Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Just nu är det problem att se sina bokade tider från Region Dalarna. Felsökning pågår.

Smärtbehandlingar och rehabilitering

Artrosskola, fysiskt eller digitalt

Innehållet gäller Dalarna

Artrosskolan vänder sig till dig med besvär från höft, knä eller hand. Personer med ledbesvär kan söka direkt eller bli hänvisade av vårdgivare. Artrosskolan finns som gruppverksamhet eller digitalt på nätet.

Surfplatta i händerna

Hur går det till?

Varje patient träffar en fysioterapeut (sjukgymnast) som ställer diagnos eller utesluter andra orsaker till besvären. Du får en bedömning av ditt besvär och funktion.

Fysioterapeut håller i artrosskola, ibland tillsammans med arbetsterapeut. Deltagarna i artrosskolan får lära sig att aktivitet är bra för leden och att en viss smärta under träning inte är farlig. En tumregel är att det får lov att göra ”acceptabelt ont” och att eventuell ökad smärta ska ha klingat av inom 24 timmar.

Du blir erbjuden att gå en artrosskola, fysiskt eller digitalt. För att kunna ta del av Digitala artrosskolan anmäler man sitt intresse hos sin fysioterapeut eller arbetsterapeut. Utbildningen läggs då till som en e-tjänst via Stöd och behandling, på 1177.se. Här sker också en fortlöpande kontakt med vårdgivaren.

Artrosskolans innehåll

Innehållet i en artrosskola följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid grundbehandling av artros. Du får information om vad artros är, riskfaktorer, tillgänglig behandling och råd om egenvård. Därefter erbjuds du ett individuellt utprovat träningsprogram och möjlighet att träna regelbundet tillsammans med andra under handledning och övervakning. 

Här får du den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling. Uppföljningen sker vanligtvis mot BOA-registret, (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros).

Därför ska man träna

Studier visar att leder som inte utsätts för belastning får en försämrad broskkvalitet. Träning som förbättrar styrka, kondition, balans samt regelbunden motion, leder till minskade besvär, ökad aktivitetsförmåga samt ökad livskvalitet. Ju starkare du blir och bättre kondition du får desto mindre symtom får du.

En del patienter behöver också få stöd för att gå ned i vikt för att på så sätt minska sina ledbesvär.

Här kan du hitta adresser och kontaktuppgifter till mottagningar, Fysioterapi.

Till toppen av sidan