Psykiatrimottagning Gagnef

Älvuddsvägen 42, Djurås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.15–09.00
Tisdag13.15–14.00
Onsdag08.15–09.00
Torsdag08.15–09.00
Fredag08.15–09.00
LördagStängt
SöndagStängt

Öppettider
Måndag
08.00–12.00
13.00–16.00
Tisdag
08.00–12.00
13.00–16.00
Onsdag
08.00–12.00
13.00–16.00
Torsdag
08.00–12.00
13.00–16.00
Fredag
08.00–12.00
13.00–16.00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Besöksadress:
Älvuddsvägen 42, Djurås
Län, kommun:
Dalarnas län, Gagnef
Postadress:
Psykiatrimottagning, Älvuddsvägen 42, 785 61 Djurås
Webbplats:
http://www.regiondalarna.se

Mottagningen vänder sig till personer 18 år och äldre som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, fysiska symtom som uteslutande har psykiska orsaker, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska tillstånd.

Lindrigare psykiatrisk problematik, till exempel lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

Du kan komma i kontakt med mottagningen via remiss, telefon eller egen vårdbegäran på 1177.se

Vid akuta tillstånd utanför mottagningens öppettider var god kontakta psykiatriska akutmottagningen i Säter, se länk under Relaterade mottagningar nedan.

Driftsform

Driftsform: Region

I Gagnef har psykiatrin ett utvecklat samarbete med primärvården med gemensamma behandlingskonferenser en gång per vecka.

Det psykiatriska teamet består idag av psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare, distriktsläkare och psykiater. Psykiatern är knuten till verksamheten som konsult en dag per vecka. Distriktsläkaren svarar för den kontinuerliga läkarinsatsen och har konsultativt stöd genom psykiatern.

 • Du söker till oss antingen genom att din distriktsläkare skriver en remiss eller genom att själv ringa till någon av våra behandlare. Det är ingen skillnad i väntetid mellan remiss från läkare och egenanmälan. Efter att remiss eller anmälan kommit till oss kallas du till ett bedömningssamtal.

  Vid bedömningssamtalet träffar du en behandlare (läkare, psykolog eller sjuksköterska) och får berätta om dina besvär. Behandlaren ställer frågor om din situation och din bakgrund, och tillsammans diskuterar ni vilken typ av hjälp du skulle kunna behöva.

  Efter bedömningssamtalet diskuteras dina problem i teamet vid en behandlingskonferens och det bestäms vilken typ av hjälp som du ska erbjudas. Det kan exempelvis vara någon form av psykologisk behandling, stödsamtal eller fortsatt kontakt med din distriktsläkare för medicinering. Efter besked om vad som planerats för dig får du ofta vänta en tid tills den behandlare som utsetts har tid att ta emot dig. Vilken behandlare du får beror på vilken typ av hjälp du behöver eftersom vi arbetar med olika metoder.

  Om du erbjudits samtalskontakt kallas du till ett första samtal av din behandlare. Ni kommer då överens om hur kontakten ska se ut, vilket syfte och mål behandlingen ska ha samt vilka regler som ska gälla för kontakten. Samtalskontakter kan se mycket olika ut, ibland behövs endast några få samtal och ibland kan man behöva stöd under lång tid.

 • Psykiatriska jourmottagningen

  Vid akuta psykiska besvär kan du dygnet runt vända dig till jourmottagningen på Allmänpsykiatriska kliniken i Säter. Personalen på jourmottagningen kan ge råd och vid behov göra akuta läkarbedömningar och vårdinsatser.
  Läs mer.

  Familjerådgivningen

  Familjerådgivningen drivs av kommunen och kan ge samtalshjälp vid problem som rör familjen, exempelvis relationsproblem mellan makar eller sambos, problem mellan barn och föräldrar eller konflikter vid skilsmässor. Boende i Gagnefs kommun hör till Familjerådgivningen Leksand. 
  Läs mer. 

  Ungdomsmottagningen

  Ungdomsmottagningen i Gagnef drivs av kommunen och är till för dig mellan 13 och 25 år. På ungdomsmottagningen finns bland annat läkare och kurator som kan hjälpa dig med både kroppsliga och psykiska frågor som rör t ex samlevnad, sexualitet eller missbruk. 
  Läs mer. 

  Barn och ungdomspsykiatrin

  Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ansvar för barn och ungdomar med psykiska besvär upp till 18 års ålder. Boende i Gagnef tillhör Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Borlänge.
  Läs mer.

 • På psykiatrimottagningen i Gagnef arbetar vi i nära samarbete med Gagnefs vårdcentral. Distriktsläkaren på vårdcentralen är patientansvarig läkare även när du är patient på psykiatriska öppenvårdsmottagningen.

  Våra behandlingsmetoder innefattar medicinering och olika psykoterapeutiska behandlingar. Vilken behandlingsmetod vi rekommenderar beror på vilken typ av besvär man som patient lider av. I teamet finns kompetens för bland annat kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och olika typer av kortare samtalskontakter. Vi gör även neuropsykiatriska utredningar.

  Behandlingsverksamheten på mottagningen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen. All personal på mottagningen har tystnadsplikt.   

Till toppen av sidan