OVANLIGA INFEKTIONER

Covid-19 – coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. 1177 Vårdguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar den här texten kontinuerligt.

On The Public Health Agency of Sweden’s website you can find information in other languages about covid 19 and how to protect yourself and others.

Stanna hemma om du är förkyld

Du kan själv undvika att föra vidare smittsamma sjukdomar. Stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller både vuxna och barn. 

Det är viktigt att följa rådet att stanna hemma eftersom symtomen kan bero på covid-19. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om vilken ersättning som kan gå att få om du behöver vara hemma. 

Undvik att träffa äldre personer

Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer.

Du som bor med någon som är förkyld

Om du känner dig frisk behöver du inte stanna hemma, även om du bor med någon som är förkyld.

Du som har ett bokat besök i vården

Har du ett bokat möte i vården? Kontakta mottagningen om du är osäker på hur du ska göra.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka och kommer inte att veta att det är covid-19. Här är symtom som du kan få:

  • snuva
  • halsont
  • huvudvärk
  • värk i muskler och leder
  • feber
  • torrhosta
  • andningsbesvär.

Det kan börja med snuva och ont i halsen. Många får också feber, hosta, huvudvärk, och ont i leder och muskler. En del blir illamående och kan få diarré. Man kan känna sig mycket trött.

Symtomen kommer oftast omkring tre-fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Det är olika hur länge man känner sig sjuk. Det kan gå över efter några dagar, men ibland kan det ta flera veckor. Många har feber länge. 

En del får svårare besvär. Besvären kan komma snabbt efter några dagar. Man känner sig sjukare och får jobbigt med andningen. Då har man fått lunginflammation.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du som har allmänna frågor om covid-19

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se. På Krisinformation.se finns också teckentolkad information om covid-19 och råd om hur du pratar med barn om coronaviruset

Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Så smittar covid-19

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd. Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen. Det kallas för droppsmitta.

Dropparna finns kvar i luften en kort stund och faller sedan ned på föremål och ytor. Där kan viruset vara kvar i upp till flera dagar, men det är inte troligt att personer har smittats genom att ta i föremål.

Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset

Handtvätt med tvål och vatten eller användning av handsprit är effektivt mot viruset. Ytor kan rengöras med vanligt rengöringsmedel. Det gör att viruset inte längre kan göra en person sjuk.

Så smittar covid-19

Personer med covid-19 kan smitta andra från och med att de första symtomen kommer. Även personer som inte känner sig så sjuka och bara har lite hosta eller feber kan smitta andra.

Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt.

Det finns inget som tyder på att covid-19 smittar från människor till djur.

Hur kan jag undvika att få covid-19?

Här är några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

You can find information in other languages about how to protect yourself and others on The Public Health Agency of Sweden’s website. 

Filmen visar hur du tvättar händerna för att minska risken att bli sjuk.

Vissa riskerar att bli mer sjuka

Du som är äldre eller har en hjärtsjukdom, en lungsjukdom eller har kraftigt nedsatt immunförsvar bör försöka följa råden i texten extra noga. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Undvik att träffa personer som är sjuka, även om de bara har lindriga symtom. Tar du mediciner är det viktigt att fortsätta ta dem enligt läkarens ordination. Diskutera med din läkare om du är osäker på hur du ska göra.

I övrigt är det bra att försöka leva så hälsosamt som möjligt för att minska risken att bli sjuk. Du kan exempelvis röra på dig utomhus i den mån det är möjligt och försöka äta hälsosamt.

Råd till dig som är över 70 år

Just nu rekommenderas du som är över 70 år att försöka undvika platser med många människor, för att vara extra försiktig. Det kan exempelvis vara kollektivtrafiken, affärer eller apotek.

Har du någon i din närhet som kan hjälpa dig med ärenden, så fråga dem. Men undvik nära kontakt med andra människor. Du kan också kontakta kommunen där du bor om du behöver hjälp.

Du som är gravid eller ammar

Covid-19 är en ny sjukdom. Därför är informationen fortfarande begränsad. Men inget tyder på någon särskild risk för den gravida eller för fostret. Sjukdomen påverkar inte val av förlossningsmetod. Däremot kan det finnas begränsningar för vem som får följa med till förlossningen.

Amma eller ge urpumpad bröstmjölk, om du vill och kan. Du behöver vara extra noga med hygienen, fråga barnmorskan eller på bvc vad du ska tänka på.

