TARMBESVÄR

Körtelmage hos barn

Körtelmage innebär att barnets lymfkörtlar i magen svullnar upp och gör ont. Ofta gör det ont nedtill i magen, särskilt på höger sida. Det är vanligt att barnet har haft en förkylning innan. Körtelmage kan ibland vara svårt att skilja från blindtarmsinflammation.

Det är vanligast att barn och ungdomar får körtelmage. Risken minskar ju äldre barnet blir.

Symtom

Barnet har följande symtom vid körtelmage:

  • Ont i magen, oftast i magens nedre högra del. 
  • Feber, ofta över 39 grader. Febern kommer ofta i samband med att barnet får ont.

Barnet kan också vara tröttare än vanligt. Trots att barnet har ont i magen kan hen ändå bli hungrig och vilja äta.

Barnet blir oftast sjuk på några timmar. Men hen kan också ha symtom under några dagar. Symtomen är då starka ibland, och svaga ibland.

Många gånger har barnet haft en infektion innan, till exempel en förkylning eller halsfluss.

Symtomen vid körtelmage och symtomen vid blindtarmsinflammation kan vara mycket lika varandra. Barnet kan också ha ont i magen av andra anledningar.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast vårdcentral eller jouröppen mottagning om ditt barn något av följande symtom:

  • Ont i magen och feber.
  • Ont i magen som är ihållande och inte går över.

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Undersökningar och utredningar

När du och barnet träffar läkaren får ni berätta om barnets besvär och när de började. Sedan undersöker läkaren barnets mage, framför allt om det gör ont i magens nedre högra del.

Barnet får lämna blodprov och ibland urinprov. Det är för att se om barnet har en infektion i kroppen.

Ibland kan barnet behöva bli undersökt med ultraljud eller med datortomografi.

Behandling

Körtelmage går över av sig själv och barnet behöver ingen behandling. Har barnet ont kan hen få smärtstillande läkemedel, till exempel läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen. Febern och smärtan brukar minska efter två till tre dagar.

Barnet kan få stanna kvar på sjukhuset


Det kan ibland vara svårt för läkarna att avgöra varför barnet har ont i magen, eftersom symtomen vid körtelmage och blindtarmsinflammation påminner om varandra. Barnet kan därför få stanna kvar på sjukhuset om läkarna är osäkra på diagnosen.

Barnet kan opereras om läkarna misstänker blindtarmsinflammation

Ibland kan läkarna välja att operera bort blindtarmen om de misstänker att barnet har blindtarmsinflammation. Kirurgen som opererar kan då upptäcka att barnet har körtelmage vid operationen, och inte blindtarmsinflammation. Blindtarmen opereras ändå bort, för att undvika att barnet ska få blindtarmsinflammation i framtiden.

Vad är körtelmage?

Lymfsystemet består av lymfkärl, lymfkörtlar och lymfatiska organ.

Vid körtelmage har lymfkörtlarna i magen blivit förstorade. Lymfkörtlarna är en del i lymfsystemet.

I körtlarna bildas vita blodkroppar och antikroppar som deltar i kroppens försvar mot infektioner. När det finns en infektion i kroppen blir lymfkörtlarna ofta förstorade och ömma. Det är en naturlig reaktion på infektionen.

I magen kan körtlarna mitt i magen eller nedtill mot ljumskarna bli svullna. Körtelmage kallas också för körtelbuk.

Påverka och delta i vården

För att kunna vara delaktig i vården och behandlingen är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård och få information från vårdpersonal som är anpassad utifrån barnets ålder.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan