Mat och dryck för barn

Barns törst och vätskebehov

Barn dricker ibland mer och ibland mindre. Kroppen ställer in sig så att barnet dricker när det behövs, om barnet inte är sjuk. Ibland behövs mer vätska, till exempel vid magsjuka. Sök vård om barnet dricker väldigt mycket och ändå fortsätter att vara törstig.

Barn som dricker vatten ur en mugg.

Små barn behöver mycket mer vätska i förhållande till kroppsvikten än tonåringar och vuxna. De är känsligare för att förlora vätska.

Från tre till fyra års ålder kan ofta barn själva förstå och säga att de är törstiga. När de inte själva förstår och kan berätta behöver du se till att de får i sig vätska.

Tänk på att mat också innehåller mycket vätska. En del av barnets behov av vätska täcks varje dag genom maten hen äter.

Till toppen av sidan