Du kan ha rätt till bidrag

Bidrag för särskilda livsmedel

De personer i Halland som fyllt 16 år och som på grund av sjukdom eller skada måste äta särskilda livsmedel, behöver inte betala hela kostnaden själv. Livsmedlet ska vara förskrivet av dietist, läkare eller distrikts- och kommunsjuksköterska med nutritionskompetens.

De som behöver proteinfattig kost, sondnäring, energi- och näringsberikning samt konsistensanpassning betalar max 1400 kronor per månad, därefter står Region Halland för kostnaderna. Detta gäller patienter som Region Halland har hälso- och sjukvårdsansvar för.

Också de som har glutenintolerans har rätt till ett årligt bidrag. För att få bidrag krävs läkarintyg.

Logga in och ansök om bidrag för glutenintolerans via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Du kan också göra din ansökan genom att ringa Hälsa och funktionsstöd som du når på tfn 035-14 61 03.

Bidrag till glasögon och kontaktlinser

Barn under 8 år och personer med afaki, det vill säga de personer som saknar lins, kan om ögonläkare förskriver glasögon eller kontaktlinser få ett bidrag från Region Halland.

Barn och ungdomar från 8 år och till och med 19 år kan få ett bidrag till glasögon eller kontaktlinser vartannat år från Region Halland.

Blanketter och information om gällande bidragsregler finns hos legitimerade optiker. För ytterligare information kontakta Syncentralen.

Senast uppdaterad:
2015-11-23
Skribent:

Åsa Johnsson,  kommunikatör Region Halland

Manusunderlag:

Marie-Louise Thärnå, kommunikatör Region Halland