Habiliteringen i Dalarna

Hur går det till på habiliteringen?

Innehållet gäller Dalarna

Vilket stöd du behöver från habiliteringen planeras tillsammans med dig. I planeringen beskriver vi vad du vill ska förändras (mål) och vad vi tillsammans ska göra för att nå dina mål (insatser).

Vad händer på Habiliteringen?

Eftersom behov förändras är det vanligt att kontakterna varierar under åren.

Habiliteringen erbjuder konsultativa insatser, kurser, utbildning och gruppverksamhet för dig och ditt nätverk.

Vi samverkar med andra samhällsinstanser.

1. Första samtal

Vid det första besöket på habiliteringen går vi igenom din berättelse, dina problem och dina prioriteringar. Vi informerar om habiliteringen och var du kan hitta mer information när du behöver det. Vi kommer överens om vad som ska göras och i vilken ordning vi ska göra det.

Om du inte har behov av habiliteringens stöd avslutas din kontakt.

2. Kartläggning/utredning

Om det är otydligt vilket stöd du behöver för att fungera bra i vardagen kan en eller flera yrkespersoner utreda vad dina svårigheter beror på och vilken hjälp du behöver. Under tiden du utreds kan du eller dina närstående anmäla er till kurser och få stöd från habiliteringen.

3. Återkoppling/habiliteringsplanering

Vi sätter mål och bestämmer vad Habiliteringen kan hjälpa dig och dina närstående med. Vi kommer överens om vad som behöver göras för att nå målen. Du och dina närstående inbjuds till lämpliga kurser eller grupper.

Om du inte har behov av habiliteringens insatser avslutas din kontakt.

4. Insatser

Utifrån det som du beskrivit erbjuder habiliteringen olika insatser som kan hjälpa dig att nå dina mål. Habiliteringens insatser erbjuds i olika steg där mycket av vårt stöd ges i grupp. Nedan kan du se habiliteringens insatspyramid

pyramid hab.png

5. Uppföljning och habiliteringsplanering

Vi kommer överens om nya mål och vad som behöver göras för att nå målen. Du och dina närstående inbjuds till lämpliga kurser eller grupper.

Till toppen av sidan