Lek

Språkstimulans för barn mellan 1 och 4 år

Innehållet gäller Gotland

Barn utvecklar sitt språk i vardagsmiljö, med personer de känner väl och är trygga med. Ingen är viktigare för ditt barn än vad du är! Här hittar du några tips om hur du kan anpassa ditt sätt att prata. Då får ditt barn fler ledtrådar till hur orden låter och hur man gör för att säga dem.

Ett barn läser i en bok.

Prata om det barnet tittar på just nu

Observera barnet och försök se vad det är som fångar barnets intresse i olika situationer. Prata om det som barnet tittar på eller leker med. Beskriv hur saker ser ut, känns, smakar och luktar. Då får ni en gemensam utgångspunkt för samtalet. Barnet lär sig lättare om du pratar om något som är viktigt för barnet just nu.

Benämn och kommentera

Att kommentera och att sätta ord på det som barnet uppmärksammar och fokuserar på utvecklar barnets ordförråd och förståelse. Då får barnet höra orden i olika sammanhang. Det hjälper barnet att lära sig hur orden låter och hur de kan användas.

Att benämna och kommentera kan kännas konstigt i början eftersom vi oftast samtalar med barn genom att ställa frågor. Men nu gäller alltså ett annat förhållningssätt. Gör om dina frågor till kommentarer, till exempel

 • Vad är det?
  Säg istället Titta bilen!
 • Vilken färg är det?
  Säg istället Bilen är grön!

Prata med korta meningar

När vi förkortar och förenklar det vi säger, skalar vi bort onödiga ord och behåller kärnan i det vi vill ha sagt. När vi på detta sätt gör våra meningar kortare får barnet färre ord att hålla reda på och tolka. 

 • Nu tror jag dockan är trött och behöver sova en stund.
  Säg istället Dockan är trött. Dockan ska sova.

Bekräfta och bygg ut

Bygg ut det barnet säger genom att förklara och lägga till ord. Låtsas, planera och tala om vad som har hänt och vad som ska hända. Barnet får då hjälp med att förstå hur saker och händelser hänger ihop och att samma sak kan uttryckas på olika sätt.

 • Barnet BRRRMM
  Förälder Bilen. Bilen kör.

Titta i böcker stimulerar språkutvecklingen

Mamma och barn läser bok tillsammans. Illustration.

Titta gärna i böcker med ditt barn, var följsam på barnets intresse och benämn det barnet tittar eller pekar på. Att få experimentera med olika ljud, till exempel vad djuren säger: Kossan säger muuu, Fåret säger bäää, Hunden säger vov, Bilen säger brrum, hjälper barnet att uppfatta de första språkljuden och bokstäverna som senare bildar ord.

I foldern "Läs tillsammans" finns fler tips på hur man läser bok med sitt barn. Den finns på barnhälsovården, familjecentralen och biblioteket. Eller läs den på 1177.se: Ge barnet språklust - läs tillsammans.

Använda TAKK som stöd för språkutvecklingen

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

TAKK innebär att du kompletterar det talade språket med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga det du säger. Du talar och tecknar samtidigt. För barnet som lyssnar blir handrörelserna som "spotlights" på de viktigaste orden. Barnet lär sig att det lönar sig att kommunicera och barnet uppmuntras att experimentera med språket. Precis som att krypa inte kommer att hindra barnet från att lära sig gå, så hindrar inte teckenanvändning barnet från att lära sig tala.

Mer information till dig som förälder

En hög med böcker

Boktips

Lilla boken om tecken (läs boken gratis på webben) som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling - av Anneli Tisell

På ditt bibliotek finns fler böcker med TAKK som du får låna gratis. Fråga bibliotekspersonalen, de hjälper dig gärna!

Webbsidor om språkstimulans

TAKK på YouTube

TAKK på webben

snicksnacksnoken.se - information om tecken, tips på böcker att börja med för de små barnen och gratismaterial med tips om språkutveckling.

Teckenblad: Börja tekna och teckna mera! - ett dokument med vanliga vardagstecken: Snicksnacksnoken - börja teckna

TAKK som app

SignitForward - Appen lär dig tecken (tecken-som-stöd-till-tal) via små videofilmer till svenska ord som är bra att ha i samtalet, eller när man läser bok med sitt barn. Finns till iPhone och iPad.

Svenskt teckenspråkslexikon (TSPLex) Sök på ord eller bläddra bland ord i kategorier, till exempel seriefigurer. För vuxna. Finns till iPad och iPhone eller Android.

Instagram

Instragramkontot Dela språket publicerar bilder som du kan använda för språkträning med ditt barn.

Till toppen av sidan