Förlossning

På förlossningen och BB

Här kan du läsa mer om vad som händer på förlossningsavdelningen och på BB.

Innehåll - På förlossningen och BB

Visa innehåll som:
Att föda i Halland

I Halland har vi två förlossningsavdelningar med tillhörande BB. Verksamheterna ligger på Hallands sjukhus Halmstad och Varberg. Som stöd och hjälp under din förlossning och eftervårdstid har vi kunnig och engagerad personal som består av barnmorskor, undersköterskor, förlossningsläkare, barnläkare och anestesiläkare. Vi samarbetar med högskolor och universitet vilket ger oss tillgång till barnmorskestudenter och läkarstudenter. De kan finnas med under förlossningen i upplärande syfte. Vi arbetar för alla människors lika värde. All personal har tystnadsplikt och finns här för dig.

CTG-övervakning under förlossning

CTG är en apparat som brukar användas under förlossningen. CTG-apparaten hjälper personalen att övervaka hur barnet mår inne i livmodern.

Film: Förlossningen Hallands sjukhus Halmstad

Här får du en rundvisning på förlossningsavdelningen på Hallands sjukhus Halmstad

Så går det till på BB och förlossningsavdelningen

När du ska föda barn får du först komma till en förlossningsavdelning. Ring helst till avdelningen innan du kommer dit. När barnet är fött kan ni få komma till en BB-avdelning. Den här texten handlar om hur det brukar gå till på de olika avdelningarna.

Hörselundersökning av nyfödda

Öron- näs- och halsmottagningarna i Halland utför test av nyfödda barns hörsel. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Mer på 1177.se

Att sköta ett nyfött barn

Här får du tips och råd om allt som kommer med en nyfödd. Läs och se filmer om matning, skötsel, säkerhet och om hur det kan vara att bli förälder.

Att vara förälder

Läs och se filmer om hur det kan vara att bli förälder, om relationen med barnet och om att få syskon.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan