På förlossningen och BB

Att föda i Halland

Innehållet gäller Halland

I Halland har vi två förlossningsavdelningar med tillhörande BB. Verksamheterna ligger på Hallands sjukhus Halmstad och Varberg. Som stöd och hjälp under din förlossning och eftervårdstid har vi kunnig och engagerad personal som består av barnmorskor, undersköterskor, förlossningsläkare, barnläkare och anestesiläkare. Vi samarbetar med högskolor och universitet vilket ger oss tillgång till barnmorskestudenter och läkarstudenter. De kan finnas med under förlossningen i upplärande syfte. Vi arbetar för alla människors lika värde. All personal har tystnadsplikt och finns här för dig.

Under din graviditet

Om du under din graviditet går på kontroller hos Kvinnohälsovården i Halland har vi tillgång till din journal digitalt. Annars ber vi dig ta med dina journalhandlingar från kvinnohälsovården/barnmorskemottagningen i din region.

I vecka 27-29 ska du ta ett blodprov som ska skickas till Blodcentralen i Halmstad för blodgruppering och antikroppscreening.

Under din graviditet uppkommer ofta många frågor som du kan få svar på när du gör dina besök på Kvinnohälsovården och genom att läsa om att vara gravid här på 1177.se.

Du kan förbereda dig inför din förlossning genom att läsa mer om förlossningens olika faser, smärtlindring etc. här på 1177.se.

Du som känner en stor förlossningsrädsla kan få hjälp och stöd att bearbeta rädslan med Aurorabarnmorska på Graviditetsmottagningen. Vänd dig till din kvinnohälsovård för mer information.

Filmer förlossning och BB

Så tar du dig till förlossningen i Varberg

Förlossning och BB i Varberg

Så tar du dig till förlossningen i Halmstad

Förlossning och BB i Halmstad

Inför ditt besök

Parkeringsinformation

Halmstad 
Det finns en akut förlossningsparkering utanför huvudentrén om ni snabbt behöver vård, på den kan ni parkera i max 1 timma. Annars ligger parkeringshuset bredvid sjukhuset, se skyltar.

Varberg
Kör mot akutmottagningen och parkera på platserna utanför entrén om ni snabbt behöver vård. I annat fall finns det en 4-timmarsparkering som ligger en liten bit ovanför de akuta platserna. p-skiva krävs på både akutmottagningens parkering och 4-timmars parkeringen. På andra sidan Österängsvägen kan du parkera fritt utan p-skiva.

På förlossningsavdelningen

  • Vid ankomst till förlossningsavdelningen bedöms vårdbehovet av barnmorska. Om du fortfarande bedöms vara i latensfasen får du vara beredd på att åka hem för att invänta ett mer aktivt förlossningsarbete. Vi fortsätter ha dialog med dig så att du känner dig trygg i din förlossning.
  • Säkerheten i omhändertagandet är alltid högsta prioritet.
  • Anhörig är ett viktigt stöd under förlossningen. Under förlossningen är det möjligt att ha två medföljande.

Efter förlossningen

Efter att du fött barn flyttas du till BB. Hur lång vårdtiden är/blir beror på ert vårdbehov. Vid en normal förlossning är ni kvar minst 6 timmar.
Innan ni får åka hem ska barnet undersökas av en barnläkare. Om du och ditt barn mår bra kan ni sedan gå hem om ni önskar. Därefter finns BB-mottagningen tillgänglig för frågor och stöd.

BB-mottagningen

För att det ska kännas tryggt att som nybliven familj åka hem, har du möjlighet till fortsatt kontakt med BB-mottagningen. Du erbjuds kontakt med barnmorska via telefon eller videomöte. Du har även möjlighet till fysiskt möte.

Barnmorskan kan svara på frågor och ge råd utifrån era behov.

Besök på BB

På BB har vi olika besöksrestriktioner. Läs på vårt kontaktkort, se länkar om vad som gäller just nu.
Avd 10 BB Halmstad
BB-avdelningen Varberg

Till toppen av sidan