På förlossningen och BB

Hörselundersökning av nyfödda

Innehållet gäller Halland

Öron- näs- och halsmottagningarna i Halland utför test av nyfödda barns hörsel. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Varför undersöker vi hörseln på nyfödda barn?

Under barnets första levnadsår utvecklas hörselförmågan, som ligger till grund för talutveckling och kommunikation. Det är därför viktigt att medfödda hörselnedsättningar upptäcks tidigt av hänsyn till möjligheten att behandla.

Medfödda hörselnedsättningar har varit svåra att upptäcka tidigt då det varit problem att testa hörseln på små barn. Numera finns det en lämplig och säker testmetod i OAE (otoakustiska emissioner), som möjliggör hörseltest på nyfödda barn.

När och var görs hörseltestet?

Alla barn som föds i Halland erbjuds denna undersökning. Hörseltestet utförs av personalen på BB inom två dygn efter förlossningen. Om testet inte blir gjort under BB-vistelsen görs det i samband med återbesök på BB.

Hur går testet till?

Det är lämpligt att utföra undersökningen i en lugn miljö när barnet sover eller vilar. En liten propp placeras i barnets öra. Den innehåller en ljudsändare och en mikrofon. Sändaren skickar iväg ett klickljud som sätter örats hårceller i rörelse. Dessa rörelser blir ett svagt ljud som fångas upp av mikrofonen.

Vid ett godkänt resultat kan man med stor säkerhet utesluta en hörselnedsättning av betydelse för språkutvecklingen. Hörseltestet går snabbt att utföra och är skonsamt för barnet.

Om resultatet inte blir det vi vill?

Hos ett fåtal barn blir resultatet inte det önskade. Dessa barn testas med kompletterande hörselundersökningar i samarbete mellan öron- näs- och halskliniken och hörselvården. De flesta av dessa barn har ändå normal hörsel då svaren i testet kan påverkas av om t ex fostervatten eller fosterfett finns kvar i hörselgången.

Hos 1-2 av 1000 nyfödda finner man en hörselskada. Dessa barn följs upp av hörselvården.

Till toppen av sidan