Textstrukturer i artiklar

Undersökning

Den här typen av text beskriver vad just denna undersökning innebär, inte vad en sjukdom innebär.

Utgå från mallen nedan. Lägg till fler kapitel om informationen kräver det, eller ändra ordningen om det behövs. Ta bort kapitel som inte är relevanta. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Tänk på att läsaren behöver förstå vilken ålder som avses i texten. Om texten enbart handlar om vuxna behöver det framgå. Handlar den om alla åldrar behöver du i hela texten ge svar på frågor om hur det är för vuxna, barn och specifika åldrar.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Här skriver du till vem texten riktar sig. Om texten bara riktar sig till vuxna länka till information som riktar sig till barn, om det finns.

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

Bryggan kan innehålla exempelvis detta:

  • Skriv väldigt kort vad som undersöks om det inte nämns i ingressen.
  • Skriv om undersökningen kan vara del i en utredning eller screening.
Till toppen av sidan