Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Habiliteringen i Dalarna

Hur går det till på Habiliteringen?

Innehållet gäller Dalarna

Vårt arbete utgår från ditt eget behov. Åtgärder planeras gemensamt utifrån din aktuella livssituation. Planeringen sammanställs i en habiliteringsplan och visar vilka mål man ska sikta mot.

Vad händer på Habiliteringen?

Eftersom behov förändras är det vanligt att kontakterna varierar under åren.

Habiliteringen erbjuder konsultativa insatser, kurser, utbildning och gruppverksamhet för dig och ditt nätverk.

Vi samverkar med andra samhällsinstanser.

1. Första samtal

Din berättelse, dina problem och dina prioriteringar. Vår beskrivning av Habiliteringen i Dalarna och var du kan hitta mera information när du behöver. Överenskommelse om vad som ska göras först.

Om du inte har behov av habiliteringens insatser avslutas din kontakt.

2. Kartläggning/annan åtgärd

En eller flera yrkespersoner utreder hur de kan hjälpa dig så att du och dina närstående kan fungera bra i vardagliga situationer. Du eller dina närstående kan anmäla er till baskurser på Habliteringen.

Om du inte har behov av habiliteringens kurser avslutas din kontakt.

3. Återkoppling/habiliteringsplanering

Vi sätter mål och bestämmer vad Habiliteringen kan hjälpa dig och dina närstående med. Vi kommer överens om vad som behöver göras för att nå målen. Du och dina närstående inbjuds till lämpliga kurser eller grupper.

Om du inte har behov av habiliteringens insatser avslutas din kontakt.

4. Insatser

Insatserna kan bestå av råd till dig eller ditt nätverk, fortsatt utredning, kurser eller grupper, självträning, behandling hos terapeuter eller hjälpmedel.

Om du inte har behov av habiliteringens insatser avslutas din kontakt.

5. Uppföljning och habiliteringsplanering

Vi kommer överens om nya mål och vad som behöver göras för att nå målen. Du och dina närstående inbjuds till lämpliga kurser eller grupper.

Till toppen av sidan