Smärtrehabiliteringen Hallands sjukhus Varberg, Varberg

Ingång N

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

010-476 19 11

Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider

   • Mån-Fre07:00 - 14:00

   Öppettider:

   • Mån-Fre08:00 - 16:00
   Besöksadress:
   Ingång N
   Län, kommun:
   Hallands län, Varberg
   Postadress:
   Smärtrehabiliteringen, Hallands sjukhus, Träslövsvägen 68, 432 81 Varberg

   Vägbeskrivning

   Hitta hit:

   Anmäl dig i rehabiliteringsklinikens reception vid sjukgymnastiken, ingång D. Följ sedan skyltning till mottagningen för smärtrehabiliteringen.

   Publicerad: 2019-02-15

   Till Smärtrehabiliteringen söker personer som har långvarig smärta och behov av teambedömning och rehabilitering utöver vårdcentralens resurser. Med långvarig smärta menas smärta som hållit i sig i minst tre månader.

   Publicerad: 2019-12-27

   För att komma till Smärtrehabiliteringen behövs remiss från läkare på vårdcentralen. Det finns också möjlighet att söka via egenremiss, men vi rekommenderar remiss via läkare då en dialog med ansvarig läkare ofta är viktig.

   Vi tar emot remisser från hela Halland. Här kan du läsa mer om remissregler i Halland

   Publicerad: 2020-03-30

   När du kommer till vårt väntrum anmäler du dig med hjälp av din smartphone. Sitt sedan ner i väntrummet tills vi kallar in dig. Efter ditt besök får du en faktura skickad till dig (gäller inte dig som har avgiftsfritt besök eller frikort). Om du inte har en smartphone behöver du först gå till receptionen och anmäla dig innan du kommer till oss på mottagningen.

   Vi erbjuder specialiserad teambedömning och rehabilitering. Rehabiliteringen sker antingen i grupp eller individuellt.

   • Patienter som kommer till oss träffar kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och läkare vid fem enskilda besök under några veckor. Tillsammans gör teamet en gemensam bedömning och ett skriftligt utlåtande som återkopplas till patienten, inremitterande läkare och rehabiliteringskoordinator. Utlåtandet innehåller bland annat en bedömning från utredningen och fortsatta rekommendationer. Det kan handla om insatser från vårdcentralen, fortsatta utredningar, egna insatser och rehabiliteringsinsatser från oss, antingen i grupp eller individuellt.

   • För att delta i smärtrehabilitering via vår mottagning krävs att man genomgått en smärtrehabiliteringsbedömning hos oss. Vid deltagande är det viktigt att man är motiverad till ett aktivt förändringsarbete under eget ansvar.

   • Den övergripande målsättningen med grupprehabiliteringen är att hitta sätt att hantera smärta och på så vis öka livskvaliteten i vardagen. Rehabiliteringen syftar till att ge ökad kunskap om långvarig smärta, men också praktisk träning för att hitta nya strategier, tankesätt och beteenden.

    Rehabiltieringen sker i största del i grupp om cirka åtta personer men innehåller även individuella insatser. Vi startar med förberedande individuella samtal, utformning av individuellt anpassat träningsprogram och en introduktionsträff i grupp.

    Därefter pågår rehabiliteringen under tolv veckor. De fyra första och de fyra sista veckorna kommer man hit tre halvdagar i veckan. De fyra mellanliggande veckorna är man hemma för att använda sina nya kunskaper i vardagen. Under rehabiliteringen har man en kontaktperson i teamet som man bland annat gör en rehabiliteringsplan tillsammans med.

    Gruppbrehabiliteringen består av återkommande pass med:

    ACT, Acceptance and Commitment Therapy
    Syftar till att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv trots svåra saker som finns i livet (t ex smärta, sorg och ångest)

    Basal kroppskännedom
    Vår upplevelse av kontakt med kroppen och vårt naturliga sätt att röra oss på påverkas ofta av långsvarig smärta. Träning i basal kroppskännedom går ut på att hitta tillbaka till sin kropp och hitta ett mer naturligt rörelsemönster.

    Fysisk aktivitet
    I rehabiliteringen ingår ett individanpassat träningsprogram för bassäng eller gym med syfte att bland annat öka den fysiska funktionsnivån.

    Mindfulness
    Träning i mindfulness handlar om att öka förmågan att medvetet rikta uppmärksamheten mot det man vill.

    Vardagsbalans
    Syftet är att få redskap till att reflektera kring hur vardagen ser ut och utifrån det hitta en gynnsam balans mellan de aktiviteter som är mer fysiska, kognitivt och känslomässigt krävande och de som är mer återhämtande.

    Ergonomi
    Handlar om att anpassa arbetsmetoder, arbetsmiljö, arbetsredskap i vardagliga aktiviteter så att de passar kroppens förutsättningar och man kan arbeta så energibesparande som möjligt.

    Sömn
    Sömnen störs ofta vid långvarig smärta. Sömnpassen går ut på att få mer kunskap om sömn och att få tips och råd om hur man göra för att förbättra sin sömn.

    Dessutom ingår föreläsningar om smärta, vad som påverkar smärtupplevelsen samt en närståendeträff.

    Efter avslutad rehabilitering görs en sammanfattning av rehabiliteringsperioden och en plan med fortsatta åtgärder. En återkoppling till din läkare och rehabiliteringskoordinator på vårdcentralen görs också. Två månader efter avslut är det återträff i grupp och individuellt där vi följer upp den fortsatta rehabiliteringen.

    Vi erbjuder även rehabilitering i grupp med ett mindre omfattande upplägg på sex veckor, en dag per vecka, två timmar per gång. Detta för personer som har nytta av grupprehabilitering och behov av ett mindre intensivt upplägg.

     

   • Vid behov av insatser i mindre omfattning än grupp erbjuds individuell smärtrehabilitering under en avgränsad period utifårn en individuellt utformad rehabiliteringsplan. Ett kriterium för individuella insatser är att man har behov av insatser från minst två professioner i teamet.

   • Qigong är lugna rörelser som integreras med andning. Patienter som har anknytning till Smärtrehabiliteringen erbjuds vattenqigong i grupp i sjukhusets 34-gradiga bassäng.

   • Någon/några gånger per termin har vi föreläsningar om olika aspekter av långvarig smärta och strategier för att hantera den. Föreläsningarna riktar sig till personer med långvarig smärta, närstående och ibland till allmänhet.

   Vi är ett team som består av arbetsterapeut, kurator, läkare, medicinsk sekreterare, psykolog och sjukgymnast. Vårt fokus är att personer med långvarig smärta ska få en bättre livskvalitet utifrån sina förutsättningar. Mottagningen är en resurs för hela Halland.


   Vårt mål

   "Ökad livskvalitet genom strategier att hantera och leva med långvarig smärta".

   Information till patienter

   Anmäl dig i rehabiliteringsklinikens kassa vid Östra entrén, ingång D i god tid.

   Följ sedan skyltning mot smärtrehabiliteringen.

   Ta med giltig fotolegitimation.

   Ålder

   Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

   Driftsform

   Driftsform: Landsting/Region