dras ut eller opereras bort.

Det gör oftast inte ont vid ingreppet. Däremot trycker och spänner det ordentligt i käken ibland.

Det kan göra ont trots lokalbedövning. Då beror det oftast på att du spänner dig och är rädd för behandlingen. Du kan få lugnande medicin om du känner dig mycket orolig inför ingreppet. Den tas någon timme före behandlingen.

Du kan bli sövd om det är en mycket komplicerad operation eller du är mycket orolig för behandlingen.

Svårt laga hål i visdomstand

Det kan ibland vara svårt att få hålet lagat därför att visdomstanden sitter så att tandläkaren har svårt att komma åt hålet. Kanske vill du inte heller kosta på tanden en lagning. Då dras visdomstanden ut.

Tand och cysta tas bort

Har det bildats en cysta vid visdomstanden brukar både tanden och cystan tas bort vid en operation. Käkbenet läker därefter igen.

Du brukar få gå på regelbundna kontroller under några år efter operationen om du har en speciell typ av cysta som lätt återkommer.

Hur mår du efteråt?

Halland

Direkt efter operationen

Direkt efter operationen
Ibland läggs en kompress över operationsområdet, för att undvika svullnad. Kompressen bör ligga kvar 30-60 minuter.

Undvik att skölja, spotta, äta eller dricka de första två timmarna efter operationen.
Undvik att röka eftersom det försämrar läkningen.
Undvik kroppsansträngning 1-2 dagar efter operationen.

Reaktioner dagarna efteråt
Att ha smärta i käken är vanligt förekommande efter att bedövningen släppt. Den kan fortsätta 3-4 dagar, varefter den långsamt avtar. För att minska smärta efter operationen kan värktabletter tas redan innan bedövningen har släppt.

Blödning från operationsområdet kan oftast stillas genom att bita på en kompress eller en ren hoprullad näsduk. Denna läggs över operationsområdet under cirka 30-60 minuter. Om blödningen ej upphör, förnya denna åtgärd ytterligare ett par gånger.

Munnen ska ej sköljas, då detta kan sätta igång en blödning.
Som alltid vid blödning, håll blödningsstället högt, det vill säga,
sitt upp eller ha huvudet högt.

Svullnad är vanligt och oftast som värst efter någon dag. Svullnaden i överkäken kan sträcka sig upp mot ögat. Svullnaden kan vara färgad – som ett blåmärke – vilket kan bero på en blödning inne i såret. Ej heller detta behöver vara oroväckande.

Gapningsförmågan efter operation kan ibland vara begränsad och kan sitta kvar i cirka en vecka.

Feber kan förekomma.

Efter att en visdomstand i underkäken är bortopererad kan en tillfällig eller, mycket sällsynt, kvarstående känselstörning förekomma i tunga, kind och underläpp.

Efter en operation syr man i regel ihop operationssåret med stygn (suturer). De sitter kvar i cirka 1-5 veckor och lossnar av sig självt.

Munhygienen efter operationen
Det är viktigt med god munhygien för en god läkningsprocess.
Under den närmaste veckan kan du inte borsta i det opererade området. Vi rekommenderar sköljning med klorhexidin 1 g/ml, till exempel Hexident, Paroex eller Corsodyl.  Detta kan köpas receptfritt på apotek. Skölj 2 gånger/dag i en vecka. Borsta övriga tänder som vanligt.

När en visdomstand har tagits bort är det bra om du håller munnen så stilla som möjligt under ett par timmar. När bedövningen börjar släppa får du ofta ont. Det kan också blöda lite.

Du kan ta smärtstillande läkemedel om det gör ont.

Du brukar få med dig kompresser hem som du kan bita på om det blöder. Om det inte stoppar blödningen bör du ta kontakt med din tandläkare.

Käken svullnar ofta och det blir svårt att gapa dagen efter behandlingen. En del får besvärlig värk under flera dagar efter behandlingen, medan andra bara får obetydliga besvär.

Du kan behöva besöka tandläkaren en vecka efter operationen för att ta bort stygnen om du har blivit sydd i tandköttet. Ibland får du en typ av stygn som försvinner av sig själv.

Infektion i hålet där tanden suttit

Oftast slutar det göra ont några dagar efter att du tog bort visdomstanden. Men det är inte ovanligt att efter tre till fyra dagar få tillbaka en annan typ av smärta. Då sträcker den sig oftast upp mot örat och gör väldigt ont. Det beror på en infektion i hålet där tanden suttit.

Infektionen ger nästan aldrig några större besvär och läker oftast även utan behandling. Men du kan bli besvärsfri fortare om tandläkaren spolar rent i hålet där tanden har suttit. Ibland får du en liten kompress som är indränkt i bedövningssalva i hålet där tandens rötter har suttit. Det kallas att få en tamponad.

Gå tandläkaren för kontroll om du har smärta i tanden som inte försvunnit efter en till två veckor.

Ibland uppstår allvarliga problem

En del kan få allvarliga problem när en visdomstand har tagits bort, men det är ovanligt.

När en visdomstand dras ut kan den spricka så att tandläkaren har svårt att få ut alla delar av den. I en del fall kan tandläkaren lämna kvar de delar av roten som inte gått att lossa, eftersom de ofta läker in i käkbenet utan problem efteråt. Men om såret inte läker kan det behövas en operation för att bort rotresterna.

Nervskador

En del kan får skador som påverkar känseln i underläppen och på tungan. Du ska berätta om dina skador för tandläkaren som behandlat dig om du misstänker att du fått skador på nerverna. Tandläkaren gör en bedömning av skadan och anmäler till tandvårdsförsäkringen.

Vad händer i kroppen?

Genomskärning av käke med två bakre tänder och visdomstand. Illustration.
Visdomständerna sitter långt bak i munnen. De är dessutom ofta delvis täckta av slemhinnor. Därför är det svårt att hålla dem rena, och man kan få en ansamling av bakterier i tänderna som leder till att det bildas hål.

Vuxna människor har oftast trettiotvå tänder. De tänder som sitter längst bak i varje käke kallas för visdomständer.

De är ofta delvis täckta av slemhinnor som gör det svårt att hålla tänderna rena. Det kan lätt samlas bakterier som leder till att det bildas hål.

En del saknar tandanlag till en eller flera visdomständer och kommer du aldrig att få de tänderna.

Platsbrist när visdomständer kommer

Visdomständerna bildas och kommer fram sist av alla tänder. Det är vanligt att det inte finns någon plats kvar i käkarna när visdomständerna bryter fram.

Visdomstanden som inte kommit får ingen behandling om den inte väntas ge problem i framtiden.

Tandläkaren brukar undersöka visdomständerna och ta röntgenbilder av dem om du är i tonåren.

Visdomständer är inte av sämre kvalitet än de andra tänderna.

Ska visdomstanden tas bort?

Visdomständer tas bort bara om de gör att du får besvär. En operation kan göra mera skada än nytta. Framför allt när det gäller visdomständer som ligger djupt lagrade i benet. På medelålders och äldre personer läks såret ofta dåligt efter operationen.

Skador på tänder bredvid visdomstanden

Visdomständer som inte får plats att komma fram ordentligt har ofta en lutande ställning inne i käkbenet. Ibland ligger visdomstanden så att tandkronan krockar med roten på tanden framför.

En visdomstand som är hel kan få vara kvar trots att den har skadat en annan tand. Då brukar istället den skadade tanden tas bort för att ge mer plats åt visdomstanden.

Till toppen av sidan