INFEKTIONER PÅ HUDEN

Bältros

Bältros är en infektionssjukdom som orsakas av samma virus som vattkoppor. Vanliga symtom är smärta och blåsor på huden, som ofta sitter som ett bälte på ena sidan av kroppen. Du kan ha ont under lång tid. Du kan bara få bältros om du tidigare har haft vattkoppor. Däremot kan du inte bli smittad med bältros av att träffa någon som har vattkoppor.

Alla som har haft vattkoppor kan få bältros. Det gäller även barn, men det är ovanligt. Det är vanligast att få bältros om du är över 50 år.

Du kan få bältros mer än en gång, men även det är ovanligt.

Symtom på bältros

Vanliga symtom är

 • brännande smärta på huden
 • vätskefyllda blåsor
 • feber
 • huvudvärk
 • trötthet och yrsel.

Du känner ofta först en brännande smärta eller pirrningar på ett område på huden. Huden kan bli känslig för beröring. Du kan också bli trött, yr, få lätt feber och huvudvärk innan några utslag syns.

Efter en till tre dagar får du ofta en rodnad på området där du har haft ont. Sedan får du blåsor som först är klara, men mörknar efter hand. Blåsorna brukar klia. Du kan få blåsor var som helst på kroppen, men de brukar sitta inom ett område. Oftast sitter de på ena sidan av kroppen, som ett band eller bälte.

Bältros brukar läka av sig själv. Blåsorna torkar oftast och försvinner inom en till två veckor. Sårskorporna faller av någon vecka senare.

Barn som får bältros får samma typ av utslag som vuxna men smärtorna brukar vara lindrigare.

Du kan få bältros vid ögat

Bältrosblåsor kan ibland sätta sig vid ögat. Då kan ögat bli rött och kännas torrt. Du kan bli känslig för ljus och se suddigt eller dubbelt. Du kan också få smärta, som kan vara stark. Även ögonlocket kan bli svullet.

Smärtan brukar försvinna

Smärtan på huden där blåsorna sitter brukar försvinna inom några månader. Smärtan kan ibland sitta kvar under lång tid. Framför allt hos dig som är äldre.

När och var ska jag söka vård?

Du behöver inte söka vård om du är under 50 år och har lindriga besvär. Då går besvären för det mesta över av sig själv. 

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har symtom som kan bero på bältros, och är över 50 år eller har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har nedsatt immunförsvar.
 • Du har mycket ont.
 • Du känner dig mycket sjuk.
 • Det gör ont eller du har utslag nära ögonen. 

Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Det är viktigt att söka vård så snart som möjligt på en vårdcentral eller en jourmottagning om du tror att du har fått bältros. För att behandling med virushämmande läkemedel ska hjälpa måste den påbörjas inom tre dygn från att utslagen börjar synas.

Om du får bältros nära ögat bör du få ögat undersökt av en ögonläkare, eftersom ögats hornhinna kan skadas.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. På vissa mottagningar kan du logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. 

Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Så smittar bältros

Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. När du har haft vattkoppor stannar viruset kvar i din kropp för resten av livet. Viruset kan bli aktivt igen och då får du bältros. En orsak kan vara om du har nedsatt immunförsvar, men de allra flesta som får bältros är fullt friska i övrigt.

Bältros kan orsaka vattkoppor

Du kan inte få bältros av att träffa en person med vattkoppor. Däremot kan du som har bältros smitta en person som inte tidigare har haft vattkoppor, så att personen får vattkoppor. Bältrosblåsorna innehåller virus och smittar tills alla blåsor har försvunnit och täckts med sårskorpa.

Undvik att träffa personer med nedsatt immunförsvar

Du som har bältros bör undvika att träffa personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, eftersom de kan bli mycket sjuka om de får vattkoppor. Undvik också att träffa gravida som inte har haft vattkoppor.

Du kan vaccinera dig mot bältros

Det finns ett vaccin mot bältros som du kan ta om du är över 50 år och har ett fungerande immunförsvar. Vaccinet innehåller levande försvagat virus och tas vid ett tillfälle i form av en spruta. Du får betala för vaccinet själv.

Är du över 60 år minskar risken att få bältros med ungefär hälften om du vaccinerar dig. Framför allt minskar vaccinet risken att du får långdragen smärta om du ändå skulle få bältros.

Det skydd som vaccinet ger minskar med tiden.

Vad kan jag göra själv?

Du kan använda receptfria läkemedel mot smärta och klåda. 

Receptfria läkemedel mot smärtan

Du kan använda receptfria läkemedel som innehåller paracetamol mot smärtan. Till exempel Alvedon eller Panodil. De finns att köpa receptfritt på apotek.

Håll huden ren

Tvätta huden med tvål och vatten minst en gång om dagen. Genom att hålla huden ren kan du undvika att bakterier kommer in i bältrosblåsorna, så att de blir infekterade. Det kan lätt hända om du kliar dig mycket.

Lindra klådan

Du kan lindra klådan med

 • kylbalsam
 • alsolsprit
 • svalt vatten.

Kylbalsam och alsolsprit finns att köpa receptfritt på apotek. Kallt vatten kan också kännas svalt och skönt på huden.

Behandling

Du kan kontakta en vårdcentral om de receptfria läkemedlen mot smärta inte hjälper.

Läkemedel på recept mot smärtan

Du kan få recept på läkemedel mot smärta om de receptfria alternativen inte hjälper. Smärtan behandlas i första hand med smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel.

Virushämmande behandling

Du som har nedsatt immunförsvar eller är över 50 år får ofta behandling med läkemedel som hämmar viruset. För att behandlingen ska ha en bra effekt ska den startas inom tre dygn efter att utslagen börjar synas. Du får då tabletter som du tar under en vecka.

Undersökningar

Det kan vara svårt att själv avgöra om du har fått bältros. Läkare brukar kunna se om du har bältros, bara genom att titta på utslagen. Oftast behöver du inta ta några prover eller göra andra undersökningar.

Har du utslag i ansiktet kontrolleras ögat i ett ögonmikroskop för att se om hornhinnan har skadats. Särskilt om utslagen sitter på ett ögonlock eller nästippen.

Komplikationer

Den vanligaste komplikationen är att smärtan inte försvinner inom tre månader. Ungefär en av tio som får bältros får långdragen smärta, som kan vara svår att behandla. Det är vanligare att det händer om du är äldre.

Om du får bältros på ögat kan smärtan bli intensiv och besvärlig. Skulle du få en hornhinneinflammation kan det bildas ärr. Det kan orsaka en synnedsättning, beroende på var ärret sitter.

Du som har nedsatt immunförsvar kan få en besvärligare form av bältros och kan ibland behöva sjukhusvård.

Graviditet och bältros

Det är ovanligt att du som gravid får bältros. Skulle du ändå få det är symtomen desamma som hos någon som inte är gravid. Om du får bältros när du är gravid så har du haft vattkoppor tidigare. Då har barnet i magen fått antikroppar mot vattkoppor via moderkakan och blir inte sjukt.

Du som är gravid och inte har haft vattkoppor tidigare bör undvika att träffa personer med bältros. Du kan smittas med vattkoppor, även om det är ovanligt. Skulle du få vattkoppor är risken för fosterskador mycket liten. Om du får vattkoppor under slutet av graviditeten kan däremot barnet födas med vattkoppor och bli mycket sjukt.

Till toppen av sidan