För tidig avlossning av moderkakan

Skriv ut (ca 2 sidor)

När du är gravid bildas en moderkaka i livmoderväggen. Ibland händer det att en bit eller hela moderkakan lossnar från livmoderväggen innan barnet är fött. Det är ovanligt och om det händer är det oftast mot slutet av graviditeten. Om moderkakan lossnar för tidigt får fostret mindre näring och syre, och livmodern börjar blöda. Det kan vara livshotande, men med behandling brukar det gå bra för både mamman och barnet.

Skriv ut

Symtom

Symtom

Om moderkakan lossnar för tidigt kan du

• få mycket ont i magen
• få spänd och hård livmoder
• blöda från slidan
• märka minskade fosterrörelser.

Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Om du är i första halvan av graviditeten och får en större blödning eller ont i magen ska du söka vård på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning. Under sista halvan av graviditeten ska du kontakta en förlossningsavdelning.

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Om moderkakan håller på att lossna blir du inlagd på sjukhus, och oftast måste du föda med ett akut kejsarsnitt. Det måste göras snabbt eftersom syresättningen till barnet minskar och du kan förlora mycket blod. Om det nyfödda barnet har blodbrist kan det behöva blodtransfusion.

Om det handlar om en mindre avlossning kan du föda genom slidan, men det är inte så vanligt.

Skulle endast en liten bit av moderkakan lossna kan du få stanna kvar på sjukhuset för observation. Om du slutar blöda och alla undersökningar går bra kan du gå hem och låta graviditeten fortsätta som vanligt.

Om du har haft för tidig avlossning av moderkakan och blir gravid igen kan du behöva ta förebyggande läkemedel. Du kan också behöva göra extra ultraljud och tätare blodtryckskontroller. Vilken behandling som behövs beror på varför moderkakan lossnade.

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

När du blir gravid bildas en moderkaka i livmodern. Den ger syre och näring till fostret. Vid förlossningen, när barnet har fötts, drar livmodern ihop sig. Då har moderkakan fyllt sin funktion och därför lossnar den från livmoderväggen.

Vid för tidig avlossning av moderkakan har en bit eller hela moderkakan lossnat från livmoderväggen innan barnet är fött. Då får fostret mindre näring och syre, och livmodern börjar blöda. Det kan vara livshotande för både barnet och dig, men med behandling brukar det gå bra.

För tidig avlossning av moderkakan är ovanligt.

Fäll ihop

Vad beror för tidig avlossning på?

Vad beror för tidig avlossning på?

Varför moderkakan lossnar för tidigt ibland är det ingen som vet. Men det finns en större risk om du:

• röker
• har högt blodtryck
• har havandeskapsförgiftning
• har ett barn i magen som inte växer ordentligt
• har graviditetsdiabetes
• har haft blödningar tidigt i graviditeten
• har en moderkaka som ligger för förlossningskanalen
• har haft tidig avlossning av moderkakan i tidigare graviditeter
• har fått ett hårt slag mot magen.

Fäll ihop

Undersökningar

Undersökningar

Det finns inget enskilt test som visar om moderkakans lossnat. Läkaren undersöker bland annat med hjälp av ultraljud och CTG-mätare.

Fäll ihop

Komplikationer

Komplikationer

Om du har haft en större blödning vid avlossningen kan du ha blodbrist en tid efter förlossningen.

Om din moderkaka har lossnat för tidigt kan det hända att du har funderingar och frågor. Prata med en barnmorska för att få den hjälp du behöver. Ibland uppkommer funderingarna först efter ett par månader. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, till exempel en kurator.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-11-07
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Karin Petersson, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge