Hörselundersökningar på barn

Hörselundersökning på barn från 8 månaders ålder

Innehållet gäller Gävleborg

När barnet inte kan tala om att hen hör ett ljud under en hörselundersökning används ljud-bild-mätning. Testet kallas också för VRA (visual reinforcement audiometry). Testet görs på små barn, men även äldre barn som inte kan vara med på annat sätt.

Ett litet barn tittar på en bildskärm med en intressant lila figur under en hörselundersökning. En audionom och barnets förälder finns också i rummet.

Under barnets första levnadsår utvecklas hörselförmågan. Den ligger till grund för talutveckling och kommunikation. Det är viktigt att medfödda hörselnedsättningar upptäcks tidigt. Det för att följa barnets språkutveckling och allmänna utveckling och för att det är möjligt att behandla hörselnedsättningen.

Till toppen av sidan