Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Behandling och stöd vid alkoholproblem

Du som vill dricka mindre har många olika möjligheter att få hjälp. Du kan få hjälp med läkemedel eller med psykologisk behandling. Båda anses vara lika effektiva, men passar olika bra för olika personer. Behandlingar kan också kombineras. En del får bra stöd i självhjälpsgrupper.

Två personer som sitter vid ett bord och samtalar.
Samtal kan vara en del av behandlingen vid alkoholproblem.

Ofta går det att ändra vanor utan hjälp. Ibland går inte det och då kan du få hjälp med de behandlingar du kan läsa om i den här texten.

Självhjälpsprogram

På internet finns det självhjälpsprogram som du kan följa för att ändra dina alkoholvanor. Du får rådgivning och kan registrera ditt drickande i ett system.

Programmet hjälper till med instruktioner så att du kan ändra ditt drickande. Du kan vara anonym. 

Var kan jag hitta ett självhjälpsprogram?

På sajten Alkoholhjälpen hittar du ett självhjälpsprogram. Där du kan genomföra KBT-behandling, men vara anonym. Du kan också delta i ett chatt-forum där många personer delar erfarenheter.

Även Beroendecentrum har självhjälpsprogram. I det programmet är du inte anonym, men de som behandlar har samma tystnadsplikt som övrig vård.

Rådgivning på telefon

Alkoholhjälpen kan du få rådgivning på telefon. Du kan vara anonym om du vill.

Motivationshöjande behandling

Du kan bli hjälpt av motivationshöjande behandling om du är missnöjd med dina alkoholvanor, men kanske osäker på vad du ska göra.

Behandlingen kan hjälpa dig att fatta beslut om hur du ska ändra dina vanor.

Du får prata med en behandlare. Ni samtalar om hur drickandet påverkar ditt liv. Behandlaren talar inte om för dig hur du ska göra, utan hjälper dig att själv komma fram till hur du vill ha det i stället.

Genom samtalen kan du känna dig starkare och få lättare att hitta lösningar till förändring.

Var kan jag få hjälp med motivationshöjande behandling?

Kontakta en beroendemottagning eller Alkoholhjälpen.

15-metoden

15-metoden är en ny typ av behandling. Den kallas för 15-metoden bland annat för att du får komma på korta rådgivande samtal. Samtalen brukar vara 15 minuter.

Förutom rådgivande samtal kan du även få svara på frågor och ta blodprover. Det kan även ingå behandling med läkemedel.

Var kan jag få hjälp med 15-metoden?

15-metoden kan finnas på vårdcentralen eller hos företagshälsovården.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

KBT är en terapi där du får lära dig att hantera svåra situationer. Du får jobba med dina tankar och hur du brukar bete dig.

Behandlingen brukar börja med att man pratar med behandlaren om sin situation. Ni pratar om dina svårigheter och varför du dricker som du gör. Sedan sätter ni tillsammans upp mål för behandlingen. Ni arbetar med att hitta strategier så att du kan hantera dina problem.

Du får uppgifter som du ska göra mellan besöken. Uppgifterna är viktiga för att du ska få till en förändring.

En viktig del i behandlingen är att hitta strategier. Du får fundera på vad som fungerar på lång sikt och på hur du kan hantera eventuella bakslag.

Du kan få behandling antingen individuellt eller i grupp.

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi.

Var kan jag få hjälp med KBT?

Kontakta specialistvården inom psykiatri eller beroendevård, titta på Hitta vård vad som finns. Du kan också kontakta Alkoholhjälpen. Även vissa vårdcentraler kan ha personal som jobbar med KBT. 

Tolvstegsbehandling

Behandlingen innehåller tolv åtgärder som kan hjälpa dig att förändra ditt liv och leva nyktert. Behandlingen uppmuntrar till att vara med i AA, Anonyma Alkoholister. Det är den föreningen som har grundat tolvstegsbehandling.

Du får först prata med en behandlare. Ni utgår från din situation och dina förutsättningar och följer en plan som är utformad för just dig.

I tolvstegbehandling blandas gruppterapi, enskilda samtal och eget arbete under handledning. Oftast är närstående delaktiga.

Grundbehandlingen brukar pågå i ungefär fem till tolv veckor. Sedan kan det vara uppföljningar under det kommande året.

Du kan få tolvstegsbehandling antingen på ett behandlingshem eller i din vanliga miljö.

Söka tolvstegsbehandling

Kontakta socialtjänsten i din kommun om du vill ha tolvstegsbehandling. 

Självhjälpsgrupper

I självhjälpsgrupper får du tala med andra som har blivit nyktra. Självhjälpsgrupper har ingen professionell behandling, de fungerar mer som ett kamratstöd.

Det kan finnas telefonrådgivning och möten. Det kan finnas olika sorters möten, som möten för en viss könstillhörighet eller möten endast för unga. Grupperna brukar samarbeta med läkare, behandlingshem och socialtjänsten.

Självhjälpsgrupper finns i de flesta kommuner och ofta ordnas möten flera gånger per vecka. I en självhjälpsgrupp strävar man oftast efter att bli helt nykter och inte dricka alkohol alls.

Var finns självhjälpsgrupper?

Det finns självhjälpsgrupper över hela landet. Anonyma alkoholister är den mest etablerade gruppen.

Behandling med läkemedel

Det finns olika läkemedel som kan göra det lättare att ändra alkoholvanor. Läkemedlen kan göra så att du mår dåligt av att dricka, att suget efter alkohol minskar eller att alkoholruset blir mindre positivt.

Här kan du läsa mer om läkemedel vid alkoholberoende

Var kan jag få läkemedel mot alkoholberoende?

Läkemedel skrivs ut av en läkare som du träffar på vårdcentralen, företagshälsovården, behandlingshem eller beroendemottagning.

Behandlingshem

På ett behandlingshem kommer du bort från din vanliga miljö och kan koncentrera dig helt på att bli nykter.

På behandlingshem är det vanligt med tolvstegsbehandling. Du bor på hemmet under grundbehandlingen, ungefär fem veckor. Efter grundbehandlingen jobbar du vidare i din vanliga miljö. Ofta har du kontakt med en behandlare under det kommande året.

Söka behandlingshem

Kontakta socialtjänsten om du vill få hjälp på ett behandlingshem. Titta på kommunens hemsida.

Olika behandling i olika delar av landet

Det kan finnas olika möjligheter till behandling beroende på var du bor. Enligt patientlagen har du rätt att välja öppenvård var som helst i Sverige. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd.

Du ska få vara med och bestämma

Enligt patientlagen ska du få vara med och bestämma över din vård. För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska kan du ha rätt att hjälp av en tolk. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp.

Aktuella artiklar

Alkoholberoende

En del som dricker alkohol utvecklar så småningom ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka eller att dricka mindre. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Det finns bra metoder för att bli av med ett alkoholberoende.

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Det går att bli av med alkoholproblem. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Det räcker inte att andra vill att du ska sluta. Många kan ändra vanor utan behandling.

Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

Det går att komma till rätta med alkoholproblem. Det finns många olika möjligheter för dig som vill dricka mindre. Enligt patientlagen har du rätt att söka vård var du vill i Sverige. Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt.

Till toppen av sidan