Bildundersökningar och röntgen

Ultraljud av urinvägar på barn

Barns urinvägar kan behöva undersökas av flera olika skäl. Det kan till exempel vara att barnet har ont i magen eller har besvär från urinvägarna. Med hjälp av ultraljud kan läkaren eller sjuksköterskan se bilder av kroppens organ och vävnader på en bildskärm.

Ultraljud är en vanlig metod för att undersöka insidan av kroppen. Undersökningen kan kittlas lite, men gör inte ont. Undersökningen tar ungefär 30 minuter och du som närstående kan vara med.

Här kan du läsa mer om röntgen av barn.

Förberedelser

Barnet kan äta och dricka som vanligt före undersökningen.

Bra om blåsan är fylld

Barnet ska helst inte kissa direkt före undersökningen. Bilderna på urinblåsan blir tydligare om blåsan är fylld. Det kan vara svårt att få barn som har blöja att vänta med att kissa, men det går att undersöka barnet ändå.

Berätta för barnet vad som kommer att hända

De flesta barn brukar bli lugnade av att få veta vad som ska hända. Ju äldre ditt barn är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Därför är det viktigt att du och barnet förstår informationen ni får av vårdpersonalen. De ska anpassa informationen efter barnets ålder och mognad.

Ta med något som barnet gillar

Det brukar vara bra att ta med något hemifrån som barnet gillar. Det kan göra att barnet känner sig tryggare. Det kan till exempel vara en bok, en film eller en leksak som barnet tycker om.

Så går undersökningen till

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Du som är närstående kan vara med barnet hela tiden.

Bra om barnet kan ligga stilla

Barnet får först ta av sig kläderna på överkroppen. Det går också bra att ta undan kläder från magen.

Barnet får ligga på rygg eller på sidan. Det är viktigt att barnet ligger så stilla som möjligt, så att bilderna blir tydliga.

Hjälp barnet att känna sig trygg

Låt barnet titta på något hen gillar under undersökningen. Barn som är oroliga kan ibland få sitta eller ligga i knät på den närstående som följer med. Men det kan vara svårare för läkaren eller sjuksköterskan att ta bra bilder då.

Barnet får gelé på magen

Läkaren eller sjuksköterskan stryker ett lager gelé på huden över området som ska undersökas. Gelén gör att bilderna blir tydligare. Det kan kännas lite kallt och kladdigt. Personalen lägger en handduk eller papper för att skydda kläderna.

En dosa förs över barnets mage

Därefter håller läkaren eller sjuksköterskan en så kallad ultraljudsgivare mot huden. Den är en liten dosa som får plats i en hand. Läkaren eller sjuksköterskan stryker dosan över barnets mage för att kunna se organen ur olika vinklar. Barnet kan känna ett tryck mot magen. Ibland kan det kittla ltie.

Ljudvågor omvandlas till bilder på en skärm

Från dosan sänds svaga ljudvågor in i kroppen. Ljudvågorna omvandlas till en rörlig bild med hjälp av en dator. På så sätt går det att se kroppens inre organ och vävnader på en bildskärm.

Flera personer kan undersöka barnet

Det är oftast flera personer som undersöker barnet, och är med inne i undersökningsrummet. Det är för att det är flera personer inom vården som hjälps åt att granska bilderna. Det gäller både vid undersökningen och efteråt.

Du och barnet har rätt till tolkhjälp

Du och barnet ska få vara delaktiga i vården. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Så mår barnet efteråt

Efter undersökningen mår barnet som vanligt. 

Du och barnet kan lämna sjukhuset direkt efter undersökningen.

När får vi svar?

Vårdpersonalen undersöker bilderna efter undersökningen. De skickar sedan svaret till den läkare som beställde undersökningen. Hen meddelar sedan dig.

Varför görs undersökningen?

Ultraljud av urinvägarna kan göras av flera olika anledningar. Det kan till exempel vara något av det här:

Ibland behöver barnet undersökas mer

Ibland behöver barnets urinblåsa, urinrör och urinledare undersökas med röntgen. Det kan vara om barnet till exempel har svårt att kissa eller har fått urinvägsinfektion flera gånger. Undersökningen kallas miktionsuretrocystografi, eller MUCG.

Barnet kan ibland behöva bli undersökt med en annan röntgenmetod som kallas urografi. Det kan till exempel vara om barnet har fått en njurinfektion.

Läs mer på 1177.se

Röntgen av njurarna och urinledarna på barn

En röntgen av njurarna och urinledarna på barn kan till exempel visa njurarnas storlek och form. Undersökningen kan också visa om njurarna är skadade eller om det finns något hinder i urinvägarna. En undersökning av njurarna och urinledarna tar ungefär en halvtimme och gör inte ont. Som närstående kan du vara med hela tiden.

Röntgen av urinblåsan, urinröret och urinledarna på barn

Barn som har svårt att kissa eller upprepade gånger får urinvägsinfektion kan behöva få urinblåsan, urinröret och urinledarna röntgade. Undersökningen gör inte ont men kan kännas lite obehaglig. Som närstående kan du vara med hela tiden.

Så fungerar njurar och urinvägar

Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen.

Urinvägsinfektion hos barn

Urinvägsinfektion är en ganska vanlig sjukdom hos barn. Den orsakas av bakterier som kommit in i urinröret och urinblåsan. När bakterierna stannar där kallas det blåskatarr. Sprider sig bakterierna upp till njurarna och njurbäckenet kallas det njurbäckeninflammation.

Till toppen av sidan