Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Habiliteringen i Dalarna

Vilka arbetar på habiliteringen?

Innehållet gäller Dalarna

På habiliteringen finns många olika yrkesgrupper som arbetar i team tillsammans med dig och ditt nätverk. Under din tid hos oss kan du ha kontakt med olika yrkesgrupper beroende på vilket stöd du behöver.

Vilka arbetar på Habiliteringen?

Dessa yrkesgrupper finns på Habiliteringen:

Arbetsterapeut

 • Utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter
 • Ger stöd för att behålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor
 • Utreder och behandlar handfunktion
 • Föreslår anpassningar av aktiviteter samt anpassningar av boende och skolmiljöer

Dietist

 • Utreder nutritionsproblem
 • Ger råd och stöd om kostbehandling

Konsulent

 • Organiserar kurs- och gruppverksamhet för habiliteringens målgrupp
 • Samverkar med andra verksamheter i samhället, till exempel kommuner, studieförbund och föreningar

Kurator

 • Ger stödstamtal till dig som är patient och dina närstående
 • Informerar om samhällets stödinsatser
 • Samverkar med andra verksamheter i samhället, till exempel kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Logoped

 • Utreder behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt
 • Förskriver kommunikationshjälpmedel
 • Utreder och behandlar ät- och drickproblem samt tal- och skrivsvårigheter

Psykolog

 • Utreder och diagnostiserar psykiska aspekter av utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar
 • Erbjuder samtal och information utifrån funktionsnedsättningen till dig som patient och ditt närverk
 • Ger konsultation, handledning och utbildning

Medicinsk sekreterare/administratör

 • Är ofta den första kontakten för dem som kommer på besök eller ringer till habiliteringen
 • Ger administrativt stöd till den övriga habiliteringspersonalen

Fysioterapeut/sjukgymnast

 • Utreder, behandlar och följer upp motorisk funktion och utveckling samt rörelse och förflyttningsförmåga
 • Förskriver och följer upp vissa hjälpmedel

Sjuksköterska

 • Ger information och rådgivning i omvårdnad och medicinsk behandling utifrån funktionsnedsättning
 • Följer upp och stöttar utveckling
 • Ger konsultativa insatser till nätverk

Specialpedagog

 • Gör pedagogiska kartläggningar och utredningar i olika miljöer
 • Följer upp och stöttar utveckling
 • Ger konsultativa insatser till nätverk

Chef

 • Avdelningschef ansvarar för verksamheten vid varje mottagning
 • Verksamhetschef ansvarar för Region Dalarnas samlade habiliteringsverksamhet
Till toppen av sidan