Anhörig – närstående

Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående kan du behöva stöd för egen del. Kommunen kan hjälpa till på olika sätt.

Gotland

Anhörigstöd för dig över 18 år

Du som är anhörig har rätt till eget stöd.
Har du en närstående eller vän som behöver din hjälp för att få vardagen att fungera? Du är inte ensam.
Den som ger vård och stöd benämns anhörig. Den som tar emot vård och stöd från en anhörig benämns närstående. Med anhörig menas det nätverk av personer som den närstående har runt omkring sig. Det kan till exempel vara familj, vänner, arbetskamrater eller grannar. Släktskapet avgör inte vem som är anhörig, det gör relationen till den närstående.

Hos anhörigstödet kan du få:

  • Enskilda sorterande samtal där du får möjlighet att ventilera dina tankar
  • Delta i anhöriggrupp
  • Föreläsningar med olika teman

För mer information läs på vår hemsida gotland.se/anhörigstöd

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Kontakta din kommun för att få veta vilket stöd som finns där du bor. 

Till toppen av sidan