Att söka stöd och hjälp

Hjälp och stöd för unga i Halland

Innehållet gäller Halland

Här hittar du kontaktuppgifter dit du som är ung och mår dåligt kan vända dig för att få hjälp. Även föräldrar och närstående som är oroliga för någon som är ung kan ta kontakt.

Vart vänder man sig?

Råd om vård dygnet runt

Du kan alltid ringa till 1177 på telefon, tfn 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor om vård och hälsa dygnet runt.

Barn under 6 år

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under 6 år bör du i första hand kontakta barnhälsovården eller det familjestöd som finns i alla halländska kommuner.

Barn och unga mellan 6 och 18 år

Barn och unga som går i skolan kan kontakta elevhälsan eller ungdomsmottagningen (13–23 år). Det går också bra att kontakta en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP 0–17 år). Kontakta dem via En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa på 010-476 19 99. Där får du prata med en specialutbildad sjuksköterska för rådgivning och hjälp att komma till rätt mottagning.

Unga över 18 år

Är du 18 år eller äldre kontaktar du ungdomsmottagningen (13–23 år), vårdcentralen eller en vuxenpsykiatrisk mottagning.

Ring 1177

Du kan alltid ringa till tfn 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor om vård och hälsa dygnet runt.

Akut läge

Om läget är akut och du behöver omedelbar hjälp kontakta en psykiatrisk mottagning i din kommun, se nedan. Kvällar, nätter och helger kan du kontakta en av psykiatrins akutmottagningar. Är du osäker på vart du ska vända dig ring 1177 på telefon, tfn 1177

Är det omedelbar fara för någons liv, ring nödnumret tfn 112

Psykiatriska mottagningar

Barn- och ungdomspsykiatrin i Halland BUP (0–17 år, finns i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka). I Halland tar man kontakt med En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa på 010-476 19 99 för att bli lotsad rätt. 

Vuxenpsykiatrin i Halland VPM (18 år och äldre, finns i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm).

Psykiatriska akutmottagningar

När de psykiatriska mottagningarna har stängt för dagen och du är i behov av akut vård som inte kan vänta, ring nödnumret 112 eller vänd dig direkt till närmaste psykiatrisk akutmottagning.

Socialjouren

Socialjouren har öppet under kvällar, veckoslut och helger. Kontakta socialjouren via nödnumret 112 om du har ett akut socialt problem. Boende i Kungsbacka ringer socialjouren i Göteborg på tfn 031 365 87 00. Socialjouren prioriterar barnärenden, akuta missbruksärenden och relationsvåld.

BRIS för barn

BRIS Barnens rätt i samhället har en hjälptelefon dit barn kan ringa, tfn 116 111.

BRIS för vuxna

BRIS Barnens rätt i samhället har även stödverksamhet för vuxna, tfn 0771 50 50 50.

Föräldratelefonen

Hit kan du ringa om du har bekymmer för ett barn eller en ungdom i din närhet. Föräldratelefonen drivs av föreningen Psykisk hälsa, tfn 020 85 20 00.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en telefon- och chattjour. Hit kan barn och ungdomar upp till 25 år ringa eller chatta om precis vad som helst, tfn 020 222 444.

Barnhälsovården (BVC)

Barnhälsovården tar emot små barn upp till sex års ålder. Till barnhälsovården kan du vända dig med alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling.

Barnhälsovården (BVC) i Halland

En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa

I Halland tar man kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin genom att ringa En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsatfn 010 476 19 99. Här svarar kvalificerad personal och hjälper den som ringer att komma i kontakt med rätt vård eller rådgivning.

En väg in - kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa

Mottagningar för barn och ungas psykiska hälsa

Mottagningarna tar hand om barn och unga med lätta till medelsvåra psykiska besvär och ger också föräldrastöd.

Teamen på mottagningarna består av psykologer, kuratorer, administrativa assistenter, sjuksköterska och läkare.

Patienter som redan har kontakt med en av mottagningarna kan höra av sig dit direkt. Nya patienter kan bli hänvisade dit via En väg in - kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa.

Mottagningen i Halmstad

Mottagningen i Kungsbacka

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

Vid allvarligare psykiska besvär kan du vända dig direkt till den psykiatriska vården. Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I första hand ska du ringa En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa på 010-476 19 99. Där får du prata med en specialutbildad sjuksköterska som ger dig rådgivning och hjälper dig att komma i kontakt med rätt mottagning.

BUP-mottagningar i Halland

Ätstörningsmottagningen

I Halmstad och Varberg finns särskilda ätstörningsmottagningar. Du kan komma hit på egen hand eller genom att närstående tar kontakt. Du kan också få en remiss från skolan eller vårdcentralen.

Ätstörningsmottagningar Halland

Familjestöd

Om någon familjemedlem mår dåligt, vare sig det är en förälder eller ett barn, påverkas hela familjen. De halländska kommunerna erbjuder stöd i olika former till barn, unga och familjer. Nedan hittar du länkar till familjestöd i din kommun.

Familjestöd i Halland

Elevhälsan

Hos elevhälsan på din skola kan du få hjälp med allt som rör din hälsa. Hit kan du också vända dig för att bara prata med en vuxen. Elevhälsan finns på alla skolor och här arbetar sjuksköterska, läkare, psykolog och kurator. Vill man träffa skolläkare, skolpsykolog eller skolkurator behöver man oftast boka en tid via skolsjuksköterskan.

Kontakta elevhälsan

Kontakta studenthälsan på Högskolan i Halmstad

Patient- och närståendeföreningar

Genom patient- och närståendeföreningar kan du få kontakt med och träffa andra som är i samma situation som du själv.

Patient- och närståendeföreningar

Socialtjänsten

Socialtjänsten i kommunen erbjuder stöd för barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Till socialtjänsten i din kommun kan du också vända dig om det finns misstanke om att ett barn far illa eller om det finns problem med alkohol och droger.

Kontakta kommunens socialtjänst

Telefonjourer och rådgivning

Om du inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour eller en chatt. Här finns någon som lyssnar och som kan ge stöd och råd hur du kan komma vidare och vart du kan vända dig.

Råd och stöd på chatt och telefon

Ungdomsmottagningen

Hos ungdomsmottagningen är ingen fråga för liten. Hit kan du vända dig för att få hjälp och stöd eller bara för att prata. Det kan vara funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer. Ungdomsmottagningen finns till för killar och tjejer mellan 13–23 år.

Ungdomsmottagning finns i Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Laholm, Varberg och online.

Ungdomsmottagningen Halland

Ungdomsmottagningen på nätet, umo.se
Umo.se är en webbplats på nätet för alla mellan 13 och 25 år. Här kan du bland annat läsa om sex, kroppen, alkohol och att må dåligt.

umo.se

Vårdcentralen

Till vårdcentralen kan du vända dig med allt som rör hälsa och vård. Till exempel om du mår dåligt, vill sluta röka, dricka mindre alkohol eller få hjälp med att gå ner i vikt. På vårdcentralen arbetar till exempel sjuksköterska, läkare, kurator och psykolog.

Vårdcentraler i Halland

Till toppen av sidan