Tandvård

Bedövning och smärtlindring vid tandvård

Du kan få lokalbedövning eller annan smärtlindring hos tandläkaren. Det får du för att det inte ska göra ont när du till exempel får en tand lagad. Barn brukar alltid få bedövning om de vill ha det.

Att ha ont under en tandvårdsbehandling kan göra att du undviker att gå till tandläkaren.

Därför är det viktigt att berätta för tandläkaren eller tandhygienisten att du lätt får ont, har ont eller är orolig inför behandlingen. Då kan du få den bedövning och smärtlindring som passar dig.

Så går det till att få bedövning

När du får lokalbedövning sprutas ett bedövningsmedel in i munnen, i det område som behöver vara bedövat. Tandläkaren eller tandhygienisten använder en spruta med en tunn nål.

För att du ska känna så lite som möjligt av nålen kan du få bedövningssalva före sticket. Salvan börjar verka efter ungefär fem minuter.

Bedövningsmedlet sprutas in långsamt för att det ska kännas så lite som möjligt. Ibland används en datoriserad spruta som har en ännu tunnare nål och lägre tryck för att minska obehaget med bedövning.  

Bedövningsmedlet ska passa dig

Vilket bedövningsmedel tandläkaren eller tandhygienisten använder beror bland annat på hur gammal du är, hur du mår i övrigt och vilken behandling som ska göras.  

Bedövningsmedel med adrenalin används ofta om en tand ska tas bort. Det minskar blödningen. Om du har hjärtproblem kan bedövningsmedel utan adrenalin användas.

Varför får jag lokalbedövning?

Bedövningen sitter i upp till några timmar. Den används bland annat för att minska smärta och obehag vid följande behandlingar:

Om du inte vill ha bedövning

Det viktigt att du kommer överens med tandläkaren eller tandhygienisten om hur behandlingen ska göras om du inte vill ha bedövning.

Barn kan alltid få bedövning

Det är viktigt att barn inte har ont under behandlingen. Tandläkaren eller tandhygienisten vet när det brukar göra ont. De kan avgöra bättre än barnet när bedövning behövs.

Hjälpmedel för smärtlindring

Det bästa medlet mot oro och rädsla är att du känner dig lugn och trygg. Har du lätt för att få ont eller orolig för att tandbehandlingen ska göra ont kan du få följande smärtlindring:

Du kan ibland få hjälp att stilla din rädsla och oro med hypnos eller kognitiv beteendeterapi, KBT.

Läkemedel för att lugna och stilla smärta

Du får råd om vilka smärtstillande läkemedel som du kan ta om du har ont. Det kan vara till exempel läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen. Ibland behöver du ta båda läkemedlen om du har mycket ont. 

Lugnande medel kan hjälpa om du är rädd och orolig. Oftast får du lugnande medel i tablettform eller som lösning. Barn som är omkring fyra år eller yngre kan även få lugnande läkemedel via ändtarmen. 

Lustgasbehandling innebär att du andas in en blandning av lustgas och syre genom en mask som sätts över näsan. Behandlingen kan minska din ängslan och rädsla.

Hjälpmedlen anpassas efter din ålder och hälsa, till exempel om du har några sjukdomar eller tar läkemedel.

Hur mår jag efteråt?

Innan bedövningen har släppt bör du vara försiktig när du äter och dricker. Eftersom du inte har någon känsel direkt efter behandlingen finns en risk att du biter dig i läppen eller kinden. Bedövningen kan sitta kvar i några timmar.

Barn som får lokalbedövning kan behöva hjälp så att de inte biter sig i läpp och kind.

Vid bedövning i underkäken kan halva tungan bli bedövad. Undvik att äta något innan bedövningen släppt.

Smärtstillande läkemedel efteråt

Ibland behöver du ta smärtstillande läkemedel redan när du får behandlingen för att det inte ska göra så ont när behandlingen är klar.

Du kan behöva diskutera med tandläkaren eller tandhygienisten hur länge efter behandlingen du behöver ta smärtstillande medel.

Du bör inte köra bil till eller från tandvårdsmottagningen om du tar lugnande medel. Det beror på att du blir trött av läkemedlet och får försämrad reaktionsförmåga. 

Dina rättigheter i tandvården

Du kan söka tandvård på vilken tandvårdsmottagning du vill i hela landet. Varje tandvårdsmottagning bestämmer själv priset för den tandvård den utför. Fråga vad en undersökning eller behandling kostar. Du har rätt att få veta det i förväg.

Läs om dina rättigheter i tandvården här.

Gratis för barn och unga

Barn och unga behöver inte betala för tandvård. Det gäller till och med den 31 december det år du fyller 23. Då ingår nästan alla undersökningar och behandlingar som tandläkaren eller tandhygienisten anser att du behöver.

Tandvårdsbidrag

Du får betala för tandvård från och med det år du fyller 24.

Du får ett bidrag för tandvård varje år. Hur mycket du får beror på hur gammal du är. Det kallas allmänt tandvårdsbidrag. Säg till att du vill använda bidraget när du ska betala.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för tandvård fungerar så att du under en period på tolv månader betalar hela kostnaden för tandvård upp till 3 000 kronor. Om dina tandvårdskostnader under perioden överstiger det beloppet får du tandvårdsstöd från staten. 

Garantier

Det finns garantier för de flesta behandlingar. Det betyder du kan få en behandling omgjord utan att du behöver betala en gång till. Läs om garantier inom tandvård.

Läs om kostnader och ersättningar inom tandvård här.

Tolkning till ditt språk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Ibland kan du behöva betala för språktolk.

Mer på 1177.se

Receptfria läkemedel vid tillfällig smärta - vad ska jag välja?

Ibland kan du få tillfällig smärta, till exempel huvudvärk, migrän, tandvärk eller mensvärk. Då kan du behöva något läkemedel för att minska smärtan. Det finns flera olika läkemedel som du kan köpa utan recept.

Psykoterapi och psykologisk behandling

Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling.

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Till toppen av sidan