STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET

KBT via internet

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest. Det går att få KBT via internet. Då kan du ta del av behandlingen var och när det passar dig.

De flesta regioner erbjuder KBT via internet. För att få information om vad gäller i din region, se till att du valt rätt region i regionväljaren högst upp på sidan.

Vad innebär det att få behandling med KBT?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv. Behandlingen syftar till att du ska kunna förändra din vardag.

Under behandlingen får du uppgifter och övningar som du gör på egen hand. KBT är den terapiform som oftast rekommenderas vid depression och ångest. Läs mer om olika terapiformer här.

KBT-behandling erbjuds ofta via internet. Fördelen med det är att du då får tillgång till behandlingen i din vardag, och kan göra dina uppgifter var och när det passar dig.

Under behandlingen har du möjlighet att skicka meddelanden och frågor till behandlaren. Hen svarar på frågor och stöttar dig med de uppgifter och övningar du gör.  Behandlingen pågår i mellan fyra och femton veckor, beroende på behandlingsprogram.

Person som sitter med en bärbar dator.
En fördel med behandling via internet är att behandlingen ständigt är tillgänglig. Behöver du mer tid till någon uppgift kan du själv bestämma dig för att lägga mer tid på den, eller ta en paus och fortsätta senare.

Så går behandlingen till

Det behövs alltid en bedömning om behandlingen passar för dig, innan du påbörjar den. Bedömningen sker vanligen via ett vårdbesök. Ibland kan besöket ske via videosamtal.

När behandlingen börjar får du logga in på en webbplats för att läsa om och arbeta med innehållet i behandlingen. Behandlingen kan bestå av texter, filmer, ljudfiler och övningar. Själva behandlingarna brukar vara upplagda i olika moduler.

Varje vecka går du igenom en ny modul, vilket innebär att du dels får läsa en text eller se en film och dels får uppgifter som du ska göra. Vanligen ingår att du varje vecka får fylla i hur du mår så att behandlaren kan följa hur det går för dig.

Gävleborg

IKBT i Region Gävleborg

Med kognitiv betendeterapi via nätet får du kunskap om hur du kan jobba med din psykiska ohälsa. Du får via ett frågeformulär följa din utveckling under behandlingens gång.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

I kognitiv beteendeterapi (KBT) får du kunskap om psykologi och du får prova på olika strategier för att hantera dina svårigheter. Med hjälp av frågeformulär kan du följa din utveckling under behandlingens gång. IKBT sker genom en säker inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Får jag stöd i självhjälpsbehandlingen?

Under behandlingstiden har du två till tre uppföljande telefonsamtal med en internetbehandlare som har utbildning i KBT. Du har då möjlighet att ställa frågor och diskutera hur du tycker att det fungerar för dig i behandlingen. Utöver det kan du kontakta handledaren skriftligen vid behov.

Vem passar det?

  • Du som har behov av att arbeta med behandlingen utanför kontorstid.
  • Du som trivs med att ta in information skriftligen och med att fundera över dig själv på egen hand.
  • Du som har förmågan att driva behandlingen vidare genom att ta itu med övningarna och informationstexterna regelbundet.

Vilka olika behandlingar finns det?

Primärvården i Region Gävleborg erbjuder behandlingar om ångest, oro, depression, stress, sömn och självkänsla.

Upplägg

Behandlingarna består av åtta till tretton avsnitt. Du arbetar med varje avsnitt i en vecka. Varje avsnitt består av en faktadel, där du får öka din kunskap om ditt problem, och en uppgiftsdel. Texterna kan innehålla ett brett utbud av förslag på uppgifter att göra. Sedan är det du själv som avgör vad som är bäst utifrån den du är och de värderingar och intressen du har.

Du behöver avsätta några timmar i veckan för arbetet vid datorn och i vardagen när du ska utföra övningarna som du läser om.

Så loggar du in i e-tjänsten

För att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster loggar du in. Du loggar in med e-legitimation, se film om hur du loggar in med e-legitimation på 1177.se

Läs mer om hur du startar du din internetbehandling.

Kontakt

För att få tillgång till IKBT kontaktar du psykosociala teamet på din hälsocentral. Vid frågor om internetbehandling kontaktar du någon av internetbehandlarna nedan. 

Norra Hälsingland - Eva-Lena Jonsgården, 0650-928 16, eva-lena.jonsgarden@regiongavleborg.se

Södra Hälsingland - Anna-Carin Andersson, 0270-770 39, anna-carin.c.andersson@regiongavleborg.se

Gävle - Jennie Österberg, 026-15 77 79, jennie.osterberg@regiongavleborg.se

Västra Gästrikland - Maj Norrback Karlsson, 026-27 85 92, maj.norrback.karlsson@regiongavleborg.se

Hur vet jag om behandlingen passar mig?

Behandlingen kan bland annat erbjudas till dig med depressionsocial ångestpaniksyndrom, OCD - tvångssyndromsömnsvårigheter och stress. Den kan även hjälpa mot dysmorfofobi - BDD, tinnitus och IBS – känslig tarm.

Behandlingen ger dig möjlighet att arbeta självständigt. Den ska kunna passa in i ditt liv och du ska vilja göra arbetet.

Du behöver ta dig den tid som behövs, ofta en timme per dag. Du behöver en dator eller en mobiltelefon med internetuppkoppling.

Hur gör jag för att få KBT via internet?

För att ansöka om KBT via internet kan du göra på två sätt:

  • Kontakta din vårdcentral eller psykiatriska mottagning. De kan ofta hänvisa dig vidare till KBT via internet eller göra en bedömning om andra insatser är lämpliga. 
  • Sök behandling via internetpsykiatri i Region Stockholm, oavsett var i landet du bor. Här kan du läsa mer om hur du gör för att anmäla dig.

Det finns också privata företag som erbjuder KBT via internet.

Till toppen av sidan