Råd om läkemedel

Vad betyder antibiotikaresistens?

Fråga

Vad betyder antibiotikaresistens? 

Svar

Det blir mer och mer vanligt att bakterier utvecklar så kallad resistens. Det innebär att bakterien får motståndskraft mot en eller flera typer av antibiotika. Då går det inte längre att behandla med de typerna av antibiotika.

När en bakterie blir resistent mot flera olika typer av antibiotika kallas den för multiresistent.

Bakterier förökar sig snabbt

Bakterier förökar sig genom att deras celler delar på sig. Delningen av celler sker snabbt. En bakterie hinner dela sig flera gånger under en dag, ibland flera gånger varje timme.

Varje gång en cell delar sig kan dess kärna förändras. Då kan bakterien få nya egenskaper. De starkaste varianterna är de som överlever bäst. De blir ofta resistenta.

Resistens sprids snabbt

En resistent bakterie kan föröka sig trots behandling med antibiotika. Risken för att fler bakterier blir resistenta ökar ju mer antibiotika som används.

Resistenta bakterier sprids ofta snabbt.

Viktigast är det egna immunförsvaret

Det viktigaste skyddet mot bakterier är det egna immunförsvaret. De allra flesta infektioner klarar kroppens immunförsvar av. Då behövs inte antibiotika. Däremot är det viktigt att sjukvården kan använda antibiotika vid allvarligare infektioner, och att antibiotikan då fungerar.

Smittar som andra bakterier

Resistenta bakterier smittar på samma sätt som alla andra bakterier. Störst risk att smittas har personer som har nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av ålder eller vid behandling av vissa sjukdomar.

Viktigt att antibiotika bara används när det behövs

För att minska problemet med antibiotikaresistens är det viktigt att läkare bara skriver ut antibiotika när det är nödvändigt. Det behöver också vara en typ av antibiotika som endast påverkar den bakterie som har orsakat sjukdomen.

Antibiotika som påverkar många olika bakterier ska bara användas i situationer där de verkligen behövs.

Till toppen av sidan