PUNG OCH TESTIKLAR

Testikelvridning

Plötslig smärta i pungen kan bero på att en testikel har vridit sig. Då försämras blodförsörjningen till testikeln och i värsta fall upphör den helt. För att testikeln inte ska skadas krävs snabb behandling.

Testikelvridning är vanligast i puberteten, men förekommer även hos små barn och vuxna. Bland små barn är det vanligast veckorna före och efter födseln.

Symtom

Vid testikelvridning kan du ha en eller flera av följande symtom:

  • Du får plötsligt ont i pungen.
  • Pungen blir röd.
  • Testikeln är öm och svullen när du känner på den.
  • Du mår illa.

Ibland gör det ont till och från. Det kan också kännas som ett obehag i pungen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har testikelvridning. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Läkaren kontrollerar testikeln med handen. Ibland görs en ultraljudsundersökning. Du kan också få lämna blodprov och urinprov.

Du ska förstå den information du får

För att kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro. Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du kan ha rätt att få tolkhjälp om du inte talar svenska. Du kan även ha rätt att få tolkhjälp vid hörselnedsättning.

Behandling

Du blir opererad om läkaren misstänker att det är en testikelvridning. Först blir du bedövad. Sedan gör läkaren ett snitt i pungen och undersöker testikeln och blodkärlen. Läkaren vrider tillbaka den testikel som vridit sig. Hen fäster sedan testikeln så att den inte ska vrida sig igen. 

Efter operationen

Efter operationen ska du undvika fysisk aktivitet och sex under några veckor, medan såren läker. Du kan behöva ta värktabletter de första dagarna efter operationen.

Till toppen av sidan