Vävnadsprov och cellprov

Gynekologiskt cellprov

Innehållet gäller Gotland

Gynekologiskt cellprov tas från livmodertappen för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer om de inte behandlas. Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till provtagning. Gynekologisk cellprovtagning infördes i Sverige i slutet av 1960-talet. Både insjuknande och dödlighet i livmoderhalscancer har sedan dess minskat till mindre än hälften.

Forskning har visat att cellprovtagningen kan förbättras genom att även testa för humant papillomvirus, HPV. I region Stockholm och 
region Gotland har detta införts gradvis och från och med januari 2017 analyseras alla kvinnor mellan 30–64 år för HPV.

Från och med hösten 2020 analyseras även alla kvinnor mellan 23–29 år för HPV i region Stockholm och region Gotland. Ändringen för åldersgruppen 23–29 år kommer att utvärderas årligen för effekt och säkerhet i ett särskilt forskningsprotokoll som godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Från och med hösten 2020 och tills vidare gäller följande för cellprovtagning i Region Stockholm-Gotland 

Alla drop-in tider på barnmorskemottagningar har ställts in med hänsyn till restriktioner och för att minska smittspridning under covid-19 pandemin.

Endast prioriterade grupper kallas till barnmorska

Under hösten 2020 har en omställning av screeningprogrammet genomförts och idag kallas endast prioriterade grupper till en bokad tid hos barnmorska. En av de prioriterade grupperna är personer i åldrarna 23-25 som kallas till provtagning för första gången. En annan prioriterad grupp är personer som för tre år sedan fick ett provsvar med positivt HPV utan cellförändringar och som nu har möjlighet att följa upp med ett nytt test.

Du får en kallelse när det är dags

Pandemin har inneburit stora förseningar för screeningverksamheten. Men alla som är aktuella för provtagning av HPV kommer att få en bokad tid hos barnmorska alternativ ett självprov. Det går inte att boka en tid hos barnmorska eller beställa ett självprov på egen hand.  Du erbjuds en bokad tid hos barnmorska eller får hem ett självprov då det är din tur. Du kan vara trygg med att screeningverksamheten har full koll på vilka som står på tur och behöver därför inte ringa/maila till screeningverksamheten ifall du inte erbjudits prov hos barnmorska eller självprov.

För att boka om din tid hos barnmorska

Ifall du tillhör en prioriterad grupp och kallas till en bokad tid hos barnmorska är det viktigt att du försöker gå på din bokade tid. Möjligheterna till ombokning är mycket begränsade.

Observera att du inte kan ta med anhöriga eller barn till detta besök.

För att boka om din tid vid sjukdom eller om du har mens:

Region Stockholm: Ombokning sker via hemsidan till den barnmorskemottagning du är kallad till.
Region Gotland: Ring 0498-20 42 40 och gör knappval för den barnmorskemottagning du är kallad till.

Sök ytterligare information på 1177.se

Pandemin har även påverkat tillgången till personal som kan bemanna screeningverksamhetens telefonlinje, med långa väntetider som följd. Vi uppmanar dig därför att i första hand försöka hitta informationen du söker här på 1177.se.

Erbjudande om självprovtagning för HPV

Du som skulle ha kallats till provtagning hos barnmorska under år 2020 och 2021 kommer istället att få ett erbjudande om självprovtagning för HPV. Du kommer under år 2021 få ett brev innehållande provtagningsmaterial för självprovtagning för HPV skickat till din folkbokföringsadress.

Ett första utskick med erbjudande om självprovtagning för HPV skickades ut till 15 000 medborgare redan i januari, med skillnaden att brevet inte innehöll ett självprov utan istället uppmaningen att beställa provet på egen hand via ”mina sidor” på 1177. Kommande utskick kommer istället att skickas ut med provmaterial direkt i brevet.

Vad visar testet

Provtagningen visar förekomst av HPV, humant papillomvirus, och svaret som du får är om provet innehåller HPV eller inte.

HPV-infektion som kan visas genom en enkel självprovtagning där en tops förs mot slidväggen, kan vara en orsak till cellförändringar.

Det tar mycket lång tid för utvecklingen av cellförändringar från en HPV-infektion, och bara en liten del av de med tidigare HPV-infektion utvecklar cellförändringar. Därför är det mycket säkert att inleda undersökningen hos en tidigare frisk kvinna med självprovtagning för HPV och ett bra sätt att kunna erbjuda så många som möjligt undersökning trots pandemin.

Du får instruktioner ihop med provtagningsmaterialet som visar hur du tar provet. Lång erfarenhet från forskningsstudier visar att självprovtagning för HPV är lika känsligt för att hitta HPV som prover tagna av sjukvårdspersonal.

Vad är skillnaden på självprov och cellprov som görs hos barnmorska

Vid cellprov taget hos barnmorska fångas lösa celler upp från livmodertappen och provet kan analyseras för både HPV och analys av cellerna från samma prov. Om det finns HPV-virus i ditt prov görs en kompletterande analys för att upptäcka eventuella cellförändringar.
Vid självprovtagning kan endast HPV påvisas.

Vad händer efter provtagningen

Om självprovtagning för HPV visar på förekomst av HPV kommer du att kallas för uppföljning med ny provtagning hos barnmorska tidigast 3 månader efter provsvaret.

Det är inte farligt att vänta i 3–4 månader med uppföljande prov hos barnmorska. Denna tid mellan provtagningar ger möjlighet för HPV infektionen att läka ut, vilket ofta sker. Kallelse med bokad tid till barnmorskemottagning kommer att skickas till dem som behöver uppföljning.

Det är viktigt att förstå att det kan komma ta tid innan alla brev är utskickade, men alla som är aktuella för självprovtagning kommer att få en kallelse. Det går inte att själv skynda på brev-utskick av kallelse.

Även om du är vaccinerad för HPV bör du delta i självprovtagning för HPV då kallelse kommer, vaccinet täcker inte alla HPV typer som kan orsaka cellförändringar och cancer.

När ska jag inte göra Självprovtagning-HPV

  • Är du gravid och får ett erbjudande om självprovtagning för HPV ska du kontakta din barnmorskemottagning.
  • Har du opererat bort din livmoder ska du kontakta screeningenheten.

Så här går provtagningen till

Till toppen av sidan