Min vård Gävleborg

Så tillgänglig är Min vård Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Så många som möjligt ska kunna använda den digitala tjänsten Min vård Gävleborg. Här kan du läsa om hur tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet. Du kan också läsa om kända tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Tjänsten är till stor del tillgänglig. Delar av tjänsten är inte helt tillgängliga och Region Gävleborg jobbar hela tiden med att förbättra den. Det som förbättras först är det som anses vara viktigast att åtgärda.

Granskning av tjänsten gjordes senast oktober 2023.

Brister i tillgängligheten

Denna digitala tjänst uppfyller delvis nivå AA i standarden WCAG version 2.1. Se exempel på innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Navigering

I hela tjänsten:

 • Fokusordningen är inkonsekvent för användare med tangentbord eller skärmläsare.
 • Vissa sidtitlar är otydligt markerade.

Söka vård:

 • På söksidan måste man scrolla horisontellt för att se allt innehåll.

Videosamtal:

 • Fokusindikator för användare som styr med tangentbord fungerar inte i videosamtal.

Rubrik och texter

I hela tjänsten:

 • Öka textstorleken fungerar inte.
 • Inkonsekvent kodning av rubriknivå förekommer.
 • Otydliga länkbeskrivningar förekommer.
 • Låg kontrast på vissa texter och element förekommer.
 • Länkar saknar tydlig markering att det är en länk, de markeras ibland endast med färg.

Sök vård- och bokningsflöde:

 • Vid ökat teckenavstånd försvinner information från toppen av sidan.

Egenmonitorering:

 • Knappen “Visa mer” är inte kodad som en knapp.

Färg, bild och grafik

I hela tjänsten:

 • Kantlinjer på inmatningsfält, knappar och övriga objekt har otillräckliga kontrastvärden.
 • Vissa bilder och ikoner saknar textalternativ.
 • Vissa ikoner och bilder bör döljas då de enbart ska fungera som dekoration.

Egenmonitorering/startsida:

 • Grön text och ikon som indikerar att man klarat dagens mätning har otillräckligt kontrastvärde.

Formulär och inmatningsfält

 • En del formulär behöver bli bättre på att ge feedback till användaren när ett fel uppstår.
 • En del formulär saknar etiketter vilket kan försvåra för personer som använder digitala hjälpmedel.
 • Kantlinjer på vissa inmatningsfält har otillräckligt kontrastvärde.
 • När man väljer vem man söker vård för behöver formulärfälten få tydligare beskrivning för de enskilda radioknapparna. I dagsläget är det otydligt för den som använder digitala hjälpmedel.

Specifika skärmläsare

Startsidan samt undersidor:

 • Uppläsning av information om vad pricken på fliken "Mina ärenden" fungerar inte.
 • Uppläsning av statusmeddelande om utloggning fungerar inte.

Triage- och bokningsflöde:

 • Uppläsning av vem som är avsändare av meddelanden fungerar inte.

Videosamtal:

 • Uppläsning av knappar och dess beskrivning fungerar inte.

Väntrummet:

 • Uppläsning av aviseringar när sidinnehåll ändras fungerar inte.

Egenmonitoreringsflödet:

 • Uppläsning av felmeddelande efter att ha matat in fel värde fungerar inte.
 • Felaktig användning av element för anslutning av extern enhet (länk istället för knapp).
 • Uppläsning av anslutna enheter fungerar inte.
 • Uppläsning av ny information som dyker upp under flödets gång fungerar inte.
 • Skärmläsare läser upp irrelevant innehåll som gömmer sig bakom en modal.

Övrigt

 • Inloggad sessiontid är för kort och det bör tydligare framgå hur användaren kan förlänga sessionstiden.
 • I sista steget i bokningsflödet framkommer det inte vad redigeraknappen gör.
 • Alternativknappar i delen “Nästa bokningsbara tid” saknar information i bokningsflödet.

Så testas tjänsten

Region Gävleborg gör regelbundet användartester. Du som användare är välkommen med dina synpunkter. Användartester och intervjuer med användare sker regelbundet.

Axess Lab är ett företag som hjälper andra företag och organisationer att testa sina digitala tjänster. Axess Lab gör regelbundet granskningar av tjänsten Min vård Gävleborg.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Är du inte nöjd med tillgängligheten i tjänsten kan du ta kontakt med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Till toppen av sidan