Smärtmottagningen Hallands sjukhus Varberg, Varberg

Ingång N

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–14.00
Tisdag07.00–14.00
Onsdag07.00–14.00
Torsdag07.00–14.00
Fredag07.00–14.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Ingång N
Län, kommun:
Hallands län, Varberg
Postadress:
Smärtmottagningen, Hallands sjukhus, Träslövsvägen 68, 432 81 Varberg

Vägbeskrivning

Hitta på plats:

Smärtmottagningen, Ingång N. gå upp en våning och följ korridoren en bit sedan har du mottagningen till höger.

Smärtmottagningen är ett tvärprofessionellt multimodalt team på specialistnivå som vänder sig till dig med olika typer av svåra långvariga smärttillstånd. Vi arbetar även konsultativt gentemot Hallands sjukhus avseende akut smärta.


Smärtmottagningen är en mottagning på specialistnivå som erbjuder konsultation och tidsbegränsade behandlingar - det är därför viktigt att du har en ansvarig läkare som vi kan samarbeta med och som följer upp din behandling efter att insatsen här är avslutad. Smärtmottagningen tar inte över ansvaret för övrig medicinering eller sjukskrivning, det ansvaret har den remitterande läkaren. Det är därför viktigt att du som patient har fortsatt kontakt med den läkare som skrev remissen. Efter att vi har avslutat insatserna återgår du som patient i de flesta fall till din ordinarie läkare.

Driftsform

Driftsform: Region

Fokus för en behandling på Smärtmottagningen är att hjälpa dig att hitta nya strategier för att själv kunna påverka din smärtsituation. 

På Smärtmottagningen behandlar vi svåra långvariga smärttillstånd med fokus på medicinsk smärtlindring och aktiv smärthantering i olika former. 
För att behandlingen skall kunna leda till en positiv förändring är det allra viktigaste att du själv är redo att arbeta med ett aktivt förhållningssätt till din smärta och att du är öppen för att lära dig mer om den. Smärta är svår att leva med och det finns inte alltid enkla lösningar. Däremot kan vi tillsammans undersöka behandlingsformer, förhållningssätt och strategier som gör det möjligt för dig att leva ett så aktivt och gott liv som möjligt. 

Möjliga behandlingsinsatser på Smärtmottagningen är samtal med läkare, insättning eller justering av läkemedel tillsammans med läkare och/eller smärtssjukköterska, bedömning och träning hos fysioterapeut, psykoterapeutisk behandling hos psykolog eller kontakt med kurator eller arbetsterapeut.  

Vi bedriver också smärtrehabilitering i grupp som syftar till att öka patienters kunskap om smärta och smärthantering för ökad livskvalité och funktionsförmåga. 

  När du söker vård hos oss bör remissen vara från en läkare som planerar fortsatt kontakt med dig. Det finns också möjlighet att söka via egenremiss, men vi rekommenderar remiss via läkare då en dialog med ansvarig läkare ofta är viktig. Alla remisser bedöms och hanteras utifrån samma remisskriterier.  

  Vi tar emot remisser från hela Halland. Här kan du läsa mer om remissregler i Halland

  Remiss som skickas till oss på Smärtmottagningen ska innehålla:

  • Patientens namn och personnummer
  • Namn på inremitterande ansvarig läkare och enhet som har långsiktigt uppföljningsansvar för patientens smärtproblematik
  • Aktuell frågeställning till Smärtmottagningen ( t ex läkemedelsoptimering, rehabilitering, bedömning)
  • Sammanfattning av sjukhistoria (debut inklusive smärtduration, förlopp, behandlingar och utfall av behandling/rehabilitering inkluderande tidigare kontakter med smärtmottagningar och rehabiliteringsenheter)
  • Genomförda utredning och resultat av dessa ( t ex bedömning av ortoped, MR, andra röntgenundersökningar samt ange datum)
  • Psykatrisk och somatisk samsjuklighet och omfattning
  • Psykosociala faktorer av betydelse
  • Försörjning, sysselsättning, sjukskrivning
  • Aktuell och tidigare provad medicinering och effekt av denna
  • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient och patientens egna önskemål

  Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

  Om du vill skicka egenremiss, använd mottagningens e-tjänst egenremiss.

  Åldersregler

  Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

  Du som får ett sms med länk från Region Halland kan anmäla dig och betala via mobiltelefon innan ditt besök.

  -

  Om du inte fått ett sms kan du anmäla dig på plats och betala via din mobiltelefon när du kommer till sjukhuset. Information om hur du gör finns på sjukhuset.

  -

  Ta med giltig fotolegitimation till besöket hos oss.

  På Smärtmottagningen behandlar vi svåra långvariga smärttillstånd med fokus på medicinsk smärtlindring och aktiv smärthantering i olika former.  Alla eventuella behandlingar, undersökningar och ingrepp/operationer som syftar till att försöka avlägsna orsaken till smärtan ska vara genomförda och utvärderade innan du kommer till oss. 

  Inför ditt första besök får du några frågeformulär hemskickade där du ska svara på frågor om din smärtupplevelse och hur den påverkar din vardag. Frågeformulären ger oss värdefull information om din smärta och livssituation. 

  Första besöket du gör på Smärtmottagningen syftar oftast till att samla information för en helhetsbedömning av din situation och din smärtproblematik. Det kan innebära att du får träffa flera olika yrkeskategorier, som läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska eller att du endast träffar någon av oss i teamet.  

  Efter det första besöket träffas vi i teamet och diskuterar olika behandlingsförslag. Ett utfall av teamkonferensen kan vara att du som patient blir aktuell för behandling på Smärtmottagningen. I de fall där det inte blir aktuellt med fortsatt behandling här på Smärtmottagningen återremitteras du till den läkare som skrev remissen med förslag på behandling.  

  Till toppen av sidan