Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar. Ta inte nytt prov i väntan på provsvar. Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Att söka stöd och hjälp

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon vid psykisk ohälsa och beroende

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här får du en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Detta gäller när du kontaktar en förening eller organisation:

  • Det finns någon form av tystnadsplikt. Det betyder att det du säger eller skriver inte får berättas vidare för någon annan.
  • Du kan vara anonym. Du betyder att du inte behöver säga eller berätta vem du är.

Det varierar vilken utbildning och erfarenhet den som svarar har. En del stödlinjer bemannas av personer med egen erfarenhet. Andra av professionellt utbildad personal. En del bemannas av personer som har fått en kortare utbildning i att ge medmänskligt stöd.

Mer information och aktuella öppettider finns på stödlinjernas webbplatser.

Till toppen av sidan