Kostnader och ersättningar

E-frikort – en digital frikortstjänst

Innehållet gäller Gävleborg

E-frikort är en digital hantering av högkostnadsskydd. De flesta regioner i Sverige är anslutna till frikortstjänsten.

Så fungerar tjänsten e-frikortet

De avgifter som ingår i högkostnadsskyddet registreras när du besöker en vårdgivare som är ansluten till e-frikort.

När du nått beloppsgränsen för högkostnadsskyddet skapas ett frikort automatiskt. Frikortet skickas till din folkbokföringsadress. Du behöver då inte betala fler avgifter under tiden frikortet är giltigt.

Besök i andra regioner

Flera regioner är anslutna till tjänsten e-frikort. Besöker du en vårdgivare i en annan region som är ansluten blir även dessa besök registrerade digitalt.

Vårdgivare som inte är anslutna till e-frikort

Har du besökt vården hos en vårdgivare som inte är ansluten till tjänsten e-frikort? För att få besöket registrerat i efterhand ska du ta med kvitto eller kopia på fakturan från besöket till din hälsocentral. Du kan också kontakta Centralkassan.

Jag vill inte ha e-frikort

Vill du inte vara med i tjänsten e-frikort kan du kontakta Centralkassan. Då avslutas ditt konto och dina uppgifter raderas.

Har du avslutat ditt konto i tjänsten e-frikort får du själv spara kvitton och fakturakopior och hålla koll på de avgifter du betalar. När du kommit upp till beloppet för högkostnadsskyddet kontaktar du Centralkassan för att få ett frikort.

Har du valt att inte ha e-frikort är det möjligt att välja det igen om du ångrar dig.

Jag har frågor om e-frikort eller högkostnadsskydd

Du kan få hjälp med de flesta frågor som handlar om ditt högkostnadsskydd hos din hälsocentral.

Du kan också vända dig till Centralkassan med dina frågor om högkostnadsskydd, frikort och avgifter. 

Kontakta Centralkassan
026-15 51 20, vardagar 8.00–12.00.

centralkassan@regiongavleborg.se

Region Gävleborg
Centralkassan -95-
801 88 Gävle

Till toppen av sidan