Min vård Gävleborg

Så tillgänglig är Min vård Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Region Gävleborg vill att så många som möjligt ska kunna använda den digitala tjänsten Min vård Gävleborg. Här kan du läsa om hur tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet. Du kan också läsa om kända tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Tjänsten är till stor del tillgänglig. Vi vet att delar av tjänsten inte är helt tillgängliga och jobbar hela tiden med att förbättra den. Det som vi förbättrar först är det som anses vara viktigast att åtgärda.

Brister i tillgängligheten

Denna digitala tjänst uppfyller delvis nivå AA i standarden WCAG version 2.1. Se exempel på innehåll som inte är tillgängligt nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Bild, text och rubriker

 • Vissa texter, grafiska element och rörliga bilder har inte tillräcklig kontrast.
 • Vissa bilder, grafiska element och ikoner saknar alternativ text.
 • När text förstoras kan det vara svårt att läsa.
 • Det finns inga undertexter under ett videomöte, vilket kan försvåra för dig som har nedsatt hörsel.
 • Rubriker hjälper inte alltid dig som användare att förstå sidans innehåll eller syfte.
 • Automatiska uppdateringar av text och innehåll (i exempelvis chatt) behöver förtydligas för dig som använder digitala hjälpmedel, såsom skärmläsare.

Navigering

 • I vissa delar av tjänsten kan det vara svårt att navigera enbart med tangentbord eller liknande hjälpmedel.
 • Vissa sidor behöver bättre struktur och instruktioner i koden för att digitala hjälpmedel ska fungera korrekt.
 • Vissa rörliga bilder saknar etiketter och instruktioner vilket kan försvåra för dig som använder digitala hjälpmedel.
 • I iOS och Android native-appar är det endast möjligt att använda tjänsten i stående format.

Formulär och inmatningsfält

 • En del formulär behöver bli bättre på att återkoppla till dig som användare när ett fel uppstår.
 • En del formulär saknar etiketter, vilket kan göra det svårare för dig som använder digitala hjälpmedel.

Så testas tjänsten

Region Gävleborg gör regelbundet användartester och lyssnar på vad du som användare har synpunkter på och återkopplar till oss. Vi gör också regelbundet användartester och intervjuer med dig som användare.

Testdevlab är ett företag som hjälper andra företag och organisationer att testa sina digitala tjänster. Testdevlab gör regelbundet granskningar av tjänsten Min vård Gävleborg.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Är du inte nöjd med tillgängligheten i tjänsten kan du ta kontakt med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Till toppen av sidan