På grund av leveransproblem av förbrukningsartiklar kommer Region Dalarna måndag 21 oktober endast att göra akuta och tidskritiska operationer.

 

Om din operation blir inställd blir du kontaktad, annars är du välkommen som vanligt.

RÅD OCH STÖD VID CANCER

Praktiskt stöd vid cancer

Cancer och behandlingen mot sjukdomen kan göra att du blir tröttare eller får andra besvär i kortare eller längre perioder. Då kan du behöva praktisk hjälp eller något hjälpmedel för att klara vardagen.

Du kan ha rätt till mer praktisk hjälp och fler hjälpmedel än du tror men det varierar beroende på var du bor. Fråga kontaktsjuksköterskan, din läkare eller kuratorn vad som finns.

Du kan läsa mer om vilka personer som kan delta i din vård i texten Vad är cancerrehabilitering?

Om du tappar hår

Vissa behandlingar kan göra att du tappar hår, till exempel på huvudet, ögonbrynen eller ögonfransarna.

En del använder en sjal eller en mössa under den tid som behandlingen pågår.

Du har rätt till ersättning från ditt landsting för peruk och lösögonfransar. Bidraget är olika stort i olika landsting. Du får betala mellanskillnaden själv om bidraget inte räcker. Den läkare som ansvarar för behandlingen skriver en remiss för peruk och lösögonfransar.

Vid många sjukhus ger företag kurser i hudvård och smink för personer med cancer. Du kan även få lära dig olika sätt att knyta sjalar. Fråga kuratorn var du kan hitta en sådan kurs om du är intresserad.

Tandvård kan ingå i behandlingen

En del cancerbehandlingar kan göra att du lättare får infektioner i munnen och hål i tänderna. Då kan du få tandundersökningar och viss tandvård till samma avgift som för sjukvård. Fråga din läkare eller kuratorn om du vill veta mer.

Här kan du läsa mer om tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar.

Hjälpmedel kan göra livet lättare

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Hjälpmedel kan vara till exempel en rullator, en högre toalettsits eller ett trygghetslarm.

Be kontaktsjuksköterskan eller din läkare om kontakt med en arbetsterapeut om du vill diskutera hjälpmedel. Du och arbetsterapeuten bestämmer tillsammans vad som blir bäst för dig.

Basutbudet kostar ingenting men du måste lämna tillbaka sakerna när du inte behöver dem längre.

Ibland behöver du betala själv för ett hjälpmedel som du vill ha. Då kan du söka bidrag från fonder eller stiftelser.

Här kan du läsa mer om hur du får hjälpmedel.

Bidrag för bostadsanpassning

Du kan få bidrag om sjukdomen och behandlingen gör att du behöver anpassa din bostad. Du kan till exempel behöva bredda dörröppningarna, ta bort trösklarna, installera hiss eller bygga om badrummet.

Läkaren eller kontaktsjuksköterskan kan hjälpa dig att få kontakt med en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten hjälper till med bedömning av dina behov och de kontakter som behövs.

Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.

Resa med färdtjänst

Du kan ansöka hos kommunen om färdtjänst om sjukdomen och behandlingen gör det svårt för dig att åka med kollektiva färdmedel.

Sjukresor vid besök i vården

Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus på grund av sjukdomen. Reglerna kan vara lite krångliga, men du kan få dem förklarade där du får behandling.

Här kan du läsa mer om sjukresor.

Hemsjukvård

Ibland kan det gå att få sjukvård hemma. Då kommer vårdpersonalen hem till dig i stället för att du kommer till vårdcentralen eller sjukhuset. Hemsjukvård kan innebära allt från enkla provtagningar till mer avancerad vård med medicinsk utrustning.

Hemsjukvården fungerar olika i olika landsting och kommuner. Din läkare eller kontaktsjuksköterska ordnar de kontakter som behövs.

Hemsjukvården samarbetar ofta med hemtjänsten.

Hemtjänst

Du kan få hemtjänst om du behöver hjälp med till exempel städning, tvätt, dusch, påklädning eller att handla mat.

Du ansöker om hemtjänst hos kommunen. Kommunens växel eller webbplats kan hjälpa dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren och du planerar tillsammans för den hemtjänst du kan få.

Kontaktsjuksköterskan eller kuratorn kan ge dig mer råd och information om du behöver det.

Till toppen av sidan