Följ de allmänna råden för att undvika att bli sjuk. Det är för att undvika att smittan sprids men också för att det kan vara extra jobbigt att vara sjuk när man är gravid, oavsett orsak.

Undersökning och utredning

Det är inte säkert att du behöver undersökas fast du kan ha covid-19. Du kan inte begära att få lämna ett prov. Det är vården som bestämmer om du behöver det.

Varför undersöks jag inte fast jag är sjuk och har varit i riskområden?

Covid-19 är en ny sjukdom i Sverige och sätten att förhindra eller fördröja den behöver förändras när allt fler blir sjuka. Tidigare undersöktes alla med symtom som har varit i länder eller områden med många sjuka. Nu undersöks främst de som behöver vård på sjukhus.

Så går provtagningen till

Du som behöver undersökas får lämna ett eller flera prover. Ett prov tas i näsan, med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. Det kan kännas lite obehagligt, men går fort. Ibland får du också lämna blodprov. Prov kan ibland också tas från slem som du hostar upp. Proverna skickas i väg och du får vänta på svar.

Vårdpersonalen har skyddande kläder

Vårdpersonalen har på sig särskilda skyddande kläder. Det är en slags rock, handskar, en andningsmask och skyddsglasögon eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar. Kläderna används för att undvika att personalen får sjukdomen och så att de inte kan överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Fler undersökningar ibland

En del kan behöva undersökas mer. Läkaren kan behöva lyssna på lungorna, du kan behöva lämna blodprov. En del behöver få lungorna röntgade.

Behandling

De flesta som får covid-19 får en luftvägsinfektion med lindriga symtom, som går över av sig själv. Symtomen kan lindras genom vanliga råd vid en luftvägsinfektion. Det kan vara att vila, dricka för att lindra hostan eller att använda receptfria febernedsättande läkemedel vid behov.

Har du undersökts och fått diagnosen covid-19 får du särskilda instruktioner om hur du ska undvika att sprida sjukdomen. Du behöver följa instruktionerna eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Ibland behövs sjukhusvård

En del som får covid-19 blir mer sjuka, i exempelvis lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig, även om det är ovanligt. Förutom lungorna kan då också andra organ påverkas och det kräver vård på sjukhus.

Olika slags behandling kan behövas. Det är vanligt att få extra syrgas och annan hjälp som kan underlätta andningen. Några kan behöva ännu mer hjälp med andningen, till exempel behandling med respirator.

Det finns inget vaccin mot covid-19

Det finns ännu inget godkänt vaccin mot covid-19. Antibiotika hjälper inte mot covid-19, eftersom sjukdomen orsakas av ett virus och inte av bakterier.

Om covid-19

Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Disease är det engelska ordet för sjukdom. Sjukdomen covid-19 orsakas av ett så kallat coronavirus, som fått namnet SARS-CoV-2. Det finns flera hundra olika coronavirus. De flesta gör att djur kan bli sjuka, men ett fåtal kan även människor bli sjuka av. Några av dem orsakar vanliga förkylningar.

Det nya coronaviruset upptäcktes i slutet av 2019 i staden Wuhan i Kina. Troligtvis överfördes det från djur till människor på en djurmarknad, men det är inte helt bekräftat. Sjukdomen har därefter spridits till många länder. Eftersom det är en ny sjukdom är inga människor immuna mot den. Därför samarbetar myndigheter i många länder för att begränsa att sjukdomen sprids.

Sjukdomen finns i stora delar av världen

Smittspridningen började i Kina, men har nu spridit sig till stora delar av världen. Det kallas pandemi när en smittsam sjukdom finns i många länder samtidigt. Pandemi betyder inte att sjukdomen är allvarligare i sig.

Inför utlandsresor

På grund av spridningen av covid-19 i många länder avråder Utrikesdepartementet för närvarande från resor som inte är nödvändiga, till samtliga länder. Läs mer på Utrikesdepartementet, UD.

Du som ändå ska resa kan läsa om allmänna hälsoråd och vaccinationer inför resor här.

Information in other languages

On The Public Health Agency of Sweden’s website you can find information in other languages about covid 19 and how to protect yourself and others.

There, you can also find frequently asked questions about covid-19 i English

You can also find information about covid-19 on the websites of the European Centre for Disease Prevention and Control as well as the World Health Organization.

 

 

Till toppen av sidan