Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vården i Dalarna

Beställa tolk i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Tolkcentralen i Dalarna förmedlar tolkuppdrag åt hörande, döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och vuxendöva. Här kan du beställa tolk via webben.

Beställ tolk

Tolkmetod:
Till toppen av sidan