Smärtrehabiliteringen Hallands sjukhus Varberg, Varberg

Ingång N

Telefonnummer:

010-476 19 11

Telefontider:

 • Mån-Fre07:00 - 14:00

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Ingång N
Vägbeskrivning:
Anmäl dig i rehabiliteringsklinikens reception vid sjukgymnastiken, ingång D. Följ sedan skyltning till mottagningen för smärtrehabiliteringen.
Län, kommun:
Hallands län, Varberg
Postadress:
Smärtrehabiliteringen, Hallands sjukhus, Träslövsvägen 68, 432 81 Varberg
Publicerad: 2019-02-15

Vi tar emot patienter med långvarig smärta där behoven av rehabilitering inte kan tas omhand på vårdcentralen utan kräver specialistkompetens.

För att komma till smärtrehabiliteringen behöver du en remiss från en läkare på vårdcentralen. Här kan du läsa mer om remissregler i Halland

Vi erbjuder specialiserad bedömning och rehabilitering av personer med långvarig smärta som inte kan tas omhand på vårdcentralen. Vi tar emot patienter från hela Halland.

Vi är också en resurs för vårdcentralerna när det gäller stöd, rådgivning och utbildning av personal.

 • Till oss kommer 140 nya patienter varje år som genomgår en smärtutredning. Utredningen tar två-fyra veckor. Under den tiden träffar patienten arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog och sjukgymnast. Tillsammans gör de en gemensam bedömning som sedan återkopplas till dig som är patient, din remitterande läkare och rehabiliteringssamordnare. Du får ett skriftligt utlåtande som bland annat innehåller en bedömning från utredningen, personligt uppsatta mål och fortsatta rekommendationer. De patienter som har behov kan erbjudas rehabilitering individuellt eller i grupp.

 • Här kan du läsa mer om långvarig smärta och få tips och råd på vad du kan göra själv.

 • Av de patienter som blir remitterade till oss går cirka 40 patienter i ett grupprehabiliteringsprogram. För att delta i grupprehabiliteringen behöver man ha motivation att göra ett aktivt förändringsarbete. Det innebär bland annat hemuppgifter.

  Målsättningen med grupprehabiliteringen är att hitta sätt att hantera sin smärta och på så vis öka kvaliteten i vardagen. Man får ökad kunskap och insikter om långvarig smärta, men också praktisk träning för att hitta nya vanor, tankar och beteenden.

  För dig som ska delta i grupprehabilitering
  Rehabiliteringen sker i grupp om cirka åtta personer. Vi startar med en introduktionsträff och efter den börjar grupprehabiliteringen som sedan pågår under 12 veckor.

  Grupprehabiliteringen består bland annat av:

  Föreläsningar om kroppen, läkemedel, smärtfysiologi och stress.

  Efter avslutad grupprehabilitering ges en återkoppling till läkaren som remitterat dig och rehabiliteringssamordnaren på din vårdcentral.

Vi är ett team av olika professioner som arbetar med bedömning och rehabilitering vid långvarig smärta, med dig som patient i fokus.

Vi hjälper dig att finna strategier för att bättre hantera din smärta i vardagslivet.


Vårt mål

"Ökad livskvalitet genom strategier att hantera och leva med långvarig smärta".

Information till patienter

Anmäl dig i rehabiliteringsklinikens kassa vid Östra entrén, ingång D i god tid.

Följ sedan skyltning mot smärtrehabiliteringen.

Ta med giltig fotolegitimation.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region