Digital tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse bild- och videoverktyget

Bildverktyget och videoverktyget kan erbjudas när du ringer 1177. Alla ska kunna använda bildverktyget och videoverktyget, även du som har en funktionsvariation och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av verktygen.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns gällande tillgänglighet i bildverktyget och videoverktyget. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som bildverktyget och videoverktyget minst ska uppnå är WCAG 2.1 på nivå AA.

Bildverktyget och videoverktyget uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att sajterna huvudsakligen är i nivå AA i standarden WCAG 2.1.

Bildverktyget

Här nedan beskrivs vilket innehåll i bildverktyget som inte är tillgängligt:

  • När man använder mobiltelefonen i liggande läge anpassas inte verktyget så att hela skärmen nyttjas.
  • Ibland behöver man scrolla i bildverktyget, men det finns ingen indikation på att man behöver scrolla förrän man gör det.

Videoverktyget

Här nedan beskrivs vilket innehåll i videoverktyget som inte är tillgängligt:

  • När man använder mobiltelefonen i liggande läge anpassas inte verktyget så att hela skärmen nyttjas.
  • Ibland behöver man scrolla i videoverktyget, men det finns ingen indikation på att man behöver scrolla förrän man gör det.
  • När man använder textförstoring blir den egna videorutan liten och man ser inte tydligt vad man sänder.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Har du beröm, kritik eller förslag på förbättringar ska du istället använda formuläret på den här sidan.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan