Lagar och bestämmelser

Lagar i vården

Här beskrivs några av de lagar som styr hur vården ska bedrivas.

Innehåll - Lagar i vården

Visa innehåll som:
 • Abortlagen

  Abortlagen ger dig som är gravid rätt att avbryta graviditeten.

 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård

  Det är bara om du är svårt psykiskt sjuk och verkligen behöver vård som du får vård mot din vilja. Det kallas psykiatrisk tvångsvård.

 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

  Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 • Patientlagen

  Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

 • Prover i vården sparas

  Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Vissa prover sparas i en så kallad biobank. Proverna sparas framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

 • Smittskyddslagen

  Vissa smittsamma sjukdomar anses vara särskilt allvarliga. För att minska spridningen av de sjukdomarna finns det särskilda bestämmelser.

Mer på 1177.se

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Om du inte är nöjd

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Det gäller också vid tandvård.

Till toppen av sidan