Digital tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Formulärhantering

Vårt mål är att innehållet på på 1177 ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för Formulär att fylla i. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som Formulär att fylla i minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG. Nedanstående brister kommer att vara senast under våren 2021.

Allmänna brister 

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som använder tjänsten:

  • Varje sida i formuläret ska få en beskrivande text. Just nu är det samma titel på alla sidor: Formulär att fylla i.
  • Sidor och vyer saknar en huvudrubrik. Ibland används olika rubriknivåer inkonsekvent.

För dig som använder skärmläsare

En skärmläsare är ett program som läser upp det som står på skärmen. Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare:

  • Det saknas funktion för att lista alla rubriker på en sida med hjälp av skärmläsarens kortkommando.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Har du beröm, kritik eller förslag på förbättringar ska du istället använda formuläret på den här sidan.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan