Stöd och behandling via nätet

KBT på nätet i Halland

Innehållet gäller Halland

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest. Det går att få KBT via nätet. Då kan du ta del av behandlingen var och när det passar dig.

Tror du att internetbaserad KBT-behandling kan vara en lämplig behandlingsform för dig? Då kan du anmäla ditt intresse direkt till en vårdcentral som erbjuder KBT på nätet.

Hur vet jag att behandlingen passar mig?

Behandlingen kan erbjudas till dig som har problem med

Behandlingen ger dig möjlighet att arbeta självständigt på tider som passar dig. Du ska vilja och kunna avsätta tid för att göra det arbete som behövs för att få resultat.

Du behöver ha tillgång till en dator, mobil eller en surfplatta med internetuppkoppling.

Vem kan få behandlingen?

Du kan få genomföra KBT på nätet om följande stämmer in på dig:

  • du är över 18 år
  • du kan komma på ett inledande samtal för bedömning och ett avslutande besök
  • du har tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling
  • du har grundläggande datorvana
  • du har tid och möjlighet att arbeta aktivt med behandlingen.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för att få behandling genom att klicka på någon av länkarna till vårdcentralerna nedan, logga in och besvara frågorna i intresseanmälan. Här kan du se en instruktionsfilm om hur du loggar in. Du kan också kontakta någon av vårdcentralerna nedan på annat sätt.

En behandlare kommer att kontakta dig inom 2-3 veckor för vidare dialog. Innan du blir ordinerad KBT via nätet har du ett bedömningssamtal med din behandlare som avgör om KBT via nätet kan vara något för dig. Din behandlare är psykolog, kurator, psykoterapeut eller sjuksköterska med KBT-kompetens.

Tänk på att behandlingen kräver din tid

För att uppnå effekt krävs att du har tid och är motiverad för behandlingen. Räkna med att lägga 2-3 timmar per vecka på din behandling. Är det inte möjligt för dig i nuläget är det bättre att du avvaktar och söker behandling längre fram.

Vad kostar det?

Det inledande och avslutande besöket kostar 100 kronor per besök. Utöver det betalar du en avgift på 100 kronor för de obligatoriska avstämningarna med din behandlare.

Så här fungerar behandlingen

Hur lång tid behandlingen tar beror på vilket behandlingsprogram du får, men den brukar sträcka sig över 8-10 veckor. Varje behandlingsprogram innehåller ett antal moduler och det kan vara lagom att gå igenom en modul per vecka. Under behandlingen får du information och introduceras till övningar via textavsnitt och filmer. Du arbetar veckovis med behandlingsavsnitten och har regelbunden kontakt med din behandlare. Behandlarens uppgift är att stötta dig och svara på dina frågor. Ni har kontakt via textmeddelandefunktion i behandlingsprogrammet.

Du kan även kontakta din behandlare om du har frågor kring behandlingen, funderar över hur du ska göra dina övningar eller har svårt att komma vidare. Vanligen får du svar på dessa frågor inom en 24-48 timmar.

Om du blir orolig för din hälsa eller får plötsligt ökade besvär ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning eller till din vårdcentral.

Möta dina besvär nytt sätt

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en form av terapi som hjälper dig att bli medveten om de tankar, känslor, fysiska reaktioner och beteenden som ligger till grund för att du mår psykiskt dåligt och stöttar dig att göra förändringar för att kunna må bättre. Genom att gradvis utmana dig själv lär du dig att hantera dessa situationer bättre och ångesten får en mindre dominerande roll i ditt liv.          

Behandlingen inleds med att du får kartlägga hur dina besvär hänger samman med dina tankar, känslor och beteenden och hur ditt vardagsliv påverkas av dina besvär. Du får också kartlägga vad som är viktigt i livet för dig och vad du kanske skulle vilja ha mer av.

Under behandlingen får du sedan lära dig att förhålla dig till dina tankar, känslor och fysiska reaktioner på hjälpsamma sätt. Du får stöttning i hur du stegvis kan göra förändringar, som ger dig mindre besvär och mer tid till sådant som du tycker är viktigt i livet.

Allmän information

Se till att du får tid att genomföra arbetet med varje avsnitt ostört, så att det verkligen blir av. Planera in vilka tider du ska arbeta med behandlingsprogrammet. Övningarna som ingår i behandlingen är den viktigaste delen för att de förändringar du gör håller i sig över tid. Tveka inte att höra av dig till din behandlare om du behöver hjälp att planera ditt arbete.

Vill du ha en personlig kontakt med en behandlare så kan du kontakta din vårdcentral och boka tid.

Till toppen av sidan